Yuga Avatara Premananda

Poćwicz bhadżany

Możesz posłuchać bhadżanów i nauczyć się, jak je zaśpiewać. Słowa i ich znaczenie umieściliśmy poniżej razem z akordami do harmonium.

Bhadżan # 164 w śpiewniku Premanandy

164

Ty jesteś boską Inkarnacją naszej epoki, Swami Premanando, OM. Ty usuwasz ignorancję i jesteś domem wszystkich żywych istot, OM. Swami, ty jesteś Śankarą, twórcą szczęścia ! Ty jesteś najwyższą radością, jesteś wiedzą samą w sobie, Swami, OM. Niszczycielu grzechów, pełen miłosierdzia i współczucia. Ty jesteś ozdobiony wibhuti, OM. Wiwekanando, radości wynikłej z rozróżnienia tego, co wieczne od tego, co przemijalne, Premanando, Ty przenikasz trzy światy swoim pięknem, OM.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved