Jakie są nauki Swamidżiego odnośnie królestwa zwierząt?

Fragment przemówienia mieszkańca Aśramu na Konferencji Bhumi Śakti

Mówiąc o kwestiach środowiskowych Swami zaznaczał, że „błędna polityka ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o zanieczyszczenie i degradację ekosystemu, nie tylko ma  zły wpływ na ludzkość, ale również na zwierzęta i rośliny na tej planecie”, pomimo tego, że nie są one w ogóle za to odpowiedzialne. Swami powiedział, że „istoty ludzkie muszą zrozumieć, że nadszedł czas na podjęcie działań i dojście do porozumienia, aby ocalić świat i umożliwić lepszy porządek świata.” 

Mówiąc o poglądach, jakie mamy na temat zwierząt, powiedział, że „w dzisiejszym świecie ludzie uważają, że życie wszystkich innych istot jest gorsze od ich własnego”. A jednak „każde życie jest takie samo i jest stworzone przez Boga. Prawdziwym właścicielem każdego życia jest Bóg. Więc obowiązkiem istoty ludzkiej jest pozwolenie wszystkim zwierzętom żyć na wolności i niezakłócanie ich naturalnego sposobu życia.”

Jasno wyraził się na temat wegetarianizmu. Nauczał nas własnym przykładem i zapewniał nam naukę poprzez doświadczenia. „Dlatego też polecam i podkreślam dietę wegetariańską, która sprawia, że atma staje się czysta i pomaga łatwo otrzymać łaskę Boga. Wszystkie istoty powinny być jednakowo szanowane.” 

Mówił on również o naszym połączeniu z Matką Ziemią: „Pomimo tego, że Matka Ziemia jest bardzo cierpliwą i tolerancyjną planetą, ona również ma swoje granice. Matka Ziemia jest teraz pełna gniewu. Zniszczyliście jej dzieci. Wiele z nich wyginęło z powodu egoizmu człowieka”. Powiedział on również, że katastrofy naturalne są połączone z naszym zachowaniem. Służba dla braci i sióstr, jak również naprawienie szkód w środowisku zapobiega i ogranicza katastrofy naturalne.

To jest, krótko mówiąc, Dharma, obowiązek ludzkości.

Przykład Swamidżiego i praktyka w Aśramie

Tak jak to robił Swamidżi, namawiał on również nas, żebyśmy ograniczyli nasze pragnienia, aby skoncentrować się na Boskości i pomocy potrzebującym. 

Swamidżi zbudował swój Aśram na wiejskim obszarze i jego życzeniem było, żeby Aśram był bogaty w wiele różnorodnych gatunków drzew, roślin i kwiatów. Swami powiedział, żeby produkować kompost i używać go, jako pożywienie dla ziemi i roślin. Chciał, abyśmy hodowali zioła i wytwarzali w pełni naturalne produkty.

Swamidżi był oczywiście wegetarianinem i nie pozwalał na jedzenie mięsa, ryb i jajek na terenie Aśramu. Rozmawiał on ze światem naturalnym i zapraszał wszystkie rodzaje ptaków do przybycia do Aśramu, co też się stało. 

Przez lata Aśram rozwinął bogatą bioróżnorodność, gdzie cele i struktury człowieka współistnieją z rozwojem naturalnym.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved