Świątynia Śri Premeśwarar

W Aśramie Śri Premanandy jest piękna świątynia Śiwy i Śakti, która została zaplanowana przez Swamidżiego dawno temu. W 1993 roku Swamidżi powiedział, „Kiedy to ciało już umrze i wejdzie w stan mahasamadhi, jego boskie wibracje będą pomagać światu przez następne 2500 lat”. Swamidżi zaczął budowę świątyni w 2008 roku. Powiedział, że napełni lingam boską energią, żeby problemy wszystkich ludzi były rozwiązane i dlatego też to będzie ‘Kurai Teerkum Shiva’ – Pan Śiwa, który rozwiązuje wszystkie wasze problemy. Jako że wszystkie Śiwa lingamy mają swoją nazwę, ten Lingam nazywany jest Śri Premeśwarar – 'Prem’ oznacza boską miłość i jest częścią imienia Swamidżiego. ‘Eshvarar’ oznacza Istotę Najwyższą, wszechpotężnego władcę wszechświata. Jest to imię zarówno Śiwy jak i Wisznu.

Swamidżi zaprojektował świątynię i udzielił instrukcji jakie statuetki bóstw powinny się w niej znaleźć. Kiedy Swamidżi wszedł w stan mahasamadhi w 2011 roku, jego ciało fizyczne zostało pochowane zgodnie ze starodawnymi hinduskimi rytuałami i dlatego świątynia Śiwy i Śakti stała się również miejscem Samadhi Swamidżiego i miejscem, z którego jego boskie wibracje będą emanować dla korzyści i podniesienia poziomu duchowego świata przez następne 2500 lat, jak powiedział Swamidżi wiele lat wcześniej.

Sri Premeshvarar lingam, Shiva-Shakti temple

W 2009 roku Swamidżi napisał list z radą i instrukcjami dotyczącymi świątyni, w którym powiedział, „Rozpocząłem budowę tej świątyni dla wszystkich na świecie, dla waszych dzieci, krewnych, sąsiadów i dla wszystkich dusz, które rodzą się na tym świecie, żeby doświadczali dobrych rzeczy.” Powiedział również, „Jak już świątynia będzie wybudowana, nie będziemy musieli już rozmawiać o tym jak bardzo jest wspaniała, ponieważ ktokolwiek do niej przybędzie poczuje to.”

Arati, Sri Premeshvarar lingam

 Zgodnie z tradycją w Indiach tylko kapłani bramińscy mogą wykonywać abiszekamy w świątyniach Śiwy. Swamidżi jednak czuł, że abiszekamy i pudże mogą być wykonywane przez każdego bez względu na pochodzenie czy narodowość, czy jest to mężczyzna czy kobieta, o ile modlą sie z pokorą i oddaniem. I tak Świątynia Śri Premeśwarar jest bardzo wyjątkowa gdyż normalnie panie nie mogą wykonywać codziennych rytuałów w świątyniach. W ten sposób Swamidżi chciał przekazać światu, że ktokolwiek kto jest tym zainteresowany i oddany może czcić Boga. Swamidżi powiedział, „Abiszekamy są wykonywane cierpliwie, bez rozróżniania pomiędzy mężczyznami i kobietami, narodowością czy kastą. Nie ma rozróżniania pomiędzy obcokrajowcami a miejscowymi. Każdy ma takie same możliwości, aby wykonać abiszekam. (…)”

 W tym roku będziemy obchodzić świętą noc Mahaśiwaratri w tradycyjny sposób wykonując cztery abiszekamy Maharudra do lingamu samadhi Swamidżiego. Wielbiciele są zaproszeni do wykonywania i pomocy w przygotowaniu abiszekamów co jest wielkim pożytkiem dla ich ścieżki duchowej.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved