Wielkość świątyni Rameśwaram

(Jest to ekstrakt satsang Swamidżiego wydany w Aśramie w 1993 roku, po Jego powrocie z Rameśwaram, gdzie brał udział w tradycyjnym pogrzebie jednej z wielbicielek).

Opowiem wam o celu naszej wizyty w Rameśwaram. Jest to bardzo potężna, starożytna świątynia i związanych jest z nią wiele historii. Opowiedzenie wam wszystkich tych historii zajęłoby wiele czasu, więc chcę pokrótce opowiedzieć wam o jednej z nich. Powiem o relacji między Sri Lanką i Rameśwaram. Polega ono na tym, że Rawana, który rządził Sri Lanką, był wielkim wielbicielem Śiwy. I chociaż był tak oddany Śiwie, przyszedł dzień jego śmierci.

Rawana otrzymywał błogosławieństwa od Pana Śiwy, jednak między nim a Sitą narodził się problem. Jest to wspaniała, pełna znaczenia historia. Tak się stało, że Rawana porwał Sitę i ukrył ją na Sri Lance. Przyczyną tego zajścia był gniew i niezrozumienie. Zabrał Sitę na Sri Lankę i przetrzymywał w miejscu zwanym teraz Sita Elija. Rawana nie był złym człowiekiem; był wielkim wielbicielem Śiwy, szczerym, prawdomównym i sprawiedliwym. Padł ofiarą przywiązania swojej siostry do Ramy. Słuchał swojej siostry Surpanakai, dlatego popełnił ten błąd. Pan Rama, aby przyprowadzić Sitę ze Sri Lanki z powrotem do Indii, najpierw udał się do Rameśwaram, skąd przekroczył ocean i znalazł się na Sri Lance. Wybuchła wojna, w której Rama zabił Rawanę. W momencie, gdy Rama śmiertelnie ranił Rawanę, ten wyznał Ramie swoje prawdziwe intencje. Wtedy Rama zrozumiał, że Rawana nie był winny. Rozpoznał w Rawanie oddanego wielbiciela Pana Śiwy, który otrzymywał błogosławieństwa bezpośrednio od Śiwy i że zabicie go nie było właściwe. Muszę tu coś wyjaśnić, proszę, zrozumcie to dobrze… powinniście wiedzieć, że jeżeli jesteście prawdziwymi wielbicielami Pana, nawet awatarowie nie mogą was skrzywdzić; nikt nie może zadać wam krzywdy. Dlaczego? Ponieważ macie całkowitą wiarę w Boskość. Jeśli macie wiarę w Boskość, wtedy nawet awatarowie będą musieli prosić o wybaczenie, jeśli by was skrzywdzili.

Z tego powodu, kiedy zrozumiał swój błąd, Rama wykopał studnie, które teraz są częścią Świątyni Rameśwaram i wykonał tam pudżę do Śiwy. W te sposób prosił Śiwę o wybaczenie za popełniony błąd. Aby wykonać tę pudżę, poprosił Hanumana, aby ten przyniósł lingam z Kaśi. Ponieważ Hanuman spóźniał się z lingamem, Sita stworzyła lingam z piasku. Rama wykonał pudżę do tego lingamu, a Lakszman również im pomagał. Dzięki tej pudży, którą wykonali we troje, uważa się, że to miejsce jest potężniejsze od Kaśi. W rzeczywistości Rama wykonał pudżę atma śanti za duszę Rawany. Wedy mówią o tym, że jeśli w tym miejscu ktoś poprosi, aby dusza jakiejś zmarłej osoby osiągnęła stan spokoju, zostanie to spełnione. Na tym polega potęga Rameśwaram. (…)

Teraz rozumiecie, że Rameśwaram jest wspaniałą świątynią od czasów Ramy i Rawany. To Rama stworzył tę świątynię. Nie był on zwykłym człowiekiem – był awatarem. Pomyślcie tylko: to miejsce, w którym awatar osobiście wykonał pudżę do Śiwy. Ale to jeszcze nie wszystko. Swami Wiwekananda również odwiedził to miejsce i obmył ciało we wszystkich tych świętych wodach. 63 Najenmarów, 18 Siddhów i wiele innych wspaniałych istot również odwiedziło tę świątynię. Dlatego możliwość przebywania w niej jest dla was wspaniałym darem. Kiedy przyjeżdżacie do Indii, dobrze jest wybrać się tam, oddać cześć Boskości, aby otrzymać błogosławieństwa i łaskę w tym świętym miejscu.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved