Lingodbhawa

Lingodbhava-2008

Lingodbhawa 2008

” Wszyscy jesteście dobrymi ludźmi, ale moim zadaniem jest sprawić, abyście stali się jeszcze lepszymi istotami ludzkimi. Kiedy podczas Śiwaratri wyjmuję z ust Lingamy, moc jest tak potężna, że zmieni was wszystkich w dobrych ludzi w jednej chwili! Lingamy mają dobroczynne działanie na wszystkich wyznawców, którzy myślą o Śiwie i Lingodhbhawie w trakcie Mahaśiwaratri. Te Lingamy żyją. Są żywe i żyją. Kiedy wychodzą z mojego ciała są miękkie i pulsują życiem. Można dostrzec jak wibrują. Twardnieją w ciągu jednego dnia. Przez ostatnich dwadzieścia pięć lat pojawiały się w postaci granitu, kryształu, wibhuti i kamieni szlachetnych. Każdy z nich jest inny i ma swoje właściwości. Kiedy daję je wyznawcom, którzy dbają o nie z oddaniem, ujawnia się ich ukryta, tajemna moc. Poprzez „narodziny” lingamu dokonuje się odrodzenie świata.” Swami Premananda

Ling oznacza symbol, a Udbhawa oznacza narodziny lub stworzenie. Zatem słowo to tak naprawdę oznacza symbol stworzenia. Lingam przybiera postać idealnej z matematycznego punktu widzenia figury, elipsoidy. Nie posiada on ani przodu ani tyłu, nie ma początku ani końca. Lingam to najwłaściwszy symbol przedstawiający Boską Esencję czyli Boga. Dlatego też kiedy lingam materializuje się w ustach świętego takiego jak Swami Premananda, są to symboliczne narodziny w czasie i przestrzeni TEGO, co jest odwieczne i nie ma formy, lecz zawiera się w geometryczne idealnej postaci Lingamu. Mówi się, że wszystko bierze swój początek z lingamu i ostatecznie wszystko łączy się z Lingamem.

Śiwalingam to znak Pana Śiwy. To najpowszechniejszy symbol Śiwy, który znaleźć można w większości świątyń poświęconych Śiwie. Podczas wyjątkowej nocy Mahaśiwaratri (wielka pomyślna noc), poprzez usta Swamiego Premanandy przejawia się wiele Lingamów. Poprzez to duchowe zjawisko wiele lingamów pojawia się z ciała Swamidżiego.Kiedy te lingamy były wewnątrz jego ciała były zamknięte w torebce z czerwonym płynem zwanym”kumkum”. Po wyłonieniu się z jego ust, torebka pęka i czerwony płyn wylewa się, wysychając ostatecznie do postaci proszku.

>>Więcej o Mahaśiwaratri

>> Więcej o Wibhutibhawie

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved