Toewijding voor god

We denken aan Gods naam met toewijding. Het is een zeer zeldzame gelegenheid om God te aanbidden in dit leven. Niet iedereen krijgt die gelegenheid. Het is een geweldige kans om tijdens je leven ondergedompeld te zijn in de gedachte aan God en zijn naam te zingen. Je krijgt niet makkelijk zo een kans. Je kan gemakkelijk geld, naam, faam, positie, rijkdom en plezier verwerven. Oh God, kan ik mezelf vergeten en alleen aan jou denken? Het leven zal altijd problemen en moeilijkheden met zich meebrengen, maar welke problemen ik ook heb, ze zullen mij niet tegenhouden om te denken aan uw gelukzalige vorm. Alleen hij die kandijsuiker of honing heeft geproefd, zal weten hoe het smaakt. Op dezelfde manier zal alleen hij die God heeft gerealiseerd de verhevenheid van God kennen. Er zijn miljoenen mensen in deze wereld die God niet hebben begrepen. De gedachten van mensen zijn gericht op andere dingen. Zij hebben ontelbare gedachten in hun hoofd. Zij denken aan veel uiteenlopende dingen. Alleen hij die volledig, eerlijk en oprecht toegewijd is aan God en zich stevig vasthoudt aan hem, zal zijn genade ontvangen. De geest is als een aap. Dit is werkelijk zo.

Onze geest kan moeiteloos wisselen, hij zal in verwarring komen, zal zich verdrietig voelen, depressief, boos en geërgerd. Hij heeft veel van dergelijke stemmingen. De geest is daarmee bezig, maar we willen onszelf overgeven aan uw Goddelijke lotusvoeten, God, en uw genade ontvangen. Wanneer zullen wij de kans krijgen om uw genade te ontvangen? Zullen we een echte kans krijgen in dit leven, oh God? Er zijn zoveel kasten, geloofsbelijdenissen, religies en gemeenschappen in dit land (India). Elke religie en gemeenschap heeft zijn eigen God. Deze God is binnenin mij gegrift. We loven God niet of vieren hem niet en zo leven wij in de wereld. De mens kan leven zoals hij wil. Zoveel religies hebben gezegd dat de mens op een bepaalde manier moet leven, maar ik dwing niemand om op een bepaalde manier te leven.

Maar als je aan God kan denken in dit leven en zijn genade ontvangen, dan zullen al je tekortkomingen opgelost worden.
Wanneer een kind hongerig is, zal hij of zij huilen om gevoed te worden en hun honger zal verdwijnen. Wanneer we dorst hebben, zullen we water drinken om onze dorst te lessen. Als we echt moe zijn, zullen we in slaap vallen, gelijk waar we zijn. Wanneer je echt behoefte hebt aan slaap, heb je geen bed of matras nodig, je kan zelfs slapen terwijl je staat of zit. Iemand die echt behoefte heeft aan slaap zal overal slapen, zelfs al liggen ze in de modder. Ze hoeven geen comfort. Wanneer je echt honger hebt, zal je je niet bekommeren om de smaak van het eten; wanneer je echt dorst hebt, zal elk drankje je verkwikken omdat je overmeesterd wordt door de behoefte aan drinken, eten of slapen. Oh God, kunnen we ook dat spirituele verlangen hebben om aan jou te denken? Als je honger lijdt, verstoken bent van slaap of heel dorstig, zal je niet helder kunnen denken.

De nood aan voedsel, slaap of drank zal overheersen zonder dat je er bewust van bent.
Oh God, ik vraag u niet om onderwijs, geld, een goede baan of een positie. Ik vraag u niet om mij vrede van geest, rijkdom of plezier te schenken. Ik wil alleen dat je mij de genade schenkt om altijd aan jou te mogen denken. Welke boetedoening heb ik in mijn vorige geboorte gedaan om jou te begrijpen, om te beseffen dat jij in mij bent, om uw mededogen te begrijpen?’ Je moet begenadigd zijn om dit te begrijpen. Heiligen, wijzen, siddha’s en avatars werden in dit land geboren en leven er nog steeds. Waar zijn ze? We konden ze niet zien. We kunnen het niet vatten met ons beperkte verstand. Op zo een manier leven wij. Wat ik jullie wilde vertellen, is dat jullie allemaal een waarachtige, zuivere geest hebben. Wat heb je nodig om dit te begrijpen? Het is door toewijding dat je deze zuivere geest kunt vinden. Er is geen andere manier. Wat verwacht ik van jullie allen? Ik verwacht geen materiële zaken of geld van je. Alles wat ik van jou vraag, is dat je gelooft in God, dat je Gods naam reciteert en denkt aan zijn goddelijke genade. Wat anders zou ik van jou verwachten? Wat anders zou ik van jou nodig hebben? Als God in je gedachten ingeprent zou zijn, zouden de gevolgen van je verkeerde handelingen, je problemen en moeilijkheden verdwijnen zonder je medeweten.

Ik verwacht eigenlijk maar één ding van je – dat je mij je problemen en moeilijkheden vertelt en ik zal luisteren naar jou en ze voor jou oplossen. Ben ik degene die de problemen oplost? Neen, het is de goddelijke moeder. Als je zou denken aan het goddelijke en voortdurend Gods naam zou reciteren, dan is er niets meer in deze wereld wat je nodig hebt. Onze ouderen aanbaden het goddelijke en nu krijgen wij de kans om deze grote kracht te begrijpen, te aanbidden en te bereiken. Wanneer we dit doen, zullen wij een innerlijke verwerkelijking kennen en zal zelfrealisatie ontwaken. Wanneer de duisternis binnenin jou verdwijnt, zullen je problemen en moeilijkheden ook verdwijnen. Oh God, je zou iedereen moeten beschermen. Iedereen verdient uw genade. Iedereen zou vrede moeten hebben. Ik vraag je om dit aan iedereen te verlenen en ik vraag dat het vertrouwen van mensen in jou dagelijks mag toenemen. Met uw genade moet de mens het goddelijke realiseren.

Jai Prema Shanti!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved