Dlaczego zachęcasz nas do śpiewania mantry Om Namah Śiwaja podczas Śiwaratri?

Najwspanialszy proces przezwyciężenia wielu życiowych problemów dokonuje się poprzez łaskę Boga. Najlepszym środkiem do przezwyciężania przeszkód na duchowej ścieżce również jest boska łaska. Nie możesz zobaczyć łaski, bo nie jest materialna – ona jest duchowa. Jednakże możesz doświadczyć jej w swoim wnętrzu.

Możemy zyskać i utrzymać tę łaskę poprzez pamiętanie imienia Boga i poddanie samych siebie w tym procesie. Wielkie religie, te które podtrzymują tradycje Sanatana Dharmy, bardzo silnie skoncentrowane są na imieniu Boga. Boskie słowa i imiona – takie jak te recytowane w mantrach i śpiewane w wielbiących pieśniach – mogą uzdrawiać choroby, usuwać wątpliwości i zetrzeć na pył trudności. Mogą rozwiązać wasze problemy, szczególnie te związane z waszymi duchowymi praktykami. One mają moc obdarzenia was dodatkowym zastrzykiem niesamowitej energii i mogą pomóc wam zbudować solidny fundament pod wasze dalsze praktyki. Nie wątpcie w moje słowa, one wypływają z moich osobistych doświadczeń oraz doświadczeń wielu tych, którzy wznieśli się na wyżyny duchowych osiągnięć. Jest to również jeden z powodów dla których zachęcam was do wykonywania abiszekamów i uczestniczenia w nich, gdyż wtedy w skupieniu i z uczuciem śpiewacie imiona Boskości. Gdy recytujecie mantry przywołujecie najwyższe moce Boskości, aby były z wami i oświecały was.

Mantra Om Namah Śiwaja jest jedną z najpotężniejszych istniejących mantr. Gdy śpiewacie tą mantrę, jesteście zanurzeni w łasce Śiwy. Jeśli śpiewacie tą mantrę w trakcie nocy Śiwaratri wówczas wchłaniacie wszechogarniającą łaskę – łaskę, która skieruje was na duchową ścieżkę i przyspieszy wasz rozwój. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, aby obchodzili Mahaśiwaratri w tradycyjny sposób. Wszyscy starożytni święci i mędrcy znali wartość Mahaśiwaratri oraz moc energii Śiwy. Ja kontynuuję tę tradycję.

Nasze umysły zawsze pozostają rozproszone i odwodzą nas od duchowej ścieżki, a przywiązania do świata zatruwają nasze serca, dlatego trudno jest nam regularnie wykonywać duchowe praktyki w naszym codziennym życiu. Również z tego powodu nie doświadczamy przełomowych zmian i nie obserwujemy postępów w naszych życiach. Ale jeśli maksymalnie wykorzystamy czas nocy Śiwaratri, wówczas naładujemy nasze duchowe baterie. Lubię porównywać takie okazje do zastrzyków duchowych witamin aplikowanych aspirantom. Jeśli będziecie mieli cierpliwość to zapewniam was, że sukces jest pewny, o ile regularnie będziecie kontynuować wasze praktyki po tym jak otrzymacie łaskę Śiwy w trakcie tej wielkiej nocy. Ważne jest nie tylko samo podtrzymywanie i regularne kontynuowanie waszej praktyki – powinniście robić to z miłością i szacunkiem. Nie pozwólcie, aby wasze modlitwy, albo medytacje, albo pudże, stały się mechaniczne, zamiast tego niech wypływają z głębin waszych serc. Zrozum co zaburza oraz zwodzi twój umysł oraz co sprawia, że twoje serce wypełnia się zanieczyszczeniami. Jeśli przyjrzysz się temu dokładnie, dostrzeżesz, że wywoływane jest to przez gniew, nienawiść, zazdrość, żądzę i przywiązanie.

Przywiązanie oznacza chwytanie, tęsknotę i pragnienie posiadania, niezależnie czy chodzi o jakiekolwiek relacje międzyludzkie, czy też o materialne rzeczy. Osoba wypełniona tymi splamieniami jest jak piękna świątynia pełna śmieci. Twoje serce jest boską świątynią, więc dlaczego codziennie zamieniasz je w pojemnik na śmieci? Zapominasz o tym, że twoje serce jest świątynią. Zaproś łaskę i duchowego mistrza, aby żyli w twoim sercu. Nie przysypuj ich stertami twoich umysłowych śmieci. Oczyść się z tego i spal to wszystko w ogniu miłości oraz mądrości. Po tym procesie wszelkie nieczystości będą automatycznie wypalane przez to wielkie światło.

Pamiętaj – Śiwa jest światłem świadomości.

Śiwa jest stanem Samorealizacji.

Om Namah Śiwaja.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved