Co dzieje się z waszymi listami

swami-premananda

Co dzieje się z waszymi listami po napisaniu ich do Swamidżiego?

Ludzie z całego świata, którzy mieli wiarę w Swamidżiego, łącznie z tymi, którzy nigdy nie zobaczyli Go fizycznie, kontaktowali się z Nim poprzez listy. Prosili o rozwiązanie swoich problemów, uleczenie z chorób, pozbycie się złych nawyków i przede wszystkim chcieli spokoju umysłu. To, że mogliśmy do Niego napisać i otrzymać osobistą odpowiedź było rzadką sposobnością i wielkim darem. Wielu ludzi, którzy napisali do Swamidżiego, położyło swój list przed Jego fotografią i otrzymało rozwiązanie swoich problemów. Swamidżi powiedział, że kiedykolwiek do Niego piszesz, On o tym wie i zaczyna działać. Niezliczona ilość ludzi doświadczyła tego i nadal doświadcza.

Kiedykolwiek Swamidżi dostawał list, czuł, jakby ta osoba (nadawca listu) był z nim osobiście i okazywał taki sam szacunek listom, które otrzymywał, jak ludziom, którzy do Niego przyjeżdżali. Ludzie, którzy pisali Jego odpowiedzi na listy, mówili, że czasami nie pozwalał, aby mu je czytali. Zamiast tego trzymał list w dłoniach i natychmiast dyktował odpowiedź. Po czym mówił im, aby przeczytali list i sprawdzili, czy odpowiedź pasuje do tego, co zostało napisane w liście. Za każdym razem odpowiedź była właściwa i zgodna z zawartością listu!

Jeśli chcecie, możecie dalej kontynuować pisanie listów do Swamidżiego. Możecie je napisać w każdym języku. Teraz po Mahasamadhi Swamidżiego, gdy piszecie list do Niego i wyślecie go do Zarządu Aśramu Sri Swamiego Premanandy pocztą lub e-mailem, uznajemy go za osobistą korespondencję do Swamidżiego. Wasz list lub e-mail zostanie położony na miejscu Samadhi Swamiego przez pewien czas. Swamidżi przed opuszczeniem swojego ciała powiedział, że potężny Lingam zostanie umieszczony w świątyni w Aśramie. W 2010 roku powiedział, że będzie się nazywał „Kurai Tirkum Śiwa” czyli „Pan Śiwa, który rozwiązuje wasze problemy”. Teraz jest to Lingam Samadhi Swamidżiego. Raz w miesiącu kładziemy jaga kundam przed Lingamem Samadhi i wkładamy tam wszystkie listy. Spryskujemy listy świętą wodą z abiszekamu Lingamu. Potem pokazujemy święty płomień Lingamowi Samadhi oraz statuetce Swamidżiego. Następnie palimy listy w świętym ogniu.

Jeśli chcecie, możecie kontynuować wysyłanie zdjęć do Lingamu Samadhi Swamidżiego do pobłogosławienia. Jeśli chcecie, abyśmy zwrócili Wam je później, prosimy wyślijcie je w osobnej kopercie bez żadnego listu i napiszcie, że chcecie je z powrotem. Nie zapomnijcie napisać swojego adresu! Te zdjęcia zostaną ofiarowane Samadhi Swamidżiego.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved