W tym miesiącu jest Guru Purnima!

Guru Purnima to dzień pamięci o świętych, mędrcach, awatarach i mistrzach duchowych, którzy prowadzą nas na duchowej ścieżce. To dzień na głębokie przemyślenie naszego Guru i jego nauk i podjęcie decyzji o ich przestrzeganiu.

“Od dzisiaj, w ten najświętszy i pełen mocy dzień Guru Purnimy poświęćmy siebie samych rozprzestrzenianiu do­brej woli, uniwersalnego światła i przesłaniu nadziei, po-koju oraz wskazywaniu drogi ku nieskończonemu, we-wnętrznemu szczęściu. Pozostańmy przez chwilę w ciszy i zwróćmy nasze myśli do najwspanialszego Guru, Boskiej Mocy, która przenika wszystko, co istnieje. Otrzymujmy błogosławieństwa tej Wielkiej Miłości przez całe nasze życie.” – Swamidżi, 1998

Obejrzyj najważniejsze wydarzenia obchodów Guru Purnima w Aśramie w tym roku:

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved