Młodzież Premanandy z Belgii i Holandii wykonująca Abiszekam Murugi

Młodzież Premanandy to sieć młodych ludzi związanych ze Swamidżim i duchowością. Wymiana pomysłów, motywowanie i pomaganie sobie nawzajem to podstawy Młodzieży Premanandy. Dzięki pozytywnym interakcjom w grupach członkowie mogą czuć się radośni i zachęcani do dalszego rozwoju Grup Młodzieżowych, poszerzając w ten sposób ich zasięg, tak, aby byli inspiracją dla coraz większej liczby młodych ludzi na całym świecie. Powyższe jest dobrym przykładem takiej pozytywnej interakcji między Aniruddhanem, koordynatorem Młodzieżowej Grupy Premanandy w Maastricht, a Bhumi, osobą kontaktową dla belgijskiej Młodzieży Premanandy. Tutaj Bhumi dowiedział się więcej o wykonywaniu abiszekamu i obaj zostali zainspirowani tą duchową wymianą.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved