Wat is het verband tussen onze persoonlijkheid en onze ziel?

Vraag: Swamiji, wat is het verband tussen onze persoonlijkheid en onze ziel voordat we de verlichting bereiken?

Antwoord: Wat bedoel je met persoonlijkheid?

Het lichaam en de geest.

Ah, dus je wilt het verband weten tussen het atma, de ziel en het lichaam.

Ja.

Meestal is er geen vriendschap tussen het atma aan de ene kant en de ziel en het lichaam aan de andere kant. Als er zo’n vriendschap zou zijn, zou het gemakkelijk zijn om verlichting te bereiken. Maar er is geen vriendschap – dat is het grootste probleem. We praten over spirituele evolutie, spirituele sadhana’s, nirvana en verlichting. De traditionele spirituele culturen vertellen ons dat het atma het hoogste stadium van verlichting wil bereiken. De wens van het atma om verlichting te krijgen is niet nieuw. Het wil dit al vele jaren – misschien zelfs al honderden jaren. Dit atma heeft altijd verlichting en geluk gewild.

Om dit te bereiken zijn echter vele geboorten nodig. Sommige van deze geboorten waren als een aap, of een ezel… als een dier met vijf zintuigen. Het atma kan geen verlichting ervaren via de vijf zintuigen. Daarom maakt het atma zich zorgen. Er staat: “Oh, ik schijn nooit een goed lichaam te krijgen.” Het wil een goed lichaam kiezen. In de Veda’s staat een lied dat het atma voor God zingt: ‘Ik heb zoveel geboorten gehad; nu wil ik als mens geboren worden. Oh Heer Shiva! Ik heb zoveel geboorten gehad, maar ik werd nooit verlicht. Alleen als ik als mens geboren ben, kan ik verlichting krijgen. Er is zoveel verstoring en er zijn zoveel gehechtheden in de materiële wereld en ik ben betrokken bij deze afleidingen. ik heb verlangens; mijn geest is als een aap die voor alles wegrent en dus kan ik mijn tijd niet besteden om verlichting te bereiken.”

Wat ik zeg is dat het atma het verlangen heeft naar de hoogste wijsheid en dat de jeevatma, de individuele ziel, zich zou moeten aansluiten bij de paramatma, de universele ziel. Dit is het doel van het atma. Het verlangen van het atma is volkomen correct, 200 procent correct! Maar de geest ondersteunt het atma niet. Dus wat ondersteunt het? De geest wil een luxe leven, een materieel leven en materiële dingen. Het verwacht alleen dit, niets anders. Het verlangt naar tijdelijk genot. Het lichaam denkt dat dit tijdelijke genot echt genot is en wil genot halen uit materiële bevrediging. Het wil genieten van seks en geld, het wil kinderen krijgen – dit zijn gewoon verschillende soorten genot. (…)

Wat we ook beginnen, als onderdeel van onze spirituele sadhana, tot wie moeten we eerst bidden?

Ganesha.

Ganesha. Goed, zing nu de mantra voor Ganesh.

(Iedereen herhaalt: Om Ekadantaya Vidmahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti Prachodayat)

Door wat we in deze mantra zeggen, maken we ons lichaam zuiver. “Goddelijke Ganesh, zegen me alstublieft, verwijder alle negatieve energie, mijn slechte eigenschappen en alle verstoringen.” Tegelijkertijd zeggen we: “Ganesh, ik ga mijn zoektocht beginnen en ik hoop uit te vinden waar het atma is.” Waar is het atma? In jou! Waar? Dat is het probleem, begrijp je? Waar is je lichaam? Waar zijn je gedachten en waar is je geest? Waar is je atma?

Op twee verschillende plaatsen.

Nee, beiden wonen dicht bij elkaar, maar er is geen vriendschap tussen hen. Als beide vrienden zijn, is er geen probleem. Ze wonen allebei op dezelfde plek, maar er is geen vriendschap tussen hen en ze luisteren niet naar elkaar. Wie is de dwaas?

De geest?

Het lichaam is de dwaas. Het lichaam is betrokken bij verlangen naar en gedachten aan geld. Alles is geld. Is het niet? Om hier te komen moest je een bus nemen. Als je geen geld geeft in de bus, zullen ze je dan toestaan ​​om ermee te reizen? Nee. (…) Wat is het doel van een lichaam aan te nemen? Waarom ben je op deze aarde geboren? Hoeveel jaar ga je op deze aarde leven? Wat wil je met dit lichaam doen nu je naar deze aarde bent gekomen?

Wil je alleen maar genieten, trouwen, baby’s krijgen, een nieuwe auto en huis kopen, een luxe leven leiden en dan alles aan je kinderen overdragen en sterven? Dit overkwam mijn grootvader, de grootvader van mijn grootvader enzovoort. Generaties hebben dit gedaan. Ze kopen een mooie auto, huis en alles en geven het dan aan hun dochters en zonen. Dan probeert de zoon of dochter het geld te verhogen, trouwt en krijgt kinderen. Dan komen wij en wat gaan we doen? Hetzelfde! We gaan het niet anders doen. Onze generatie doet hetzelfde. Waarom? Als je naar dieren kijkt, wat doen ze dan? Hetzelfde. De mens en de dieren doen hetzelfde. Met betrekking tot dit lichaam is er geen verschil tussen dieren en ons – beiden creëren gewoon nieuwe generaties.

Dieren hebben alleen de capaciteit van hun vijf zintuigen, maar wij hebben zes zintuigen. Maar wie gebruikt het zesde zintuig? Als je het zesde zintuig zou gebruiken, zou je nooit boos worden. Als je altijd boos wordt, wat betekent dat dan?

Dat we alleen onze vijf zintuigen gebruiken.

Ik word niet boos. Ik denk: “Oh, arme meid, ze gebruikt alleen de vijf zintuigen.” Als je het zesde zintuig zou gebruiken, zou je nooit boos worden. Je wordt jaloers op anderen. Waarom? Omdat je alleen de vijf zintuigen gebruikt. Dieren hebben jaloezie. Als een hond wat te eten heeft en er komt een andere hond, dan begint hij te blaffen. Waarom doet hij dat? Omdat hij maar vijf zintuigen heeft. Hij vecht, springt op de andere hond en denkt alleen dat hij wil eten. Dat is vijf zintuigen gedrag. Heb jij ook dezelfde jaloezie? Word niet jaloers, word niet boos en vecht niet. Leef met liefde. Wie kan er zo leven? Alleen degenen die het zesde zintuig gebruiken. In de wereld van vandaag zijn er miljoenen mensen, maar slechts enkelen gebruiken het zesde zintuig, terwijl de anderen als dieren leven.

Laten we het hebben over ons India, Bharata Bhumi, dit heilige land. De mensen zetten een mooie pottu [rood, religieus merkteken op het derde oog], zitten in de juiste meditatiehouding en doen andere traditionele dingen. Als je echter vraagt ​​of ze iets weten over Sanatana Dharma, denk je dan dat ze het weten? Nee, ze kennen alleen de religieuze verhalen. Wie kent de hindoeïstische Sanatana Dharma? Wie weet er iets van spirituele ontwikkeling? Wie kent er ware, goddelijke spiritualiteit? Heel weinig mensen. Omdat de rest hun zesde zintuig niet gebruikt. Gebruik het zesde zintuig en dan zul je beseffen wat het atma is, wat het lichaam is en hun vriendschap bereiken.

Neem deze Ashram-bewoner hier. Als hij het zesde zintuig oefent, zal hij die vriendschap meteen verwerven. Hoeveel zintuigen gebruikt hij nu? De atma zegt: “Aah, bij de laatste geboorte was ik een ezel, in de geboorte daarvoor leefde ik als een aap. Beide gebruiken slechts vijf zintuigen. Toen kwam ik bij G’s lichaam. Hij heeft het zesde zintuig, maar hij gebruikt ook maar vijf zintuigen. Ayo! Mijn karma, mijn karma, mijn karma, mijn karma!” Dat is wat het atma zegt. Het is altijd bezorgd. Nu zegt het atma: “Nee, ik wil het niet meer hebben. Deze jongen luistert nooit naar wat ik zeg. Ik zal hem langzaam naar Swami Premananda brengen en hem tot zijn vriend maken. Zodra G een vriend is van Swami Premananda, zal Swami hem kleine kneepjes geven en soms zal dat lichaam luisteren.” Soms luistert hij, soms niet. Ik kan niet zeggen dat het gegarandeerd is, toch? Als hij luistert, dan volgt hij Swami Premananda’s spirituele oefeningen en leringen. Wat zegt Swami? Word nooit boos of teleurgesteld, word nooit gespannen of jaloers, wees vrij van ego. Dat wil zeggen, gebruik het zesde zintuig. Daarom bracht de atma je voor me. Ik zeg: “D, mijn liefste, in je laatste geboorte was je een dier, in deze geboorte kreeg je het lichaam van een mens. In je laatste geboorte had je vijf zintuigen, in deze geboorte heb je zes zintuigen en dus moet je het zesde zintuig realiseren.” En zodra je het zesde zintuig beseft, worden jij en je atma onmiddellijk vrienden en is het gemakkelijk om Sanatana Dharma te beoefenen, om spiritueel te ontwikkelen en goddelijkheid te realiseren. Je zult alles bereiken. Waarom? Als je de kennis van het zesde zintuig hebt, krijg je de kennis van het zevende zintuig. Hoe zou je de kennis van het zevende zintuig kunnen bekomen zonder kennis van het zesde zintuig?

Nirvana ervaren is kennis van het zevende zintuig. Dieren hebben vijf zintuigen; mensen hebben zes zintuigen. Met nirvana krijg je de kennis van het zevende zintuig. Dat is verlichting. Ik wil dat je nirvana bereikt, kennis van het zevende zintuig, dus dat is de reden waarom ik zeg dat je het zesde zintuig moet realiseren.

Word nooit boos en raak nooit gespannen.

Als je gelukkig bent, is het gemakkelijker om vrienden te worden met het atma.

Als je deze vriendschap hebt, is het gemakkelijker om verlichting te ervaren.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved