De ontzagwekkende kracht waarvan de vijf elementen doordrongen zijn

Religie heeft niets extreem of fanatiek. Religie zou ons in staat moeten stellen om een toestand van blijvende stabiliteit te bereiken, is het niet? Vandaag de dag  zijn we verdeeld volgens onze overtuiging. Maar dit is slechts een manier om de mensen te verdelen,  zonder het juiste begrip. Mesnen beseffen niet dat het niet het Goddelijke was dat al deze religies, talen, classificaties, kastes en indelingen creëerde.

De eeuwige wetten van het leven,  Sanatana Dharma, kwamen zelfs tot stand voor de tijd dat rotsen en aarde ontstonden. Sanatana Dharma geeft ons goddelijke instructies over de vijf verschillende elementen – water, vuur, lucht, ruimte (ether) en aarde. Door deze elementen evolueerden rots, grond en water, en door de combinatie met lucht en licht van de zon, evolueerden ze in grassen, micro-organismen, en verder in verschillende soorten dieren, vogels, slangen en daarna  in menselijke wezens. 

In dit menselijk leven kan men door zich te verdiepen in de natuur van de zes zintuigen de ziel tot rijpheid brengen – maar wanneer men het zevende zintuiglijke vermogen bekomt, wat de toestand van zelfrealisatie is, wat een hoeveelheid aan geheime spirituele mysteries en goddelijke kennis kan men dan in zich opnemen!

De mens heeft de openbaring van de Allerhoogste gezien.  Hij ervoer goddelijke meditatie. Hij aanbad water. Hij aanbad ook de aarde. Hij aanbad ruimte – leegheid. Hij vereerde de wind. Hij begroette de zon. De wijsheid die ontstond uit dit alles is Sanatana Dharma, de eeuwige wetten. Mijn fysieke lichaam is opgebouwd uit de vijf elementen, toch kan ik de betekenis van Panchaksharam nog niet begrijpen, de vijf-letter mantra Si-Va-Ya-Na-Ma!

De twee ogen van de mens kijken altijd naar de plaats die zijn honger het eerst bevredigd heeft en naar de plaats waaruit hij geboren is. De misleidende geest denkt dat dit verlangen alles is in het leven. Daarom ben je niet in staat om te voelen dat daarin niets van waarde is voor jou. Ik maak me zorgen dat ik deze waarheid niet aan je kan uitleggen.  Je realiseert je dit niet en je hebt me niet volledig begrepen. Je hebt mijn lering niet klaar en duidelijk begrepen. Je hebt geen waarlijk besef van je huidige situatie en van het niveau waarop je je momenteel bevindt.

Als één van de vijf elementen je lichaam zou verlaten, dan zou het niet langer bestaan.

Je ademt voortdurend, maar begrijp je de adem? Als je niet zou kunnen ademen, zou je dan kunnen spreken? Zou je kunnen bewegen? Begin met het zoeken van een weg om het Goddelijke te bereiken, voordat je vergeet hoe je lucht kan inademen. Als je niets bereikt in dit leven, dan zal je het in geen enkel leven bereiken. Je kan vele keren geboren worden, maar wat is de bedoeling van het feit dat je geboren bent met al de verdienste die je verworven hebt? Deze goede eigenschappen uit vroegere levens hebben zich gehecht aan je ziel en hebben je deze zegeningen gebracht – wat voor zin heeft dit als je niet de ultieme fase van het leven ervaart?

Als je je verdiept in de ontzagwekkende kracht waarvan de vijf elementen doordrongen zijn, dan zal je spirituele wijsheid bekomen en het stadium van ultieme zegen en zaligheid bereiken. Probeer deze kracht te realiseren. Dit is het wat ik geprobeerd heb om je duidelijk te maken.

De mystieke realiteit die binnenin mij is, en die binnenin jou is, zijn dezelfde. Deze allerhoogste energie woont in je lichaam, dat als een zak vol met lucht is. Je kan the universele energie niet bemerken met je fysieke ogen. Je kan je er enkel bewust van worden als je je innerlijke oog van wijsheid opent.

Op welk niveau bevind jij je? Waar ben je? Wat is de reden en de bedoeling van je leven? Nu dat je geboren bent, wat ga je doen? Als je je waarlijk bezint over deze vragen, zelfs voor een korte tijd, dan zal je snel de ware reden van je geboorte achterhalen. Wanneer je dat weet, zal je in staat zijn om één te worden met de Allerhoogste Kracht.

Jai Prema Shanti!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved