Guru Purnima w Centrum Śri Premanandy w Lyon-Givors

W tym roku na święto Guru Purnimy przybyli do nas wielbiciele z Centrum w Grenoble i wykonali u nas pada pudżę do paduk Swamidżiego – w 1998 roku Swamidżi postawił swoje stopy na tych padukach i napełnił je łaską! Pada pudża jest formą okazania dziękczynienia Swamidżiemu za jego pomoc i za nauki, jakich nam udziela. Przed pada pudżą każda z obecnych osób złożyła jeden lub kilka kwiatów przed zdjęciem duchowego mistrza. A po zakończeniu tej pięknej pudży zaśpiewaliśmy jeszcze 108 imion Swamidżiego przy pomocy nagrania na CD.

Zainspirowały nas następujące słowa: „Dzięki złożeniu swojego serca i duszy u tych Świętych Stóp, twoje choroby zostaną uzdrowione i twoje rodzinne problemy zostaną rozwiązane. Patrz na te Święte Stopy jak na Świątynię oraz źródło Mądrości.”

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved