Nawaratri

Czym jest Nawaratri?

„Wszyscy jesteśmy zaplątani w ziemskie iluzje; nasze umysły są zaangażowane w tę maję. Aby pozbyć się jej, ludzie obchodzą święto zwane Nawaratri”. Swami Premananda

Każdego roku w Aśramie Sri Premanandy obchodzimy święto, w którym czcimy boski aspekt żeński lub boski aspekt matki. To święto nazywa się Nawaratri, co oznacza 9 nocy. Podczas niego w Aśramie Sri Premanandy wielbiciele biorą udział w starożytnym rytuale do Boskiej Matki o nazwie abiszekam. Jest on wykonywany każdego wieczora przez cały rok w Aśramie, mimo to uważa się, że w okresie Nawaratri staje się szczególnie potężny. Ofiarujemy Boskiej Matce świeże kwiaty oraz czyste składniki takie, jak kurkuma, mleko i woda różana w trakcie śpiewania świętych mantr. Uznaje się ten okres za bardzo pomyślny, czas, kiedy sadhana każdej osoby może być pogłębiona i wzmocniona. Swamidżi szczególnie lubił obchodzić to święto, czcząc Boską Matkę.

„Usiądź w ciszy i módl się do Matki, aby rozświetliła twoje serce i twój umysł. Poproś Ją, by nie chowała Swej pięknej twarzy za powierzchownością zmysłowego świata. Poproś Ją, aby przyszła do ciebie i usunęła nieprawdę. Poproś Ją, aby uśmiechnęła się do nas i zakończyła wszystkie złudzenia, przez które cierpimy. Poproś Ją, aby ujawniła choć część Swojej prawdziwej natury, aby pomóc nam na duchowej ścieżce”. Swami Premananda

W trakcie trzech pierwszych dni święta modlimy się do Boskiej Matki w formie Bogini Durgi. W następne trzy dni modlimy się do Jej formy Bogini Lakszmi, a w ostatnie trzy dni do Bogini Saraswati. Każdego dnia wykonujemy także krótką pudżę do Bogini Durgi, podczas której śpiewamy 108 imion Boskiej Matki w języku tamilskim. Codziennie modlimy się do Boskiej Matki, aby usunęła nasze egoistyczne i negatywne skłonności i obdarzyła nas łaską. Dziesiąty dzień tego święta nazywa się Widżajadasami. Obchodzimy w nim zwycięstwo Śakti (boskiego światła) nad całą ignorancją i złem.

„Śakti, Boska Matka jest nieskończoną świadomością, w której nie ma bólu, smutku, łez, myśli, zmagań i pragnień. Matka czeka na was wszystkich z otwartymi ramionami. W tym dniu (Widżajadasami) puśćmy wszystkie nasze myśli i odnajdźmy spokój, odpoczywając w Niej. Myślcie o Jej formie od rana do wieczora, a ja mogę was zapewnić, że obdarzy was pięknymi i obfitymi błogosławieństwami”. Swami Premananda


 

Durga,Lakszmi, Saraswati

durga-premanandaDurga

„Durga uosabia siłę. Kontemplowanie Jej pomaga nam rozwijać odwagę i niszczyć nieprawdę”. Swami Premananda

Durga dokonuje destrukcji, ale niszczy po to, by budować i ocalać. Będąc bezlitosną dla naszego ego, niszczy wszystkie nasze niedoskonałości. Unicestwia ignorancję, po to, by obdarzyć nas wiedzą i niszczy ciemność, by przywrócić światło. Jeśli chcemy rozwinąć nasze dobre cechy, musimy najpierw wyeliminować nasze błędy. Musimy posiadać stabilną podstawę, na której będziemy budować. Jeżeli modlimy się do Durgi, wtedy Jej boska energia będzie aktywnie działać w naszym życiu, pomagając nam w tym procesie. Mówiąc o samoanalizie, mamy na myśli stawanie się świadomymi naszych negatywnych tendencji, zwłaszcza gdy chcemy odnieść sukces w usuwaniu niechcianych już przez nas cech. Potrzebujemy praktykować introspekcję. Jeżeli nie ustalimy precyzyjnie, jakie błędy popełniamy, to w jaki sposób możemy je wyeliminować? Gdy już znamy nasze błędy, ale nic z nimi nie robimy, wtedy po prostu pozostaną z nami. Musimy mieć silną determinację i niezłomną wolę, by zniszczyć nasze egoistyczne cechy. Jeżeli nie wykorzenimy dokładnie wszystkich naszych błędów, to one będą się odnawiały przy najmniejszej perturbacji, jaka pojawi się na naszej ścieżce. Boska Matka jako Durga, jest gotowa, by nam pomagać w tym pierwszym etapie naszej drogi.

Lakshmi

lakshmi-premananda

„Lakszmi uosabia miłość, piękno i troskę. Kontemplowanie Jej pomaga zwiększyć duchowe światło w tobie i na świecie oraz pomaga zachowywać się ze współczuciem i życzliwością”. Swami Premananda

Lakszmi wywodzi się ze słowa Laksme, co w sanskrycie znaczy cel. Oznacza to, że reprezentuje Ona cechy, do osiągnięcia których musimy dążyć, aby w efekcie móc zrealizować najwyższy duchowy cel, wyzwolenie. Pomimo tego, że cel ten jest powszechnie mylony i sprowadzany do zwykłego dążenia do pomnażania dóbr materialnych (gromadzenia bogactwa, siły, itp.) – którymi Ona łaskawie obdarza nas, jeśli sobie tego życzymy – to jednak Lakszmi może nam ofiarować o wiele większe bogactwo. Może obdarzyć nas bogactwem zrozumienia, że jedynymi wartymi zdobycia bogactwami są nasze wewnętrzne bogactwa. Tak więc Lakszmi uczy nas, że poprzez nasze własne szczere starania, kierowane przez Jej boską mądrość, możemy osiągać istotne sukcesy zarówno na materialnych, jak i duchowych poziomach, a wszystko to dzięki Jej łasce. Sri Lakszmi jest amrytą całego stworzenia, uosobieniem wszystkiego, co jest czyste, wzniosłe i lśniące. Możemy podziwiać jej obecność w ogromnym rozkwicie naturalnego piękna naszego Aśramu, a także w obfitości duchowego prowadzenia oraz miłości, jakie nieustannie wypływają z serca Premanandy!

Saraswati

Saraswati-premananda

„Saraswati uosabia miłość i mądrość. Kontemplowanie Jej pomaga nam skontaktować się z naszą wewnętrzną mądrością i uświadomić sobie, że Boskość jest wszędzie, we wszystkich istotach i przedmiotach”. Swami Premananda

Saraswati pomaga nam dostroić się do naszej wewnętrznej mądrości i oczyścić nasze umysły. Poprzez modlenie się do Niej i kontemplowanie Jej podczas Nawaratri, możemy powoli zanurzać się w najwyższej rzeczywistości, w absolutnej prawdzie. Ludzie modlą się do Bogini Saraswati, aby pomóc sobie w nauce oraz w wyrażaniu swojego Ja poprzez sztukę, ponieważ jest Ona wcieleniem czystej wiedzy. Saraswati pomaga nam rozwinąć rozróżnianie, które jest podstawową cechą na duchowej ścieżce. Przedstawia się Ją w białej sukience, ponieważ jest Ona absolutną czystością.


 

 Durga Puja

During the ten-day festival of Navaratri, we worship God as the Divine Mother. In the Ashram we do a puja every day to the aspect of the Divine Mother known as Durga. The Goddess Durga is considered as a personification of power. Performing a Durga puja every day during Navaratri is particularly beneficial and helps us to overcome strongly negative tendencies. You too can do this short puja during the nine days of the Navaratri festival, or any time that you feel to do so.

Durga Puja Procedure
 • Take five fresh lemons, cut them in half and squeeze out the juice.
 • Keep the lemon juice in a puja cup and mix jaggery into it to sweeten it.
 • Turn nine lemon halves inside out and place them in a circle on a plate with eight halves in a circle and one half in the middle.
 • Fill them with ghee.
 • Place a wick in each lemon half.
 • Light some incense and place it in front of a photo or statue of Durga.
 • Light the wicks in the lemon halves.
 • Light an arati lamp, wave it in front of the photo and concentrate on Mother Durga.
 • Sit down and chant the mantra Om Durgaya Namaha 21 times whilst offering flowers and kumkum (if you don’t have anyone to do the puja with you can simply offer flowers).
 • Break the coconut and place each half either side of the photo.
 • Offer the lemon juice and jaggery prasadam.
 • Offer flowers and water.
 • Finish by showing arati to Durga

Note: You can also do a shorter puja without the offering of a coconut You need the following items: – A beautiful photo/statue of Durga – A plate – Wicks – Ghee – 9 fresh lemon halves – 1 fresh coconut – Knife for breaking coconut – A cup of lemon juice mixed with jaggery to sweeten – Fresh flowers to offer – Kumkum

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved