SWAMI’S VERJAARDAG OP 17 NOVEMBER

“Belichaming van het Goddelijke,

Moge god ons in dit menselijke bestaan zegenen en mogen wij de naam van het Goddelijke uitdrukken.

Onze tijd van leven is erg kort. Wat zouden we in deze korte tijd moeten bereiken? Wat het ook is, we zouden het niet moeten vergeten. Wat hebben we nodig ten einde onze doelen te bereiken? Toewijding en geduld is wat vereist is. De kwaliteit van ons leven hangt af van de mate van ons geduld.(…)

Bij de gratie Gods zouden we allen een hoger niveau moeten bereiken. Ten einde rechtschapenheid in de wereld tot stand te brengen zijn sommige grote wezens bestemd om hier geboren te worden. Daarom zijn heiligen, wijzen en avatars geboren om devotie in deze wereld opnieuw tot stand te brengen, om de wereld in toegewijd zijn onder te dompelen. Zij doen dit omdat er veel adharma, ongerechtigheid, is en minder dharma. Tijdens hun leven in deze wereld, begrijpen we hen niet echt, maar wanneer zij hier niet meer hier zijn, denken we aan hen. (…)

Daarom besef dat je leven erg kort is en dat je in korte tijd zou moeten weten wat je zou moeten verwezenlijken, wat je zou moeten weten en wat je zou moeten bereiken. Tijdens je leven zou je moeten proberen om deze grote spirituele wezens te begrijpen, hun gerechte paden en realiseren wat zij onderwezen.”

Uittreksel uit verjaardagssatsang van Swami uit 2002

Soms is het moeilijk om de Hindoe filosofie uit te leggen en dus zullen we er op een eenvoudige manier over praten. Het is eenvoudig om uitleg te geven over de profeet Mohammed en over de Islam. Het is ook eenvoudig om uitleg te geven over Heer Jezus en zijn onderricht in de Bijbel. Op dezelfde manier is het eenvoudig om uitleg te geven over Heer Boeddha en zijn dharma die is neergeschreven in de Dharmapada leringen. Waarom is dit zo? Omdat na Jezus, het Christendom startte, na Mohammed begon de Islam en na Boeddha het Boeddhisme. Echter in Tamil Nadu alleen al, om maar een voorbeeld te geven, waren er 63 heiligen die zichzelf hebben toegewijd aan Heer Shiva. Zij hadden heel veel vertrouwen en geloof in het Goddelijke, in de vorm van Shiva.

Een van hen werd zelfs door zijn vijanden vastgebonden aan een enorme steen en in de zee gegooid. Maar hij dreef terug naar de oppervlakte en kwam terug aan land. Diezelfde vijanden wilden hem in een oven bakken die gevuld was met ongebluste kalk maar hij kwam er levend uit. Dit is een typisch voorbeeld van wat er door de geschiedenis heen is gedaan door hen die echt tegen spiritualiteit waren en die niet geloofden in God, de Opperste Macht. Dit is het soort dingen die ze gedaan hebben tegen spirituele meesters, maar deze meesters kwamen die vreselijke testen te boven. In de voorbije tienduizend jaar waren er zij die geloof hadden in het Goddelijke en zij die dat niet hadden. Deze laatsten hebben steeds getracht diegenen te vernietigen die het geloof wel hadden. Dat gebeurde ook met Jezus Christus. Er was helemaal geen noodzaak om hem te laten sterven aan het kruis, maar zij die geen geloof hadden in God wilden hem op deze manier doden. Deze testen gebeuren niet bij personen die een gemiddelde spirituele bagage verworven hebben – zulke testen overkomen enkel hen met een grote spirituele aanwezigheid zoals verlichte spirituele meesters, zeer populaire en sterke heiligen en avatars. De gemiddelde heilige wordt terzijde gelaten want deze niet-gelovigen zijn alleen bevreesd voor hen met grote spirituele energie en goddelijke invloed.

Al deze testen van de meesters gebeuren om jouw rijpheid te verhogen. De testen zelf betekenen niets voor hen. Dit is louter een toneelstuk voor hen. Of ik nu in deze gevangenis ben of erbuiten, het is voor mij allemaal hetzelfde. Deze week ben ik al acht jaar in de gevangenis. Begrijp het en denk erover na – Ik ben hier voor een volle acht jaar. Ik heb er mij nooit om bezorgd gemaakt. Ik ben gelukkig. Zelfs de personen in de gevangenis vragen mij: “Hoe komt het dat jij zo gelukkig bent?” Wat is de reden? Als je je geest beheerst en rijp maakt dan zal je altijd tevreden zijn, wat ook de omstandigheden zijn.

Waarom ben je bezorgd? Omwille van de kinderen, je echtgenoot, je vrouw, je vriend, vriendin, je bent werkloos, misschien ben je ziek. Waarom ben je bezorgd over deze zaken? Ik kan het niet begrijpen omdat, nadat je mij gezien hebt, je geen zorgen meer hoeft te hebben. Welke zorgen je ook hebt, schrijf ze neer en stuur ze op naar mij. Ik zal ervoor zorgen. Verwacht zelfs geen antwoord – je werk is enkel te schrijven en de brief te versturen. Schrijf alsjeblief geen tien pagina’s maar omschrijf het probleem in een viertal zinnen zodat ik er eenvoudig voor zorgen kan. Nadien zijn het jouw problemen niet meer, het zullen de mijne zijn omdat ik er zorg voor dragen zal. Denk: “Nu zijn het niet meer mijn problemen.” Als je mij een probleem hebt gegeven dan moet je het er ook bij laten. Ga niet zitten denken: “Hoe ga ik dit probleem oplossen?” Laat het aan mij over en maak je er verder geen zorgen meer over. Zodra je de lading en de zorgen aan mij hebt gegeven moet je er niet angstig meer over zijn omdat ze definitief zullen opgelost worden. Maar als je, nadat je over een probleem hebt geschreven naar mij, je er nog verder zorgen over maakt, dan geef ik het aan jou terug. Laat het bij mij en eens je het hebt verzonden naar mij, neem het dan niet meer terug. Denk niet dat ik er niets kan voor doen omdat ik in de gevangenis ben. Ik zal mijn taak waar ook naar behoren vervullen. Soms zeggen de mensen: “Swami, alstublieft kom naar mij in mijn dromen.” Als je echt wil dat ik op die manier kom, schrijf me dan of denk aan mij en vraag het dan en ik zal zeker komen. Dat is geen grote opdracht voor mij. Wat je ook wil, wees erg specifiek en duidelijk zodat ik het kan begrijpen, laat het dan bij mij en ik zal ervoor zorgen. Maak je geen zorgen over het resultaat.

 

Maak je geen zorgen over de dood. Ook ik heb een menselijke vorm aangenomen en op een dag zal ik ook sterven. Als onze tijd hier erop zit dan moeten we gaan. Aanvaard dat als de tijd er is, dat je moet gaan. Maar voor het zover is, wil ik je vragen wat je ware doel is in het leven – denk hierover na.

Voor mijn verjaardag heb ik jullie gevraagd al je zorgen aandachtig over te geven aan mij zodat ik ze in een grote zwarte zak kan binden en ze voor jullie kan oplossen. Je problemen zijn dus nu de mijne. Als je vóór mij staat en als je hier bent, dan zijn jullie gezichten open en gelukkig en je geest is vrij, maar ik weet dat, als je klaar bent om terug naar huis te gaan, dat je dan al je zorgen terugneemt van mij en je ermee naar huis gaat. Als je hier weggaat maak je je onnodig zorgen.

Het maakt niet uit tot wie je bidt – je kunt bidden tot elke meester, elke godheid of ideaal. Sommige mensen gaan naar de kerk, de moskee of de tempel. Dit is religieuze cultuur maar ze heeft geen nut als je niet op een specifieke manier gaat bidden. Gewoon een gebed opzeggen met je mond en bewegingen doen met je lichaam is zinloos. Echt gebed komt vanbinnen. Zoals je zit voor meditatie en naar binnen gaat, denk aan het Goddelijke met een oprechte en sterke intentie. Dan zijn je gebeden en aanbidding de moeite waard. Dit zal je een grote vrede en goddelijke energie geven. Het is niet zo gemakkelijk om te ontwikkelen zonder deze diepe intensiteit.

Er zijn nog enkele Sri Premananda Centra die niet met erg veel activiteiten naar buiten komen. Wat verwacht ik van jullie? Ik verwacht dat je een rustige geest verkrijgt en dat je ook vrede van geest aan anderen geeft. Iedereen heeft problemen. Vraag diegenen die dicht bij je staan om naar je toe te komen, zegen ze met de lingam en help hen om vrede te leren voelen. Je moet niet zeggen dat we behoren tot een bepaalde religie. Mensen van elke religie kunnen onze samenkomsten bijwonen. Laat hen bidden op hun manier en laat hen de goddelijke genade ontvangen op hun manier. Welke religie je volgt is onbelangrijk. Wat echt telt is dat je vrede hebt, Shanti, een vredevolle geest en dat je gelukkig leeft. Vertel de mensen dat de lingam helpt om hun problemen op te ruimen. Het is Swami’s geschenk voor jou. Door de lingam kan ik alle afval die vanbinnen aanwezig is opruimen zodat je het pad naar waarheid en geluk kan vinden. De goddelijke kracht heeft me een grote gave gegeven en door deze te gebruiken kan ik jullie moeilijkheden en zorgen wegnemen zodat je gelukkig kan leven. Ik zal datgene wegnemen wat je niet wil, alles wat je stoort, zodat je vrede kan vinden. Door deze grote energie, kunnen zelfs een miljoen problemen opgelost worden op één ogenblik. Dat is de Goddelijke genade en mededogen. Het Goddelijke gebruikt dit lichaam als een voertuig voor zijn krachten en als een kanaal om jullie zegeningen te geven. Heb vertrouwen en maak je geen zorgen. Ik wil dat jullie allemaal gelukkig zijn.

Klik hier om uit te zoeken hoe je een brief aan Swami kunt sturen en hoe het op de samadhi geplaatst wordt.

“Ik kan dit lichaam niet voor honderd jaar behouden. Ik beschik over een bepaalde tijd hier en eens zal ik in samadhi moeten gaan. Alhoewel ik in samadhi ga, heb ik jullie beloofd, dat ik zelfs na mijn samadhi jullie dagelijkse problemen zal blijven oplossen. Dat is waarom ik reeds gezegd heb, dat wanneer je naar de plaats van mijn samadhi zal komen bidden en aan je problemen zal denken, deze opgelost zullen worden. Hierover bestaat geen twijfel. Dit heb ik verzekerd voor 2500 jaar. Dit is wat ik je verteld heb en dit is wat er gaat gebeuren.”

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved