Jak współczesny umysł może osiągnąć mądrość?

Absolutna Rzeczywistość, która jest nazywana wieloma imionami, jest prawdą i wiedzą. Zrozumienie, zdobyte dzięki dotarciu do najwyższego poziomu wiedzy nazywane jest dźnianam, czyli mądrością.

Duchowa ścieżka, na której zmierza się do dźnianam jest jedną z dróg prowadzących do ostatecznego duchowego celu, zwanego moksza – wyzwoleniem.

W dzisiejszym świecie rodzaj ludzki wzniósł się na wielkie naukowe wyżyny. We współczesnym świecie, firmy i domy wyposażone są w zaawansowane technologicznie gadżety, komputery, telefony komórkowe itp. Wielu współczesnych ludzi jest zależnych od tych maszyn. Zapomnieli oni o swojej naturalnej mądrości. Nawet gdyby ją wzięli pod uwagę, czuliby, że jest ona bezużyteczna. To, dlatego prawdziwa wiedza o Jaźni i o celu egzystencji została utracona przez współczesnego mężczyznę i kobietę. Ludzie wiedzą tylko jak polegać na rzeczach materialnych. Mają poczucie, że sami wszystko kontrolują. W rzeczywistości w każdym aspekcie życia są całkowicie zależni od rzeczy zewnętrznych. Polegają na wytworach technologii i na logicznym umyśle. Prawdziwa wiedza nie oświeci ich dopóki nie pozbędą się całego tego uzależnienia od mayi, iluzji. Produkty współczesnego świata są pułapkami, które tak naprawdę odbierają ludziom ich wolność i niezależność. W pełni dojrzały i wyzwolony umysł polega wyłącznie na Absolutnej Rzeczywistości, Bogu. To jest mądrość.

Dzięki komputerom i internetowi, ludzie mogą dowiedzieć się i doświadczyć ogromnej ilości informacji na temat niezliczonej ilości dziedzin. Ale to są tylko rzeczy zewnętrzne. Ludzie pozostają ignorantami, jeśli chodzi o wewnętrzne zdolności ich świadomości. W życiu codziennym używają jedynie odrobiny mocy swojego mózgu. Większość energii mózgu jest nierozwinięta i pozostaje bezczynna. Nagle, często po bardzo głębokim emocjonalnym i druzgocącym osobiste idee doświadczeniu, energia ta przebudza się i wtedy taka osoba zauważa, że poza tym ziemskim światem istnieje pewna wielka siła. W tym stanie ktoś taki może mieć krótki przebłysk wspomnień z dalekiej przeszłości lub doświadczyć jasnowidzenia przyszłości. Może to być duchowe doświadczenie, którego nauka i technologia nijak nie potrafią wyjaśnić. To jest posmakowanie dźniany. W ten sposób Boskość nas przyzywa. Takie doświadczenie pojawia się, aby pchnąć cię na właściwą ścieżkę. To znak, że wystarczająco dojrzałeś, aby móc zacząć podążać drogą prowadzącą do najwyższego celu. Osiągnięcie stanu dźniany, jak również samo zmierzanie w jej kierunku, możliwe jest dopiero od pewnego etapu rozwoju. Dźniana jest najwyższą wiedzą znaną ludzkości. Tylko dojrzałe owoce spadną na ziemię. Jedynie wtedy, gdy staniesz się gotowy, będziesz mógł zrealizować mądrość.

Istnieją dźniāni – oświeceni mężczyźni i kobiety mądrości – którzy żyją w dzisiejszym świecie, a wielu żyło na tej ziemi w przeszłości. Byli oni z nami od zarania dziejów. Dzięki ich objawieniom i doświadczeniom możemy się dowiedzieć, czym jest mądrość, jaka jest natura Boga, jaki jest cel i znaczenie życia oraz jak żyć zgodnie z boskimi prawami. Ci wielcy ludzie przekazali nam odwieczny kodeks życia, Sanātana Dharmę. Ich złote słowa oświecają naszą trudną ścieżkę prowadzącą do pokoju i wewnętrznej wiedzy. Od czasu do czasu inkarnują oni na świecie, aby prowadzić ludzkie dusze w kierunku ich prawowitego dziedzictwa, którym jest dźniānam. Dusze te – pełne łaski i miłości – osiągnęły stan, w którym odczuły i zrozumiały znaczenie boskiej wiedzy. Tacy ludzie potrafią również sprawić, że inni staną się gotowi, by zrozumieć najwyższą wiedzę. Mistrzowie wyjaśniali mądrość zgodnie z czasami, w których się rodzili i zgodnie z miejscami swoich narodzin. Od czasu do czasu przychodzili, aby uczyć największych prawd i ścieżek życia.

Przywołajmy przykłady, mistrza mądrości Pana Jezusa, wielkiego Proroka Mahometa i pełnego światła Pana Buddę. Ich przesłania mądrości były dostosowane do czasów, w których żyli. Obecnie mamy dwudziesty pierwszy wiek i mistrzowie muszą sprawić, żeby również żyjący w tych czasach ludzie, z ich współczesną mentalnością, pojęli istotę mądrości. Dlatego mistrzowie muszą uwzględniać okoliczności, w jakich ludzie obecnie się znajdują oraz specyfikę kultury, w jakiej żyją. Tylko wtedy taki duchowy mistrz może zrozumieć ludzi i prowadzić ich w kierunku wiedzy oraz mądrości.

Nie podchodź z lekceważeniem do tego, co mówią prawdziwi mistrzowie. Ich słowa mają ogromne znaczenie i wartość dla ludzkości. Jeśli dokładnie przemyślisz to, co powiedzieli, wtedy znajdziesz w ich słowach pewną prawdę, która przyniesie ci korzyść. Użyj do tego swojej zdolności rozróżniania. Nie ulegaj wpływom innych. Użyj własnego mózgu. To jest początek mądrości! Gdy dusze, które same w pełni dojrzały, będą przewodzić innym ludziom, wtedy społeczeństwo zmieni się. Ważnym jest, aby zrozumieć, że najpierw musimy rozprzestrzenić duchowość na cały świat i zmienić serca ludzi. Dopiero wtedy dobro może przyjść do tego świata. Jeśli ludzie mądrości, cechujący się wzniosłym zdrowym rozsądkiem, będą rządzić krajami na tym świecie, wtedy zapanuje dobro i złoty wiek mądrości.

Mistrzowie mądrości znają drogę prowadzącą do wyzwolenia – od początku, aż do końca. To starożytni riszi, jasno widzowie oraz mahatmowie i wielcy duchem, wprowadzili wszystkie religijne rytuały oraz różne doktryny i przykazania, które stają się coraz bardziej popularne w dzisiejszym świecie. To właśnie oni zainicjowali tradycyjne rytuały i rozpropagowali religijne prawdy. Po doświadczeniu korzyści z różnych duchowych praktyk, wyjaśniali następnie innym ludziom ich bezcenną wartość. To dzięki ich czujności, poświęceniu i staniu przez nich na straży od momentu stworzenia świata, najważniejsze religie na świecie są wciąż stabilne, działają, rozwijają się i wywierają wpływ na umysły, serca i życia ludzkich istot. W obecnych czasach nie podążamy w dokładny sposób za tym, co przekazali nam dźniani, ani nie praktykujemy tego poprawnie. Ich słowa są błędnie wykorzystywane, jak raniąca broń. Te wypaczenia przekazanej przez nich religijnej mądrości wywołują niezgodę, a nawet wojny. Rozlewana jest krew, ponieważ ludzie przeinaczają mądrość i nadużywają jej.

Prawdziwa wiedza jest poza ziemskim zrozumieniem. Jest poza słowami, poza umysłem, nawet poza filozoficznymi ideami. Jest całkiem inna od ziemskiej wiedzy. Aby osiągnąć stan mądrości, musisz oczyścić swój umysł do takiego stopnia, że stanie się on nirmala – wolny od splamień. Następnie nauczysz się utrzymywać umysł nieporuszonym, tak, aby nie biegał tu i tam, z jednej myśli do drugiej.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved