Świętowanie Nawaratri w Centrum Śri Premanandy w Częstochowie w Polsce

Dziewiątego dnia zorganizowaliśmy specjalny program. Było to w czwartek, był to również dzień, kiedy wielbiciele zazwyczaj przychodzą do centrum na cotygodniowy abiszekam. Zrobiliśmy abiszekam zarówno do Centrowej statuetki Bhuwaneśwari jak i do statuetki Waralakszmi zmaterializowanej przez Swamidżiego. Śpiewaliśmy bhadżany i kirtany, stworzyliśmy dużo radosnej energii. Później przeczytaliśmy jeden z satsangów Swamidżiego i podzieliliśmy się duchowymi doświadczeniami. Wszyscy czuli błogosławieństwa Swamidżiego i Boskiej Matki.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved