Cele

Group-service-(1)

Młodzież Premanandy pomaga w aszramowym ogrodzie

„Chcę przypomnieć wam, że powołałem Młodzież Premanandy do życia, aby zmienić świat i głosić przesłanie duchowości. Młodzież Premanandy ma obowiązek stworzyć zjednoczone społeczeństwo i pokazać ludziom, jak żyć blisko Boskości. W każdym kraju wyznaczyłem osobę, która pokieruje młodzieżą i zasugerowałem utworzenie grup. W ten sposób Młodzieży nie zaprzestanie działań, nawet jeśli przewodniczący będzie nieobecny. To niezwykła szansa. Przede wszystkim musimy zmienić samych siebie i być dobrym przykładem dla młodych ludzi. Samo mówienie o mnie i o moich działaniach nie ma żadnego sensu, jeśli nie będziecie żywym przykładem moich nauk! Wciąż jesteście młodzi i macie wielką szansę zmienić siebie samych. Jeśli w wieku 40 czy 50 lat będziecie nadal zadawać mi te same pytania na temat duchowości, będę bardzo poirytowany, gdyż mieliście szansę zapytać o wszystko i praktykować duchowość w młodości.” Swami Premananda

„W jakim celu stworzyłem centra i grupy młodzieżowe? W dzisiejszym świecie ludzie nie dostrzegają różnicy między prawą kłamstwem; żyją według tego, co podpowiada im umysł. Dlatego utworzyłem te centra, aby uczyć w nich właściwej kultury, pokory i uprzejmości oraz aby zachęcić ludzi do wykonywania bezinteresownej służby we własnych krajach. Nie oczekujcie, że do wykonywania tej dobrej służby znajdzie się wiele osób. Nawet jeśli do grupy dołączy niewiele osób, pomóż im uświadomić sobie czym jest miłość, wspierać ją i rozumieć. Zachęcaj ludzi do wykonywania służby. To wyjątkowa okazja do tego, aby wieść dobre życie.” Swami Premananda

„Aby stworzyć efektywne grupy młodzieżowe na całym świecie, koniecznie należy przygotować mocne i stabilne podstawy złożone z jedności i współpracy. Członkowie Młodzieży Premanandy z różnych krajów powinni być ze sobą

w kontakcie, wymieniać się pomysłami dotyczącymi służby i kultury oraz odwiedzać siebie na wzajem. W ten sposób znikną podziały na tle rasy, koloru
i statusu społecznego.” Swami Premananda

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved