Obchody Mahaśiwaratri

(Fragment satsangu wygłoszonego przez Swamidżiego)

Udało ci się zebrać ogromną kolekcję „światowych” przywiązań. Powoli, powoli usuń je ze swego życia. Twoje serce zarośnięte jest mnóstwem chwastów. Oczyść je krok po kroku i postaraj się posadzić w ich miejsce drzewa Katpahai (drzewa spełniające życzenia – np., jeśli zapragniesz jabłka, urośnie na nim jabłko, jeśli poprosisz o mango, dostaniesz mango itd.). Wraz z upływem czasu, poczujesz jak te drzewa obdarzą cię światłem. Życie w samotności i z jednoupunktowionym umysłem, zmienią cię we wspaniałą osobę. Niepostrzeżenie dla innych, będziesz się wznosił wyżej i wyżej. Atma (dusza) odczuwając Shanti (pokój) wewnątrz i na zewnątrz, powinna ciągle przebywać w stanie świadomości Śiwy. Zanurz się w błogim stanie tańczącego Śiwy. Wtedy śmiejąc się ze światowego życia, będziesz wciąż zadowolony.

W Aśramie Śri Premanandy bardzo uroczyście obchodzimy Mahaśiwaratri. Dlaczego świętujemy i modlimy się tego dnia? Ponieważ Guru medytacji (Śiwa) obdarza nas swą łaską i błogosławieństwem. W ten jeden szczególny dzień, post przynosi wielkie korzyści, ponieważ zmazuje nasze przewiny. Ten dzień to naprawdę wielki dzień dla wszystkich podążających duchową ścieżką.

Śiwa – wszechprzenikająca najwyższa moc, jest boskim nauczycielem, który prowadzi cię do stanu najgłębszej medytacji. Czczenie upostaciowionego Śiwy, pomoże ci uzyskać oświecenie. Jakiekolwiek zasiejesz nasiona, ich owoc jest w nich zawarty. Zasiej w swym wnętrzu Pana Śiwę. Wtedy świadomość Śiwy, wyrośnie w głębi ciebie na wielkie duchowe drzewo. Jeśli dojdziesz do tego etapu rozwoju, odczujesz, że cały świat jest jednością. Wtedy dojdziesz do wniosku, że świadomość Śiwy to najlepsze ziarno do wewnętrznej uprawy!

Prawdziwym celem hinduizmu jest cisza, medytacja, mądrość i łaska. Jest wielu oświeconych ludzi, którzy doświadczyli różnych stopni duchowego rozwoju i przekazują tę wiedzę innym. Zgodnie z ich naukami, tylko medytacja nad Śiwą doprowadza ich do najwyższej duchowej realizacji. Wszystkie inne sadhany (ścieżki duchowe) mają na celu pomoc w dojściu do tego stanu. Hinduska Sanatana Dharma (odwieczne prawo) kładzie głównie nacisk na medytację. To właśnie, dlatego, zazwyczaj widzicie wizerunki Pana Śiwy zatopionego w medytacji.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved