We nemen niets mee als we sterven!

(Uittreksel van een Goeroe Poernima satsang uit de jaren ‘80)

Laten we het beste maken van deze kans om God te realiseren. Het herhalen van de namen van God met de tong terwijl je andere gedachten in je hoofd hebt, zal je op geen enkele manier helpen. Maar door oprecht spirituele oefeningen te doen, zul je je volledig aan God kunnen overgeven en door je oefening zullen ego, jaloezie, arrogantie en egoïsme geleidelijk afnemen en verdwijnen. Nutteloze en zinloze gesprekken helpen iemand niet om vooruitgang te boeken op het spirituele pad.

Iemand die het spirituele pad bewandelt, moet enorm veel geduld hebben. Hij of zij moet elke vorm van belediging kunnen verdragen. Wereldse mensen begrijpen de kwaliteiten van zo iemand niet en daarom beledigen ze hem of haar. Wat moet men in zo’n situatie doen? De spirituele persoon zou geduldig moeten wachten, zonder op de slechte woorden te letten, want hij weet dat de andere persoon onwetend is en op een dag zijn fout zal beseffen. Op zulke momenten zou de spirituele aspirant er goed aan doen om gewoon te “zijn”.

Een persoon kan rijp zijn in leeftijd en begiftigd met kennis, maar wat heeft dit alles voor zin als hij zich niet kan overgeven aan Gods lotusvoeten? We kunnen rijkdom, status, opleiding, materiële goederen en een vorstelijk huis bezitten, maar al deze zijn nutteloos zonder liefde voor God. We nemen niets mee als we sterven.

We besteden niet de juiste aandacht aan zaken die echt belangrijk zijn. We worden slaven van lofprijzingen en vriendelijke woorden. Sommigen spreken liefdevol met een lachend gezicht en we geloven dat ze vol liefde zijn. We zijn niet in staat om ware liefde te identificeren en worden dus misleid. Onze geest is verstrikt in het spinnenweb van illusie. We kunnen het ware niet van het valse onderscheiden en kunnen zelfs onze eigen harten en gevoelens niet doorgronden. Word wakker! Laat je niet misleiden door louter woorden. Liefde moet spontaan uit het hart komen. God is waarheid! God is liefde! Het is geweldig om als mens geboren te worden!

Als je naar een beeld van onze Goddelijke Moeder,  Athale kijkt, als je haar macht en glorie maar eens zou kunnen begrijpen! Sprak Moeder Kali niet met Sri Ramakrishna Paramahamsa? De energie in dergelijke heiligdommen spreekt maar weinigen aan. Het begrip van een ziel van die energie is spiritualiteit. Als je geloof hebt, zal de godheid in dergelijke heiligdommen tot je spreken. Als ik echter zeg dat ik tot de Goddelijke Moeder spreek, zullen de mensen lachen en zeggen dat ik gek ben omdat ze niet het vermogen hebben om te geloven of te begrijpen dat zij op deze manier tot ons kan spreken. We leven in een wereld van roddels en dus hoe kunnen we verwachten dat de Moeder tot ons spreekt?

Realiseren we God? Nee, dat is lastig met onze beperkte kennis. Kunnen we ons zesde zintuig gebruiken? Geen tijd! Denk je aan het Goddelijke? Geen tijd! Ga je naar de tempel? Geen tijd! Wanneer zal de tijd dan komen? We hebben alleen de tijd om aan God te denken of naar de tempel te gaan om te bidden als er problemen en ziekten komen. Je moet je bewust worden van je fouten en goddelijke vergeving en hulp vragen om jezelf te corrigeren. (…)

In veel ashrams is het vrouwen niet toegestaan ​​om abishekam en pada poeja te doen, maar deze Ashram staat vrouwen toe om deel te nemen aan deze heilige plichten. Er is geen regel om te zeggen dat ze dat niet kunnen, maar toch mogen ze dat zelden. Hoewel vrouwen het geduld en de bekwaamheid hebben om deze religieuze ceremonies te doen, hebben ze de kans niet gekregen. Als het hen was verboden dit te doen, had zuster Nivedita Swami Vivekananda niet kunnen dienen en helpen bij zijn grote missie; de Tamil-heilige Karaikkal Ammaiyar zou niet één van de 63 saivite-heiligen van Tamil Nadu zijn geworden en Auvaiyar zou nooit haar betekenisvolle Tamil-poëzie hebben gecomponeerd ter ere van God. Door hun voorbeeldige leven hebben ze ons laten zien tot welke hoogten vrouwen kunnen stijgen op het spirituele pad. Dit is de grootsheid van vrouwelijkheid! Mensen hebben over het algemeen niet het vermogen om dit te begrijpen.

Als je geest zuiver is, hoef je niet bang te zijn voor de kritiek van anderen. Het is niet nodig om nerveus, verward of onstabiel te zijn. (…) Ik zal eindigen met mijn zegeningen voor iedereen, zowel hier als voor de hele wereld.

HARI OM!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved