Korzyści płynące z obchodzenia nocy Mahaśiwaratri

Swamidżi wygłosił wiele wykładów odnośnie korzyści uczestniczenia w świętej nocy Mahaśiwaratri. Zalecał, by nie spać przez całą noc, pościć i śpiewać mantrę Om Namah Śiwaja, która znaczy: „Składam pokłon Panu Śiwie”. Śiwa to imię naszej wewnętrznej Jaźni, która istnieje we wszystkim. Oto dwadzieścia jeden pięknych cytatów Swamidżiego wraz z kilkoma zdjęciami z nocy Mahaśiwaratri z wielu lat.

 

QUOTE-1

Swamidżi podczas Lingodbhawy, Mahaśiwaratri w Crawford, w Indiach w 1984 roku.

„Lingam symbolizuje Boga. Sam w sobie nie jest Bogiem. Jest symbolem Tego, który nie ma imienia ani formy. Bóg nie ma imienia ani formy. Oto prawdziwa filozofia, jaka za tym stoi. Aby człowiek mógł zrozumieć i zjednoczyć się z Boskością, istnieje potrzeba formy. Tą formą jest Śiwa lingam”.

 

 

 

 

 

 

QUOTE-2

Lingam zamanifestowany przez Swamidżiego w 1986 roku.

„Lingam jest Śiwą. Śiwa jest atmą ‒ kosmiczną energią, której jesteśmy częścią. Jest tym, co staracie się osiągnąć. Realizacja własnej Jaźni jest ostatecznym celem”.

 

 

 

 

 

QUOTE-3

Swamidżi śpiewa Om Namah Śiwaja podczas Mahaśiwaratri w 2010 roku.

„Aby medytować, musimy zostawić wszystko, usiąść w medytacji i śpiewać mantrę Om Namah Śiwaja… Ciało powinno być zrelaksowane i swobodne. Wszystko jest całkowicie w naszych rękach”.

 

 

 

 

 

 

 

 

mahashivaratri

Lingamy wystawione w pokoju, w którym śpiewano Om Namah Śiwaja w 2008 roku.

 

„Jedyna rzecz, jaka nie zmieniła się od moich narodzin, to manifestowanie się lingamów podczas Mahaśiwaratri”.

 

 

 

 

QUOTE-5

Swamidżi podczas Lingodbhawy podczas Mahaśiwaratri w 2008 roku.

 

„Miej wiarę w mantrę, mantra jest Bogiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-6

Swamidżi trzyma lingam, który urodził się przez Jego usta w Mahaśiwaratri w 2008 roku.

 

„Co znaczy Śiwa? Śiwa znaczy lingam. Co znaczy lingam? Lingam oznacza ciebie. Jak to możliwe? Twoje ciało składa się z wielu komórek. Jaki mają one kształt? Kształt lingamu. W dawnych czasach, mędrcy odkryli, że komórki są tworzone i niszczone w ciele. Komórki mają formę lingamu. Lingam jest Śiwą. Śiwa jest komórkami, które tworzą ciebie!”.

 

 

 

 

 

 

QUOTE-7  „Nigdy nie śpij w noc Mahaśiwaratri. Nie da się wytłumaczyć, ile korzyści daje to twemu duchowemu życiu. Z czasem zrozumiesz tę nieskończoną energię, jaką jest Pan Śiwa”.

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-8

Swamidżi podczas Lingodbhawy w 2010 roku.

„Narodziny lingamu dają światu odnowę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-9

Wielbiciele śpiewają podczas Mahabiszekamu podczas nocy Mahaśiwaratri w 2012 roku.

„Podczas nocy Śiwaratri, zwyczajowo śpiewamy mantrę Om Namah Śiwaja, oglądamy rytuały takie jak abiszekam i uczestniczymy w długich sesjach bhadżanowych. Te rzeczy pozwalają nam wejść w stan medytacji. Takie duchowe praktyki w połączeniu z wielką łaską Pana Śiwy pozwalają nam zbliżyć się do naszej prawdziwej natury”.

 

 

 

mahashi

Lingamy wystawione w pokoju, w którym śpiewano Om Namah Śiwaja w 2007 roku.

„Boska łaska manifestuje się poprzez te lingamy, aby dać ludziom wszystko, czego pragną”.

 

 

 

 

 

 

QUOTE-11

Swamidżi podczas Lingodbhawy w 2010 roku.

„Pan Śiwa przenika wszystko. Jest naturalną miłością, najwyższą prawdą i rzeczywistością nie do porównania”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-12

Lingam z Lingodbhawy z 1999 roku.

„Boska moc lingamu z pewnością zmieni nasz styl życia i pomoże nam dosięgnąć Boskości”.

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-13

Lingam Śri Premeśwarar i ołtarz na Mahasamadhi Swamidżiego w świątyni Śri Premeśwarar w 2012 roku.

„Musicie zrozumieć, że została wam przekazana bardzo ważna mantra. Tą mantrą jest Om Namah Śiwaja. Ilu z was o niej pamięta? Powinniście śpiewać tę mantrę przez snem co najmniej pięć, siedem lub dziewięć razy. Wszyscy, którzy przybyli tu dzisiaj mają wielkie szczęście, bo otrzymali tę mantrę Om Namah Śiwaja. Nie każdy ma sposobność słyszeć tę mantrę w noc Śiwaratri i poprzez to otrzymać wielkie błogosławieństwo”.

 

 

 

 

 

 

QUOTE-14

„Tej nocy medytacja i duchowe praktyki są doskonałe, ponieważ w tym okresie nieskończona energia Paramatmy otacza Ziemię wspaniałą mocą. (…) W tym czasie Boskość daje nam niesamowitą okazję wchłonąć tę najpotężniejszą łaskę”.

“La meditación y las sādhanas espirituales son excelentes en esta noche porque la infinita energía de paramātma rodea la Tierra con una fuerza muy grande durante este período… durante este tiempo la Divinidad nos está dando una maravillosa posibilidad de absorber esta gracia sumamente poderosa.”

 

 

 

 

 

QUOTE-15„Kiedy śpiewasz Om Namah Śiwaja przede mną tuż przed Lingodbhawą, wtedy znikną negatywne siły dookoła ciebie”.

 

 

 

 

 

QUOTE-16

Swamidżi podczas Lingodbhawy w Mahaśiwaratri w 2008 roku.

 

„Energia Śiwy stworzona jest z całkowitej miłości i współczucia. Śiwa jest ojcem, który wie i widzi wszystko oraz żyje w całym stworzeniu. To znaczy też, że istnieje wewnątrz ciebie. Kiedy wołamy Go z tęsknotą z głębi naszego serca, wtedy silnie manifestuje się w nas”.

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-17

Swamidżi podczas Lingodbhawy w Mahaśiwaratri w 2008 roku.

„[W trakcie nocy Mahaśiwaratri] utrzymuj swój umysł czysty, jasny i wolny od myśli. Dzięki niezasypianiu podczas tej wielkiej nocy na pewno otrzymasz duchowe korzyści. Jeśli jesteś w stanie myśleć o Boskości i koncentrować się na boskich sprawach takich jak bhadżany, pudże czy śpiewanie mantr… wtedy przyniesie ci to korzyść”.

 

 

 

QUOTE-18

Medytujący Swamidżi podczas Mahaśiwaratri w 2009 roku.

„W celu intonowania pańciakszara (pięciosylabowej) mantry Om Namah Śiwaja, usiądź, zamknij oczy i postaraj się skoncentrować swój umysł, czyniąc go skupionym w jednym punkcie. Utrzymuj swoje ciało, umysł i myśli nieruchomymi. Powtarzaj mantrę Om Namah Śiwaja bez przerwy. Podczas wdechu powtórz Om Namah Śiwaya i podczas wydechu ponownie powtórz Om Namah Śiwaya wewnątrz umysłu. Mantra powinna być powtarzana bardzo powoli. Zestrój tempo swojego oddechu z mantrą Om Namah Śiwaja. Poprzez tę praktykę będziesz także wdychał i wydychał energię Om Namah Śiwaja, która przenika powietrze. To jest sposób, w jaki wykonywano intensywną duchową praktykę w starożytnych czasach. Nazywa się to medytacja z mantrą”.

 

 

 

QUOTE-19

Lingam zamanifestowany przez Swamidżiego w 1991 roku.

„Poprzez wielbienie lingamu macie wielką sposobność osiągnąć wysoki stan duchowości, a nawet realizację własnej Jaźni w tym życiu”.

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-20

Swamidżi podczas Lingodbhawy w Mahaśiwaratri w 2008 roku.

 

„Ta mantra (Om Namah Śiwaja) uwalnia nas od strachu i negatywnych wpływów”.

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE-21

Swamidżi podczas Lingodbhawy w Mahaśiwaratri w 2008 roku.

 

„Czy możesz zdobyć wiedzę o Najwyższym inaczej, niż gdy Bóg sam zamanifestuje się i ci ją przekaże? Tylko On posiada doskonała wiedzę. On zna najwyższą mądrość, która jest ponad ziemską i umysłową wiedzą. Któż inny mógłby ją posiadać? Dlatego przychodzi On w formie nauczyciela i ujawnia drogę do wyzwolenia”.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved