Wees nooit bang

“Waarom zou je bang zijn? Je zou niet bang mogen zijn, van niets of niemand. Ik herinner er jullie altijd aan dat het Goddelijke in jullie leeft. De Goddelijke Moeder is de unieke, alomtegenwoordige, primordiale kracht die ons allemaal en alles wat leeft, activeert. Hoe meer je denkt aan het Goddelijke, hoe meer de genade en de bescherming van de Goddelijke Moeder je hart zal vullen. De Goddelijke Moeder beschermt altijd alle levende wezens, ook zij die onwetend zijn omtrent Haar. De Goddelijke Moeder is in alles en weet alles. Denk er dagelijks aan om je geloof en oprechtheid te vermeerderen. Als Zij in je hart is, wat kan je dan kwetsen, waarvan moet je dan zo nodig schrik hebben? Het is Zij die kwaad en onrechtvaardigheid kan vernietigen en rechtvaardigheid behouden. Als je dagelijks aan Haar denkt, zal Haar aanwezigheid in je groeien. Ze zal je dragen als een klein kind. Ze zal je goed vasthouden doorheen elke moeilijkheid, elke hindernis en elk gevaar. Ze zal nooit toelaten dat negatieve krachten je zullen benaderen.

Waarom zou je bang worden als je aan voorbije voorvallen, pijn en zorgen denkt? Benader de Goddelijke Moeder en bid met heel je hart. Laat al je problemen, moeilijkheden en droefheid achter bij Haar goddelijke voeten die als liefelijke lotusbloemen zijn. Vraag Haar om totale overgave aan het Goddelijke en je zal zeker heilige genade ontvangen. Het is niet enkel dat je niets moet vrezen. Als je echt begrijpt dat Moeder altijd in je aanwezig is, dan zal je Haar grote moederlijke aard beginnen begrijpen. Zij is de grootste moeder. Ze is de Goddelijke Moeder. Ze houdt zoveel van je dat ze toekijkt terwijl je je eerste fouten maakt en Ze laat je toe om ze te maken. Ze begrijpt je beproevingen, testen en zorgen, maar Ze weet dat alleen als je eerst valt en fouten maakt, je heel goed je lessen zal leren. Het maakt niet uit hoeveel keer je je vergist, Ze is er altijd om je tranen te drogen en je lessen te herhalen.

Als je je bewust bent van Haar tegenwoordigheid, zal Ze je geest en Hart raken met Haar grote kracht. Dan zal elke schijnbare fout veranderen in spiritueel succes. Ze zal je zwakheid gebruiken om van jou een sterke, spirituele held te maken die vooruitgaat op het spirituele pad. Het zal tijd nemen om vooruit te gaan, maar Ze zal je zeker meenemen tot aan het doel. Zelfs als het er naar uit ziet dat alles verloren is, zal Moeder zeker naar je toe komen en je redden. Dat is Haar manier om je te tonen dat het best is om vertrouwen in Haar te hebben en niet in wereldse dingen.

Ik raad jullie sterk aan om in constant gebed te zijn voor de Goddelijke Moeder. Ze zal je nooit teleurstellen. Het kan zijn dat je vele fouten gemaakt hebt die te wijten zijn aan je onwetendheid. Maar nu, als je een heilig en vredig leven wil leiden, moet je Haar zoeken zonder uitstel. Bid regelmatig tot haar met heel je hart. Besef al je fouten en dwalingen en vraag haar je te vergeven. Dan is er zeker geen reden om schrik te hebben, van niets of van niemand. Als je verwarring voelt, ga gewoon door met bidden in jouw hart: “Oh, Goddelijke Moeder, Jij bent de enige die me echt gelukkig kan houden en me kan vrijmaken van al deze problemen, zorgen en karma! Je hebt dit lichaam en mijn leven geschapen. Ik lijd eronder bang te zijn en dit betekent dat je me test. Als ik vredig en gelukkig ben, betekent dit dat ik jouw goddelijke genade heb ontvangen. Jij bent de enige echte getuige van alles wat in mijn leven gebeurd is. Nu ben Jij het weer die mijn aandacht afleidt van de materiële wereld en mijn innerlijk oog van wijsheid opent zodat ik de spirituele weg kan begrijpen. Aanvaard me alstublieft volledig, neem alstublieft mijn angst weg en geef me ware wijsheid en vrede.”Als je zo oprecht bidt, zal je ontdekken dat de Goddelijke Moeder uiterst vriendelijk is. Ze laat nooit Haar kind dat probeert zich met Haar te verenigen, in de steek.

Velen vragen me: Wat is de genade van de Moeder? Eerst moet je de essentie van de Moeder begrijpen. Moeder is totaal geluk, zuiverheid, extreem mededogen en opperste genade. Er kan zelfs geen atoom in het universum bewegen zonder dat Ze het weet. De genade van de Goddelijke Moeder is eigenlijk de steunende energie van het Hoogste, van God, voor je vooruitgang naar vrijheid en geluk. Hoe meer je Haar vraagt en hoe meer je naar Haar uitreikt, hoe gemakkelijker Ze haar genade verleent. Maar om de genade te ontvangen, moet je je hart proberen vullen met gedachten aan het Goddelijke, met licht en waarheid. Je moet negatieve gevoelens uitbannen en de Moeder toelaten in jouw hart te verblijven. Geef geen plaats in jouw hart aan duistere gedachten of handelingen. Betrek je geest en hart in gebed en in het doen van spirituele dienst naar best vermogen. Dan zal Ze je zeker volledig bevrijden van alle angst.

Ik dacht er aan om de Goddelijke Moeder te vragen om een beetje extra genade te geven aan al mijn toegewijden. Ze weet dat ik dit onzelfzuchtig vraag en dat ik wil dat al Haar kinderen perfect worden. Echte moeders willen altijd dat hun kinderen volmaakt zijn en een gelukkig leven hebben. En Ze ging akkoord. Ik bid tot Haar dat al mijn toegewijden een leven zullen leiden zonder onwetendheid, ziekte, zorgen, moeilijkheden of problemen. Ik bid tot Haar dat iedereen een leven zal hebben gevuld van vreugde, moed, succes en eenheid in de gezinnen. Laat iedereen leven in gezondheid, welvaart, vrede en voorspoed.

Haar zegen en genade omgeven jullie allemaal. Leid een leven vervuld van goede gedachten en handelingen. Leef voortdurend in de aanwezigheid van het Goddelijke en je zal leven zonder lijden en zonder zorgen, terwijl je weet dat alles Haar wens, Haar wil en Haar zuivere liefde is.

Waarom zou je dan bang zijn?”

Swami Premananda

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved