Wat zijn de basisprincipes van spiritualiteit?

SWAMIJI BEANTWOORDT JOUW VRAGEN

Jullie willen je ontwikkelen op het spirituele pad. Als je naar om het even welk materieel ding verlangt of er zelfs maar naar kijkt, bedenk dan dat het vergankelijk is. Gaat dit lichaam voor altijd mee? Nee, het is vergankelijk. Je hecht zoveel belang aan geld en rijkdom maar deze zijn slechts tijdelijk. Je moet heel voorzichtig met geld omgaan om het niet te verspillen. Je moet leven, maar laat geld je leven niet beheersen. Wees voorzichtig, leef eenvoudig maar houd je niet voortdurend met geld bezig. Laat de geest stilstaan bij iets hoger en waardevoller.

Wat is er tenslotte permanent in dit leven? Zeker geen enkel ding … eigenlijk, niets! Wat kan je met je ogen zien wat permanent is? Niets. Omdat niets in deze materiële wereld blijvend is. Denk nu eens na. Wat is het effect van het beoefenen van ware spiritualiteit? Is dit permanent? Ja. De verdienste en genade, die je ontvangt van echte spirituele praktijk, zal je nooit verlaten. Je neemt die met je mee van leven naar leven.

Jullie zitten hier allemaal naar mij te luisteren, maar sommige geesten dwalen af en worden verstrooid… zing een bhajan.

(De aanwezigen zingen een bhajan voor de Goeroe en een voor Shiva.)

Nu, hoe is je geest? Okay. Jullie zijn allemaal akkoord dat omdat jullie dit spiritueel lied hebben gezongen, je geest naar een hoger niveau ging en je voelt warmte in je hart. Om jullie geest over te geven aan het Goddelijke, is de eerste stap de gedachten in een andere richting te sturen. Neem de geest weg van materiële gedachten en geef hem geestelijke in de plaats. Als je altijd wil genieten van materiële of sensuele dingen, dan kan je nooit hopen de richting van de geest te veranderen. Je moet jezelf sterk maken en geloven in jezelf. Vertel jezelf dat je zal veranderen, maak een klein plan voor jezelf, bid tot het Goddelijke of je spirituele gids en ga met al je kracht in een andere richting.

Twijfel niet aan jezelf. Denk niet dat je niet kan veranderen. Als je aan jezelf begint te twijfelen en voelt dat je niet kan veranderen, dat je faalt op je pad, denk dan onmiddellijk aan mij of schrijf naar me. Ik zal je een mooi antwoord geven dat je in de juiste richting brengt.

Dit zijn de eerste stadia van overgave. Eerst moet je je manier van leven veranderen en jezelf voortdurend verbeteren. Ik raad jullie altijd aan dat het beste wat je kan doen is, om in goed, spiritueel gezelschap te verblijven en naar bhajans te gaan, naar abishekams en satsangs. Praat met anderen over spiritualiteit, over het pad, over je eigen ervaringen. Ga elke dag een beetje naar binnen en praat ook wat met je zelf. Dit kunnen voor jullie heel eenvoudige oefeningen lijken, maar in werkelijkheid zijn ze het belangrijkste. Hebben jullie de innerlijke kracht om ze te doen?

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved