Swamiji beantwoordt uw vragen

V: Swamiji is een voorstander van onzelfzuchtige dienstverlening, maar wij, mensen, zijn op onszelf gericht. Hoe kan men egoïsme overkomen en onzelfzuchtig worden?

A: Een mens komt niet naar de aarde om er honderden jaren te leven. Hij zal er mogelijk 80, 90 of 100 jaar leven. Wat heeft hij aan bezit? Zijn ware bezit is zijn lichaam. Het lichaam is het meest waardevolle bezit dat je hebt, niet het bezit van geld, land of eigendommen. Je moet jezelf vragen of je egoïstisch werd vanwege de liefde voor je lichaam. Hoe werd je zelfzuchtig? Waarom zou je eigenlijk een egoïstisch persoon zijn? Waarom zouden zelfzuchtige gedachten in je geest opkomen? De reden is dat dit gebeurt vanwege de gehechtheid die je hebt aan wereldse dingen. De meeste mensen zijn erin geïnteresseerd om achter wereldse dingen aan te rennen en verstrikt te raken in wereldse aangelegenheden.

Er is een grote kracht en intelligentie boven ons, die alles activeert. Allereerst moet je dit accepteren. Deze kracht is wat ik God noem. God leeft in alle wezens. Oprechte dienstverlening die je doet voor God zou onzelfzuchtige dienstverlening moeten zijn. Als je onzelfzuchtige dienstverlening doet, moet je je persoonlijkheid vergeten en niet handelen op basis van “ik” of het ego. Wat behoort jou toe in deze wereld? Wat is “ik”? Wat is mijn? Is jouw man of vrouw van jou? Zijn de kinderen van jou? Is je huis van jou? Wat kan echt “van jou” worden genoemd? Zelfs je lichaam is niet van jou. Egoïsme ontstaat doordat je je hecht aan je huis, je vrouw, je man, je kinderen en vele andere dingen in de wereld. Omdat er een sterke gehechtheid is en een houden van al deze dingen, kruipt het gevoel van egoïsme in je. Die zelfzuchtige houding ontwikkelt zich in je en wordt sterker als je je vastklampt aan de materiële wereld.

De tijd zal komen dat je beseft dat niets je echt toebehoort. Alles is de creatie van het Goddelijke. Wanneer het zover is, kun je echte onbaatzuchtige dienstverlening verrichten. Hoe kan je deze ingesteldheid bereiken? Je moet jezelf veranderen. In plaats van te denken dat dingen van jou zijn, verander je denkwijze! Beschouw alles als behorende tot het Goddelijke. Veel mensen zeggen: “Oh, het is Zijn wil, laat Zijn wil geschieden”, maar in feite begrijpen zij niet waarover zij praten.

Om te ontdekken wat werkelijk Zijn wil is en om te beseffen dat alles God toebehoort, moet je beginnen met de toepassing van zelfonderzoek. Ik heb je vaak verteld welke vragen je jezelf moet stellen in deze oefening. Om je eraan te herinneren: “Wie ben ik? Waarom werd ik geboren? Wat is het ware doel van mijn leven? Hoe lang zal ik in deze wereld leven? Wat zal ik in deze wereld doen? Met welke taak kwam ik naar deze wereld?” Aan deze lijst mag je nu toevoegen: “Wat is egoïsme?”

Werkelijk, wat ben je in deze wereld komen doen? Als je het je ouders vraagt, zullen ze misschien zeggen dat zij gezegend werden met kinderen, dat zij de kinderen grootbrachten, dat zij hen lieten onderwijzen en dat zij trouwden en dat hun verantwoordelijkheid nu voorbij is. Denk je dat enkel dit de enige bron van vreugde is in het leven? Dat is egoïstische vreugde. Het is traditie. Het is wat sinds onheuglijke tijden door mensen is gedaan. Dat is geen spirituele praktijk. Het wereldse leven is een gebonden leven, maar het spirituele leven is een onthecht leven.

Denk na, hoe ga jij spirituele dienst doen? Ga je enkel je eigen kinderen helpen? Ja, natuurlijk, doe het met alle middelen die je hebt. Je kunt hen maken tot wat je wilt – advocaten, dokters, ingenieurs. Dat is hulp, maar zelfzuchtige hulp. Er zijn nog vele andere kinderen. Er zijn honderden kinderen in deze ashram. Zij krijgen ook onderwijs en zij zullen in een bepaald beroep terechtkomen en zij zullen een goed leven hebben in de toekomst. Echter, zelfs ondanks het feit dat ik de zorg voor hun levens op me neem, kan ik niet zeggen dat zij mijn kinderen zijn. Ik was daar niet toen deze kinderen werden geboren, maar toch help ik hen. Ik verwacht van hen niets terug. Er is niets dat ik zou verwachten dat zij voor me terugdoen. Ik kan mijn eigen leven leiden, maar tegelijkertijd kan ik de zorg voor honderden kinderen organiseren. Waarom is dit? Dit is omdat er gehechtheid in jullie hart is, maar niet in het mijne. Jullie denken dat jullie je kinderen moeten grootbrengen in luxe en hen van zovele faciliteiten moeten voorzien. Jullie en je kinderen moeten een zekere status en manier van leven hebben. Jullie denken aan je familieachtergrond, je trots en je eer. Ik denk aan onze ashramkinderen als Gods kinderen en ik wil hen graag een goed leven geven. Maar ik denk niet aan alle dingen waar jullie aan denken met betrekking tot het grootbrengen van jullie kinderen.

Verleen goede dienst aan anderen op elke mogelijke manier, maar verwacht geen beloningen of persoonlijke voldoening. Als je je hulp verleent zonder iets voor jezelf te willen, dan is het onzelfzuchtige dienstverlening. Doe je dienstverlening met vreugde. Doe zoveel je kunt met inzet en oprechtheid. Doe je plicht en houd je geest vrij en gelukkig.

Ik heb de Sri Premananda Ashram opgebouwd en toen moest ik deze plotseling verlaten. Ik vond het niet erg dat ik de ashram en alles wat daarbij hoorde moest verlaten en moest weggaan. Ik maakte alle gebouwen en organiseerde de ashram ten behoeve van anderen. Ik heb mijn taak gedaan en dat is alles. Dit is mijn onzelfzuchtige dienstverlening aan dit land en ik ben blij dat ik het heb gedaan. Alles is het werk van de Goddelijke Moeder. Zij geeft en zij neemt. Het hoort haar allemaal toe. Laat ons onzelfzuchtige dienstverlening doen in Haar naam en gelukkig zijn.

V: U zegt dat het celibaat de voorkeur geniet op het spirituele pad, maar u heeft vele gehuwde toegewijden. Verwacht u van hen dat ze geen seks hebben?

A: Het verlangen van het lichaam naar seks is tijdelijk en is bevredigd in 5 of 10 minuutjes. Ik ben niet in de positie om zulke dingen te zeggen wanneer zoveel van mijn toegewijden getrouwd zijn. Er zijn ook veel jonge mensen die willen trouwen en die mijn raad opvolgen. Seks is normaal en natuurlijk voor getrouwde mensen. Ik zal hun nooit zeggen het niet te doen. Maar ik moet zeggen dat de waarheid is dat brahmacharya, perfecte controle over geest en lichaam, het hoogste is. Dit is inderdaad een pad dat bezaaid is met moeilijkheden, maar het is de ware weg naar de hoogste spiritualiteit.

Om zelfcontrole te ontwikkelen moet je volhouden met een sterke wil, geduld en vastberadenheid. De resultaten zijn groots – eeuwige       wijsheid, goddelijke gelukzaligheid en onsterfelijk, eindeloos geluk. Het plezier van seks duurt enkele seconden. Logisch bekeken, kan je deze twee dan nog vergelijken? Je moet voor jezelf uitmaken of je het celibaat in geest en lichaam wil beoefenen. Het is een heel belangrijke en serieuze stap in het leven van een spirituele aspirant. Je mag het leven van je man of vrouw niet verzuren door je beslissing. Je hebt een verantwoordelijkheid ten opzichte van je partner. Jij moet beslissen. Ik zal je zeker nooit tot het celibaat dwingen.

 

V: Als ik van streek raak of boos word, hoe kan ik dan mijn geest beheersen?

A: Denk aan Swamiji en lach. Als je lacht, word je nooit boos. Wees kalm. Wind je niet op. Als je met kleine problemen te maken krijgt, zal je gelaatsuitdrukking onmiddellijk veranderen. Je maakt jezelf van streek met denken, denken, denken. Je ergernis valt van je gezicht af te lezen, maar ik zeg je dat je moet lachen!

Als je je spiritueel wilt ontwikkelen, moet je je geest leren beheersen en vooral zorgen dat er niet steeds nieuwe gedachten bij je opkomen. De geest en emoties scheppen altijd nieuwe gedachten en ideeën. De geest is voortdurend bezig met gedachten over het verleden of de toekomst. Je moet niet toestaan dat deze gedachten groeien. Hoe kun je beletten dat ze groeien? Dat is gemakkelijk. Zaden groeien alleen als je ze in goede grond plant en dagelijks water geeft. Ze zullen niet groeien in de hete woestijn zonder water en dus moet je jezelf heet maken om de groei van je gedachten te stoppen. Dit kun je slechts doen door je bewust te worden van de spirituele kracht in je lichaam die bekend staat onder de naam kundalini. Je kunt de kundalini- kracht alleen maar doen ontwaken door meditatie. Als de kundalini-kracht omhoogkomt vanuit de plaats in het lichaam die bekend staat als Muladhara chakra, brengt ze hitte teweeg. Als deze kracht opstijgt naar het hartchakra, zullen nieuwe gedachten worden verbrand en kunnen ze niet verder groeien. Daarom is meditatie heel belangrijk. Door meditatie zullen alle ongewenste hoedanigheden waarover ik spreek (ego, jaloezie, zelfzucht, woede enz.) vanzelf verdwijnen.

De enige manier om je te ontwikkelen tot het hoogste niveau van spiritualiteit is stoppen met het creëren van gedachten en gedachten niet toe te staan om te groeien. Dit is de enige manier om anandam, de hoogste vreugde te bereiken. Kijk naar mij – ik lach altijd. Dat komt door anandam.

Kijk naar de wereld. Alles is materieel. Alles is vals. Er is daar geen waarheid. Er is geen waarheid buiten jezelf. Daar is alleen maar maya, illusie. Als je oprecht en diepgaand overweegt wat ik zeg, zal je beslist tot de conclusie komen dat het logisch en waar is. Omdat je verstrikt bent in deze maya word je boos. Je wilt bijvoorbeeld een kop thee hebben en als je die niet onmiddellijk krijgt, word je kwaad. Je wilt misschien mediteren en als iemand lawaai maakt, word je boos. Je wilt anderen onder controle hebben, maar niet jezelf! Dat is de reden waarom je boos wordt.

Het voelen en tonen van woede betekent dat je niet rijp bent. Als iemand mij een dwaze vraag stelt, word ik nooit kwaad. Ik geef geduldig antwoord en tracht het uit te leggen. Als je het echt wilt, kun je gemakkelijk je woede beheersen. Luister naar satsang, mediteer, woon abishekams bij en ontwikkel je devotie. Je kwaadheid zal dan vanzelf afnemen.

 

V: Waarom zijn wij er allen van overtuigd dat een goede gezondheid, materiële welvaart en bij onze geliefden vertoeven de belangrijkste voorwaarden zijn voor een gelukkig leven?

A: De vraag is de volgende: Waarom zijn wij zo vol van materieel en aards succes? Als een kind geboren wordt, is dit meestal de resultante van lust tussen de ouders. Het is lust die jou op deze wereld bracht. Als er geen begeerte was, dan zouden jullie en ik hier vandaag niet zijn. Kinderen spruiten voort uit hartstocht. De grondslag is lust en verlangen. Als het fundament hartstocht is, dan zal het gebouw ook lust zijn, gestoeld op hartstocht. Zo zal er een verlangen zijn naar seks, drank, materieel succes, enzovoort. Iedere dag zeep je jouw lichaam in en was je jezelf. Op een bepaald moment doorheen de dag zal je echter opmerken dat je lichaam toch niet meer zo heel proper is. Normaal gezien poets je ‘s morgens jouw tanden, maar wat later op de dag zal je merken dat je adem toch niet meer zo fris ruikt. Jullie moeten leren begrijpen hoe jullie voldaan, tevreden en gelukkig kunnen zijn met wat jullie hebben. Er zijn mensen die speciaal naar hier gekomen zijn om mij te zien op mijn verjaardag. Ik was aan het denken wat ik voor hen kon doen. Ik moet ze alles wat ze nodig hebben geven en ik moet ze zoveel mogelijk geven. Mensen zijn nooit voldaan met wat ze hebben. Ik moet ze blij maken. Dit is de reden waarom ik jullie bij mijn aankomst zei: “Nuttig jullie middagmaal”, opdat jullie je tevreden en voldaan zouden voelen, omdat eten het enige is waardoor jullie je voldaan kunnen voelen. Dit is toe te schrijven aan het feit dat de menselijke machine slechts een bepaalde hoeveelheid kan verwerken. Daarom geef ik jullie te eten, omdat dat de enige momenten zijn waarop jullie voldaan zijn en jullie “Genoeg!” zeggen. We beschikken niet over de geestestoestand waarbij we tevreden zijn met wat we hebben. Slechts wanneer jullie het stadium van tevredenheid in jullie hart hebben bereikt, zal de cyclus van lust en verlangen verdwijnen uit jullie leven.

V: Ik vind het moeilijk om op één plek of bij één spirituele meester te blijven. Als ik veel meesters bezoek, is dit dan niet goed voor me?

A: Dit is één van de eeuwige vragen op het spirituele pad. Ik zal dus mijn favoriete antwoord herhalen, omdat dit een heel belangrijk punt is om indachtig te zijn! In het begin is het goed om andere ashrams en meesters te bezoeken en om deze plekken en mensen te observeren. Ervaar hun grote zegeningen en zie of hun leringen geschikt zijn voor jou. Maar na een bepaalde tijd zou je moeten neerstrijken bij één meester om te kunnen groeien.

Door op één plek te blijven (of door bij één meester te beoefenen) zal je een heel hoog niveau bereiken. Het ligt volledig in jouw handen.

Deze beperkte antwoorden zijn kort, maar ze bevatten heel wat informatie voor jou om te oefenen. Oefening is de sleutel. Door te oefenen zal je geconfronteerd worden met de praktische problemen van spiritualiteit en het is net de ervaring die je opdoet bij het overwinnen van deze hindernissen die je sterk maakt. Ik vertel jullie steeds over liefde en geduld. Bij eender welk probleem is het goed om deze belangrijke kwaliteiten indachtig te zijn. Ze zullen je door allerlei moeilijkheden leiden. Je moet daarvoor natuurlijk vertrouwen hebben. Door geloof en vertrouwen in het Goddelijke kan je alles doen in deze wereld.

Je hebt goddelijkheid in je, maar je weet dit niet. Voel God binnen in jezelf! Dan zal alles jou toebehoren!

Ik zegen jullie allen zodat jullie zouden beseffen dat alles zich binnenin je bevindt.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved