Bóg jest w tobie

Zadajesz tak wiele pytań. Pytania prowadzą do kolejnych pytań. Nigdy nie będzie końca twoim pytaniom. Nie lubię zbyt wiele mówić. Nie lubię dawać twojemu umysłowi zbyt wiele pracy, ponieważ chcę, aby twój umysł był WOLNY. Umysł powinien być wolny od myśli. Prawdziwe Ja jest wtedy, kiedy absolutnie nie ma myśli „Ja”. Większość myśli odnosi się do ego. Musisz być uczciwy i badać prawdziwą naturę umysłu. Kiedy wreszcie odłożysz na bok wszystkie troski, wszystkie myśli i wyeliminujesz wszystkie przywiązania, tak, że będziesz całkowicie należeć do Boga, Sam Bóg przyniesie ci wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy umysł jest czysty, wtedy jest też prawdziwa jasność i radość. Kiedy wkradają się myśli i pragnienia, przynoszą one wraz z sobą ból i cierpienie.

Bóg jest w tobie. Dlaczego myślisz, że Bóg jest czymś oddzielnym od ciebie? Dlaczego myślisz, że musisz zrozumieć Boga, jako coś, co nie jest w tobie?  Bóg jest wewnątrz i jedyna drogą, aby doświadczyć Boskości wewnątrz jest przede wszystkim odrzucenie ego, uciszenie umysłu i sięgnięcie głęboko do swojego prawdziwego Ja. Poprzez zanurzenie się w głębi swojego Jaźni, doświadczysz prawdziwego i trwałego szczęścia.

Umysł, który jest wolny od złości i pragnień jest naprawdę blisko swojego prawdziwego Ja, które jest Bogiem wewnątrz ciebie. Doświadczasz czegoś jak radości swojego Ja, kiedy twoje pragnienia są zaspokojone. Ale jest to tylko chwilowe. Usuń pragnienia, a wtedy poznasz zadowolenie i czystą radość.

Czy myślisz, że bogaci i sławni są szczęśliwi? Mogą być bogaci materialnie, ale tak naprawdę są oni bardzo biedni, ponieważ są daleko od swojej Jaźni. Twój ziemski status nie ma nic wspólnego z twoim duchowym statusem. Nie widzę bogactwa, pozycji, koloru skóry czy religii. Te rozróżnienia są dla mnie bez znaczenia. Moi wielbiciele i uczniowie mogą pochodzić z każdej warstwy społecznej, bogatej lub biednej. Mogą być inteligentni lub głupi. Boska Matka czyni mnie odpowiedzialnym za każdy rodzaj ludzi.

Naucza mnie ona i tak samo uczy ich poprzez mnie i wydarzenia w moim życiu. Jeśli takie jest twoje przeznaczenie, będziesz pod moim wpływem i w jakiś sposób osiągniesz duchowość.

Chcę, żebyście wszyscy się rozwijali. Przeznaczeniem tych wszystkich, którzy teraz są ze mną, jest uczestniczenie w wielkim odrodzeniu duchowej odnowy, która została zaplanowana przez Boską Matkę. Pozwólmy jej z pokorą i cierpliwością odegrać jej dramat.

Jesteście błogosławieni biorąc udział w tych wielkich wydarzeniach.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved