Swami Premananda

Jeden z wielbicieli zapytał Swamidżiego, “Co jest esencją twojego duchowego nauczania?” On uśmiechnął się i odpowiedział, “Uspokojenie umysłu, usunięcie z niego niepotrzebnych myśli i depresji, wyzwolenie go i doprowadzenie was do szczęścia.”

Swami-premananda

Swami Premananda był duchowym mistrzem, który poświęcił swoje życie służeniu innym. Był on żywym przykładem tego, jak przezwyciężać przeszkody z pozytywnym umysłem i zawsze dbał o innych. Cierpliwość i czysta miłość Swamidżiego były niezmierzone. Spędzał wiele godzin słuchając problemów  wielbicieli, pomagając im je rozwiązywać i prowadząc ich w kierunku życia pełnego wewnętrznego spokoju i szczęścia. Jego życie stanowiło inspirację dla wszystkich, którzy go spotkali.

Swamidżi założył Aśram w Matale na Sri Lance, który został zniszczony podczas zamieszek etnicznych w 1983. Potem przeniósł się do Południowych Indii, gdzie założył nowy Aśram. Aśram rozkwitł i Swami założył Centra Sri Premanandy i Młodzieżowe Grupy Premanandy w wielu krajach na całym świecie. Celem Aśramu, Centrów i Grup jest oferowanie duchowego przewodnictwa i pomocy wszystkim tym, którzy po nie przychodzą i służenie potrzebującym pomocy na całym świecie. Nauki Swamidżiego są uniwersalne i przekraczają bariery rasy i religii.

Mahasamadhi Swamidżiego (wielkie i ostateczne Samadhi jest aktem świadomego  i celowego opuszczenia własnego ciała) miało miejsce 21 lutego 2011. Chociaż Swamidżi nie jest obecny z nami fizycznie, jego duchowa łaska, prowadzenie i nauki nadal uwznioślają i pomagają tym wszystkim, którzy są z nim w kontakcie.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved