Boeddha Poernima – 29 mei

Heer Boeddha zei:

“Aanbid mij niet – de wereld in mij zal je beschermen. Realiseer de Waarheid. –  Swami Premananda

Tijdens de volle maan in mei vieren we de geboorte, verlichting en de samadhi van Heer Boeddha. Prins Gautama die Boeddha werd, gaf al zijn ondenkbare privileges, rijkdom en wereldlijke macht op om zich totaal te wijden aan het spirituele pad. Gedurende zeven jaar mediteerde hij met immense oprechtheid en concentratie om aan het einde van deze intense sadhana verlichting te bereiken. Hij verliet toen het woud en begon anderen te onderwijzen hoe jezelf spiritueel te ontwikkelen om dezelfde gelukzalige staat te bereiken die hij verworven had.

“Door de eeuwen heen hebben Meesters de basisinstructies voor zelfonderzoek gegeven. Je kunt door hun voorbeelden leren. Heer Boeddha was een groot voorbeeld. Tijdens zijn jeugd hield zijn vader deze koninklijke prins weg van alle droefheid en feiten van het leven. Hij stond niet toe dat de jongeling ouderen, zieken en doden zag. Zodra de prins deze dingen zag, leidde zijn krachtig zelfonderzoek bijna ogenblikkelijk tot het verzaken van de wereld. Hij besefte dat zijn fysieke lichaam slechts een tijdelijke schelp was. Hij zocht naar het permanente in hemzelf.

Ik suggereer niet dat je de wereld ogenblikkelijk achter je moet laten. De mensen vandaag de dag zijn haast immuun voor ouderdom, fysiek geweld en ziekten omdat zij meedogenloos blootgesteld zijn aan de media, TV en zo voort. Ze hebben tijd nodig om te beseffen dat uiterlijkheden tijdelijk zijn en onwerkelijk. Daarom benadruk ik herhaaldelijk het belang van spirituele oefeningen, om het innerlijke leven dat permanent en werkelijk is, te ontwikkelen.”

Swamiji

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved