Czym jest Bóg?

SWAMIDZI ODPOWIADA NA WASZE PYTANIA

Czym jest Bóg? Czuję, że jest niezwykła wibracja w świecie. Ta wibracja jest wewnątrz nas a także na zewnątrz nas. Pomyślmy o ziemi. Jeśli weźmiesz trochę ziemi i wsadzisz ją do ust, jak będzie smakować? Ponieważ nie ma ona smaku, możesz myśleć, że w ziemi nie ma w ogóle żadnych smaków, ale to nie prawda. Ziemia zawiera w sobie wszystkie smaki: słodki, gorzki itd. Trzcina cukrowa wyciągnie z ziemi tylko słodki smak; drzewo neem- jedynie gorzki- rośliny wiedzą jakiego smaku potrzebują więc pozyskują z ziemi tylko ten smak. Czuję, że Bóg jest wszędzie i jeśli chcesz zrozumieć Boskość, jeśli chcesz wciągnąć Boskość do swego wnętrza, jeśli chcesz urzeczywistnić swoją Jaźń…to jak to zrobisz?

Dlaczego Boga nazywamy ”Bogiem”? To tylko słowo; ludzie tutaj używają pewnych słów, aby opisać Boga. Bez użycia słów nie mogę powiedzieć, że to jest lampa. Nie mógłbym po prostu nazwać jej „tym”- nie zaakceptowalibyście tego – więc dajemy rzeczy nazwę. Ludzie dają Bogu imię, ale to nie jest Bóg – to tylko nazwa Boga. Bóg nie ma żadnej formy, imienia ani niczego; to pusta przestrzeń. Jak mam wyjaśnić wam boskość tej pustej przestrzeni? Pytacie mnie czym jest Bog- Bóg nie ma imienia ani formy… niczego. Odpowiadam, że jeśli chcecie zrozumieć Boga i Boskość, musicie rozwijać się duchowo.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved