Pomoc w rozpowszechnianiu wizji Swamidżiego wśród młodych ludzi w Kanadzie

MOJE DOŚWIADCZENIE, CLAUDETTE

Jai Prema Shanti! Jestem Claudette. Mam 36 lat, jestem Francuzką i mieszkam w Montrealu w Kanadzie od 4 lat i planuje dalej tu żyć i ostatecznie stać się obywatelką Kanady. W 2010 roku wielbiciel zapoznał mnie ze Swamim Premanandą i w następnym roku, 2011, miałam możliwość przyjechać do Indii i odwiedzić Aśram po raz pierwszy. Przyjazd, by poznać Swamiego, mój pobyt w Aśramie i interakcja z dziećmi całkowicie zmieniły moje życie. Po powrocie do domu, po tej niesamowitej podróży zrozumiałam, że życie ma znaczenie tylko wtedy, kiedy pomagamy innym. Powoli, ale pewnie zmieniałam moją pracę z wygodnej posady w międzynarodowej korporacji na nauczyciela jogi. Moim pomysłem było odtworzenie wizji Swamidżiego – duchowej, ekologicznej i humanitarnej – tu na Zachodzie. Po tej pierwszej wizycie w 2011 roku dawałam radę odwiedzać Aśram niemal co roku.

W tym roku, trochę po Mahaśiwaratri spotkałam Devi, Koordynatora nowych Grup Młodzieżowych Premanandy. Rozmawiałyśmy o Lingamie, który Swamidżi dał dla Kanadyjskiej Grupy Młodzieżowej (…) i rozważyliśmy możliwość mojego zabrania tego Lingamu z powrotem do Kanady i dalszego rozwoju misji Swamidżiego tam jako Koordynator Młodzieżowy.

Jako, że jestem głęboko w zgodzie z naukami Swamidżiego, zgodziłam się przyjąć ten obowiązek. Od teraz aż do następnego Mahaśiwaratri będzie to okres próbny dla mnie. Ze wsparciem innych Koordynatorów chciałabym rozpocząć i rozwijać jedną lub więcej aktywności dla młodzieży, takich jak przedstawianie młodym ludziom duchowych nauk Swamidżiego, organizowanie konkretnych działań powiązanych z ekologią lub projektów pomocy potrzebującym, śpiewanie bhadżanów i/lub wykonywanie pudż, itd., aby pozwolić misji Swamidżiego rozprzestrzeniać się w Kanadzie. To byłby dla mnie wielki zaszczyt, aby pomóc w misji Swamidżiego tutaj i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wypełnić tę rolę w możliwie najlepszy sposób dla nadchodzących pokoleń w Kanadzie.

Dżej Prema Śanti!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved