Mantry

Mantras_Mahashiv-2014-(3)

Wielbiciele śpiewający mantry w świątyni Sri Premeśwarar

Śpiewanie mantr

„Pięć tysięcy lat temu, w czasach gdy riszi i święci medytowali w lasach, praktykowali oni duchową dyscyplinę dżapy – powtarzanie mantr. Wykonywali ją z najwyższą koncentracją.

Aby śpiewać pańczakszara (pięciosylabową) mantrę Om Namah Śiwaja, usiądź, zamknij swoje oczy i staraj się skoncentrować swój umysł, czyniąc go jednoupunktowionym. Spróbuj utrzymać nieruchomo swoje ciało, umysł i myśli. Kontynuuj bez przerw recytowanie Om Namah Śiwaja. Wraz z każdym wdechem śpiewaj Om Namah Śiwaja, również z każdym wydechem ponownie śpiewaj Om Namah Śiwaja wewnątrz twego umysłu. Mantra powinna być wypowiadana bardzo wolno. Zsynchronizuj swój oddech ze śpiewem Om Namah Śiwaja. W tej praktyce równocześnie wdychasz i wydychasz energię Om Namah Śiwaja, gdyż przenika ona również powietrze. W taki oto sposób wykonywano intensywną duchową sadhanę w dawnych czasach. Jest ona znana również jako medytacja z mantrą.

Duchowi aspiranci mogą myśleć o swym ulubionym bóstwie, śpiewając imię swej ulubionej formy Boskości – jak np. Pana Śiwy Pana Jezusa itp. Tradycja mówi iż należy śpiewać

mantrę 54, 108 lub 1008 razy. Powoli zwiększając ilość powtórzeń. Robiąc tak możesz doprowadzić swój umysł do stanu jednoupunktowienia i rozwinąć się duchowo. W taki sposób praktykowano powtarzanie mantry w tamtych dniach. Praktykowanie mantry jest wspaniałym sposobem umożliwiającym osiągnięcie dojrzałości przez ludzkie istoty.

Tradycyjnie, aspiranci otrzymywali również inicjację poprzez rozwiniętego duchowo człowieka, który był starszy od nich i bardziej doświadczony. Prosili go o odpowiednią dla nich mantrę i po jej otrzymaniu, praktykowali ją. Praktykując tę sadhanę posuwali się naprzód i rozwijali duchowo.

Ludzie, którzy żyją światowym, małżeńskim życiem, mogą definitywnie zbliżyć się do Boga, wykonując tę sadhanę. Ty również możesz to robić. Gdy wykonujesz dżapę, możesz osiągnąć wysoki i dojrzały duchowy poziom. Możesz uzyskać spokój umysłu i zbliżyć się do Boskości. Możesz doświadczyć trwałej błogości. Taka jest prawda.” Swami Premananda

Swami Premananda

 

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved