Śiwa, niszczyciel ignorancji

Mahadewa (Wielki Bóg), Paramatma (nieograniczona kosmiczna Jaźń), czysta błogość, czysta miłość, pierwszy jogin, pierwszy guru– Śiwa jest tym wszystkim, a Mahaśiwaratri “Wielka Noc Śiwy”, jest jednym z najważniejszych świąt w hinduizmie, wydarzeniem, które wypada raz w roku, 14-go dnia hinduskiego miesiąca Masi (luty-marzec), przed samym nowiem. Dlaczego wtedy i dlaczego jest to tak znaczące? Dokładnie w tym czasie planetarne wpływy lub siły natury są takie, iż stwarzają nam możliwość najlepszego wykorzystania naszych naturalnych energii, w celu połączenia się z Boskością, z Śiwą i otrzymania jego łaski.

Duchowe pisma i sam Swamidżi, zachęcają wielbicieli do obchodzenia Mahaśiwaratri poprzez post i czuwanie przez całą noc, utrzymując skupienie umysłu nieustannie na Panu Śiwie i angażując się w różne duchowe praktyki. W Aśramie te praktyki to medytacja, abiszekamy, śpiewanie „Om Namah Siwaja” i pieśni oddania, jak również uczestnictwo w duchowych sztukach i muzycznych lub tanecznych przedstawieniach oraz ich oglądanie.

Swami Premananda był rzadką duszą, która podczas jej obecności w fizycznym ciele, każdego roku od wczesnej młodości aż do jego odejścia, dawała narodziny poprzez swoje usta Lingamom w tę Wielką Noc Śiwy; Lingamom, które tworzyły się w jego ciele przez dziewięć miesięcy. Ponadto, wkrótce po narodzinach lingamów, wibhuti, biały święty popiół, manifestował się przez pory skóry Swamiego a także był przez niego wydmuchiwany przez usta w postaci chmur popiołu.

Teraz Swamidżiego nie ma już w fizycznym ciele, ale jego niezwykłe duchowe zjawisko jest kontynuowane w inny sposób – aż do chwili obecnej, każdego roku w noc Mahaśiwaratri różna liczba Lingamów w cudowny sposób pojawia się w Świątyni jego Samadhi w Aśramie w Indiach.

Ci, którzy mają to szczęście obchodzić to święto w Aśramie będą w stanie poczuć ogromną duchową moc obecną tam w tym czasie i wykorzystać tę unikalną sposobność do przebudzenia swoich duchowych energii i pogłębienia własnych duchowych praktyk. Lecz pełna miłości energia Swamidżiego będzie również z tymi, którzy gromadzą się razem, aby wziąć udział w obchodach Mahaśiwaratri w Centrach Śri Premanandy na całym świecie, a także z tymi wielbicielami, którzy są w swoich domach i myślą o Panu Śiwie i Swamidżim w tę szczególną noc.

“Wszystkie istoty dzielą wielki, wspólny cel. Wszyscy jesteśmy stale pociągani naprzód w naszej podróży ku Boskości. Przeznaczeniem wszystkich istot jest rozwój. Hinduska Sanatana Dharma uczy, iż aby tego dokonać, dusze muszą przyjmować różne ciała raz po raz. Podczas tych inkarnacji, każda istota jest oczyszczana z wszelkich nieczystości, przyziemnych instynktów i tendencji. Kiedy czystość zostaje osiągnięta a wszystkie tendencje wyczerpane, dusza staje się wolna. Podczas Mahaśiwaratri modlimy się do Pana Śiwy, aby przyciągnął nas bliżej ku Boskości i wyzwolił nas. (…) Boski Pan Śiwa czeka na nas u celu naszej podroży. Nie zapominajmy o nim, czekającym w nieskończonej cierpliwości i miłości do wszystkich swoich dzieci, aż przybędą one do swego domu.”

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved