Swamiji en Goeroe Poernima

Swamiji gaf vele satsangs over de noodzaak om een Goeroe te hebben om goed vooruit te kunnen gaan op het spirituele pad, over de relatie tussen Goeroe en discipel, over hoe we voordeel kunnen halen uit het hebben van een spirituele meester en hij gaf advies over hoe Goeroe Poernima te vieren. Hier zijn enkele van zijn gouden woorden.

“Goeroe Poernima is een dag om te denken aan de heiligen, wijzen, avatars en spirituele meesters die ons begeleiden op het spirituele pad en die op deze aarde geboren zijn sinds de tijd dat de wereld geschapen is.

swami-Premananda5

Deze dag is er maar één keer om de 365 dagen. Laat ons op deze dag aan de grote zielen denken en in onze gedachten “Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devor Maheshwaraha” chanten en denken aan de Allerhoogste, die de Goeroe is van de Goeroes. Denk daarna aan de spirituele meester die je aanvaard hebt als jouw Goeroe en chant zijn of haar naam negen keer. Dit staat gelijk met het ontvangen van de genade van je Goeroe voor het hele komende jaar. Vast ‘s morgens en onderbreek het vasten in de namiddag door wat vegetarisch voedsel te nemen. Beoefen tijdens Goeroe Poernima enkele spirituele sadhana’s zoals in stilte blijven (maunam), luisteren naar satsangs, devotionele liederen zingen en deelnemen aan Abishekams of meditatie. Denk op deze bijzondere en heilige dag diep aan je Goeroe, lees wat van zijn of haar leringen en volg vanaf dan één van deze leringen voor de rest van je leven.

Zo’n dag is er maar één keer per jaar. Alhoewel je misschien veel werk en vele verplichtingen hebt die dag, vergeet toch de grootsheid ervan niet.”

“Het is niet voor iedereen gemakkelijk om een Goeroe te bekomen. Zelfs als je een Goeroe vindt, is het zeldzaam dat hij je gevoelens begrijpt en je individueel leidt, overeenkomstig deze gevoelens. Iedereen zal verwachten dat de Goeroe is zoals zichzelf. Het is heel moeilijk voor een gewone persoon, die verstrikt zit in de illusies van deze materiële wereld en de ups en downs van het leven ervaart, om onmiddellijk op hetzelfde niveau als de Goeroe te komen. Maar de Goeroe begrijpt dit niet. Het lijkt niet moeilijk te zijn als hij ernaar kijkt vanuit zijn staat van zijn. Het is echter wel moeilijk als hij afdaalt naar jouw niveau en erover nadenkt. Denk je dat het gemakkelijk is om een meester te krijgen die niet in zijn hoge staat van zijn blijft maar neerdaalt tot jouw niveau om zich onder jullie als een gewone mens te begeven? Een meester die tussen jullie leeft, die dagdagelijks gewoon werk doet, die doet alsof hij een heel gewone persoon is maar voortdurend de hoogste spirituele staat ervaart?”

Swami-Premananda1“Iedereen zoekt naar een binnenweg zodat ze niet het hele pad moeten lopen. Tegenwoordig hebben we spiritualiteit langs de korte weg. Verlichting langs de korte weg. Verkorte meditatie. Verkorte abishekam. Dat is de reden waarom zelfs onze kleren kort geworden zijn. Wie weet, als de tijd vordert, zullen we misschien helemaal geen kleren meer hebben. In vroegere tijden droegen de mensen geen kledij – misschien gaan we terug naar die periode? Goeroes kunnen enkel het pad aanwijzen. De vooruitgang is in jouw handen. Vooruitgang hangt af van hoe geïnteresseerd je bent. Je moet jezelf afvragen “In welke staat bevind ik me? Wie ben ik? Waar liggen mijn interesses?” Je moet nadenken waarom je geboren bent. Leg je hand op je hart en stel jezelf die vraag. Vraag jezelf hoe lang je in deze wereld zult leven. Als je deze vragen kunt beantwoorden, dan hoef je verder geen enkele vraag meer te stellen! Je leven gaat voorbij en je stelt je geen enkele vraag. We gaan gewoon door met leven zonder ons af te vragen wat het doel is van het leven en zonder ons af te vragen waarom we hier op deze aarde zijn. Je doet juist maar dingen in overeenstemming met je eigen wensen zonder diepgaand na te denken over waarom je hier bent.”

“Iemand ging eens naar een groot heilige en vroeg om spirituele raad. De heilige zei eenvoudig: “Wees alleen maar”. Weten jullie wat het betekent om slechts te zijn? Als je dit begrijpt zal je de relatie tussen Goeroe en discipel begrijpen. Ik ken nog een verhaal over een andere heilige. Op een dag ging iemand hem om raad vragen. Deze heilige was erg hardvochtig en voer met onvriendelijke taal uit tegen zijn bezoeker. En hij schreeuwde tegen hem dat hij moest verdwijnen! Die Swami is niet zoals Swami Premananda! Hij joeg de arme man weg als een hond. Wanneer heiligen dit doen zullen sommige toegewijden maken dat ze weg komen, terwijl anderen bij hem blijven, al scheldt hij ze keer op keer uit. Zelfs wanneer die heilige deze toegewijden afblaft en ze sommeert te vertrekken, zullen ze gewoon ergens anders in de buurt van de heilige gaan zitten en daar op hem wachten. Voor dergelijke spirituele lessen hoeven we onze Ashram niet uit te breiden – geen dharmasala, geen vertalers, geen nieuwe kamers om te bouwen. Ik hoef alleen de toegewijden maar weg te jagen!! Ik zou me niet druk hoeven te maken over de Jeugdgroepen, of coördinatoren, of briefwisseling!!

swami-premanandaDus nadat de heilige iedereen had weggejaagd verliet hij zijn Ashram en vond buiten een toegewijde die op hem zat te wachten. Hij vroeg hem daarom: “Waarom ben je naar hier gekomen?” De toegewijde antwoordde, “Ik kwam om u te zien, Swamiji!” Toen zei de heilige: “Wat heeft het voor zin om mij te komen zien? Waarom kijk je niet naar jezelf? Je bent gekomen om mij te zien, zonder eerst naar jezelf te kijken. Je hebt tijd om mij te zien maar je hebt geen tijd om naar jezelf te kijken!” Daarmee liep de heilige weg en de sishya ging terug naar huis om te overdenken wat de heilige kon hebben bedoeld met: “kijk eerst naar jezelf”. Als je dit verhaal begrijpt dan zal je alles over de relatie tussen de Goeroe en de sishya begrijpen. Als je het niet begrijpt dan zal je de betekenis ervan niet kennen. De ene Goeroe zei: “Wees alleen maar” en een andere Goeroe zei: “Ken jezelf”. Als ik je vraag om jezelf te kennen, of naar jezelf te kijken, dan zal je naar je kamer gaan om in de spiegel te kijken en dan kom je terug en zeg je dat je je gezicht hebt gezien. Wanneer een Goeroe zijn toegewijden vraagt om naar zichzelf te kijken, dan zijn ze misschien bang om viezigheid op hun gezicht te zien. Ze zullen echter in de spiegel kijken en bij terugkomst zeggen: “Nee, er mankeert niets aan mij.” Als jij in de oude tijd naar een Goeroe was gegaan en tegen hem had gezegd dat je jezelf die ochtend in de spiegel had bekeken, dan zou hij je een klap hebben gegeven en je de laan uit hebben gestuurd. Hij zou je zo hard hebben geslagen dat je tanden uit je mond vielen. Waarom denk je dat hij dit zou hebben gedaan? Denk je niet dat, toen hij zei dat we naar onszelf moeten kijken, hij bedoelde dat je moet kijken naar je gedachten, je innerlijk en naar al je gevoelens enzovoort en niet naar je gezicht? Hij heeft het over innerlijke zuiverheid, geen uiterlijke schoonheid. Hoe kunnen we ons innerlijk zuiveren? We moeten onze geest bevrijden van jaloezie, prestatiegerichtheid, ego en trots. Dat bedoelde hij, toen hij deze kleine zin uitte: “Kijk naar jezelf”. Toen de andere heilige zei: “Wees alleen maar”, bedoelde hij, “laat je gedachten niet met je op de loop gaan; wees slechts, dwaal niet af.” Op deze manier onderwezen de oude Goeroes hun sishya’s. De les die ik jullie leer, is dezelfde. Kan ik jullie deze lessen nu leren? Is iemand van jullie geïnteresseerd?”

premananda59“Het spirituele pad is geen gemakkelijke weg, maar de vreugde die men onderweg ervaart en de ultieme beloning van verlichting kunnen niet gemeten worden. Toch zijn er nog steeds vele toegewijden die wensen dat de meester hen onmiddellijke verlichting zou geven. Sommige valse goeroes zouden wel tweeduizend dollar aanrekenen en beweren dat ze hun volgelingen verlichten. Toegewijden die dom genoeg zijn om zulke bedragen te betalen, zouden moeten begrijpen dat dit geen zuivere of ware weg van spirituele lering is. Men kan geen onmiddellijke begrip van het goddelijke of hogere zelf verkrijgen. Gewetenloze goeroes die geld aanrekenen, begrijpen de ongeduldige mentaliteit van hun volgelingen, en zijn de mening toegedaan dat spiritualiteit handelswaar is die verkocht kan worden. Zulke goeroes worden zeer snel rijk op kosten van hun misleide leerlingen. Een volmaakte, verlichte goeroe zal geen vergoedingen vragen voor het aanleren van spiritualiteit.”

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved