Doświadczenia ze Swamidżim

Bhadżany wczesnym porankiem w miesiącu Margali

Mieszkaniec Aśramu

W Bhagawad Gicie Pan Kriszna mówi nam, że, ze wszystkich miesięcy, on jest miesiącem Margali. Margali to tamilski miesiąc, który rozpoczyna się w środku grudnia i kończy w środku stycznia. Mówi się również, że dla Dew – boskich istot – nasz jeden rok to dla niech jeden dzień, a nasz miesiąc Margali to jest brahma muhurtam ich dnia.

W 1992 miałem możliwość być w Aśramie podczas tego pomyślnego czasu. Wtedy abiszekam do Ganesi zaczynał się o 5.30 rano, a nie o 5 rano jak jest teraz. Swamidżi prosił nas wszystkich, abyśmy przychodzili o 4.45 rano każdego dnia w tym szczególnym miesiącu i chodzili wokół Aśramu śpiewając bhadżany. Swamidżi oczywiście chodził i śpiewał z nami! Było z tego tyle radości. Każdego dnia prosił innego mieszkańca Aśramu o przygotowanie ciepłego napoju dla wszystkich i kończyliśmy nasz nagarasankirtanam u nich w domu. Po wypiciu herbaty, kawy, mleka czekoladowego lub innego napoju wszyscy szliśmy na abiszekam Ganesi.

Swamidżi wszystko dokładnie zorganizował. Po wieczornym abiszekamie Ammy, Swami mówił kto będzie odpowiedzialny za napoje kolejnego dnia i co należy przygotować. Jeśli to była osoba, która mieszkała sama to wysyłał kogoś do pomocy. Upewniał się również, że każda osoba otrzymała napój.

Swamidżi rozmawiał z nami w bardzo żartobliwy sposób i sprawiał, że czuliśmy się szczęśliwi. Te przyjemne wczesne poranki i inne momenty, które spędziliśmy ze Swamim dały nam uczucie, że byliśmy z Panem Kriszną. To był naprawdę wspaniały czas!

In the Bhagavad Gita Lord Krishna tells us that, of all the months, he is Margali. Margali is a Tamil month that begins in mid-December and ends in mid-January. It is also said that to the Devas – divine beings – one of our years is for them one day, and our month of Margali is the brahma muhurtamof their day.

In 1992 I had the opportunity of being in the Ashram during that auspicious time. Back then the daily Ganesha abhishekam began at 5:30 a.m. instead of 5 a.m. as it does now.  Swamiji asked us all to come together at 4:45 a.m. every day during this special month and go around the Ashram singing bhajans. Swamiji, of course, went along with us and sang too! It was so much fun. Every day he would ask a different Ashram resident to prepare a warm drink for everyone and we would end our nagarasankeertanamat their place. After having the tea, coffee, chocolate milk or other drink, we would then all go to the Ganesha abhishekam together.

Swamiji had arranged it all very nicely. After the Amman abhishekam in the evening, he would announce who would be in charge of the drinks the next day and what they should prepare. If it was someone living alone he would send someone to help them. He also always made sure that everyone had received their drink.

Swamiji talked with us in a very humorous way and made us feel happy. Those very pleasant early mornings and other moments we spent with Swamiji really gave us the feeling of being with Lord Krishna. It was a truly wonderful time!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved