Swami spreekt over meditatie en hoe je dichter bij God te voelen

In wereldse zaken heb je gehechtheid, een jaloerse geest en aan de wereld gerelateerde gedachten. In wereldse dingen, zoals in zaken doen, zou je twijfels kunnen hebben en wil je weten wat waar is en wat een leugen is, omdat je wat werelds gehecht bent. Vanuit spiritueel perspectief is dit volkomen verschillend. Wanneer je naar het spirituele pad komt kun je erg snel uitvinden wat waarheid is en wat een leugen is.

Aanvankelijk is het erg moeilijk om waarheden en leugens te onderscheiden, omdat soms je eigen ideeën in de weg staan. Sta niet toe dat je geest versluierd wordt door je eigen ideeën, observeer enkel. Normaliter heb je een ander leven in een andere omgeving. Dit is volkomen anders en wanneer je naar hier komt neem je andere ideeën mee, waardoor je alles gaat vergelijken en beoordelen. Je geest raakt verward en komt tot onjuiste conclusies. Laat deze ideeën je niet in de weg staan.

Blijf een of twee weken kalm en mediteer. Denk in meditatie aan niets, zit enkel. Je geest zal op het juiste niveau komen. Observeer en mediteer, observeer en mediteer. Meditatie zal je onmiddellijk de juiste richting laten zien. Neem niet onmiddellijk een beslissing in een situatie. Mediteer eerst en laat je geest afkoelen, vredig en stil worden, dan zal je in staat zijn om een situatie perfect te beoordelen. Indien je je geest de tijd geeft om rustig en vredig te zijn zal je onderscheidingsvermogen perfect zijn. Je geest heeft al de bekwaamheid om perfect te kunnen onderscheiden dus zonder het te verstoren zal je jezelf moeten toe staan om stil en vredig te zijn en dan zal je begrijpen wat correct is. Indien je geest verward is zal je niet in staat zijn te onderscheiden. Het zal je in de verkeerde richting zetten, met verkeerde gedachten en ideeën. De enige manier om waarheid te begrijpen is je geest rustig en vredig te maken. Je geest zal je perfecte gedachten geven.

(…) Er is een buitengewone vibratie op deze wereld. Deze vibratie bestaat in alles en zonder alles. Laat ons grond of aarde als een voorbeeld nemen. Als je er een beetje van in je mond stopt, wat zou de smaak ervan zijn? Er zou helemaal geen smaak zijn! Dus je conclusie zou zijn dat aarde geen smaak heeft, maar dat is niet waar. Verschillende smaaksoorten zijn inherent aan aarde zoals zoetheid, bitterheid enzovoort.

Rietsuiker kan alleen zoetheid uit de aarde halen. De neemboom kan enkel bitterheid uit de aarde halen. Er zijn zo vele smaken in de aarde, maar elke boom weet welke smaak het eruit wil halen en absorbeert enkel die smaak.

Ik voel God overal. Jij wil God begrijpen en God in je voelen, je wil je Zelf realiseren, dus hoe ga je God verkrijgen? We gebruiken het woord “God” om naar een lege ruimte te verwijzen. Wanneer ik bijvoorbeeld over dit licht praat gebruik ik het woord “licht” zodat iedereen weet waar ik het over heb. Zo gebruiken mensen het woord “God” om een lege ruimte te benoemen. God heeft geen vorm, noch naam, noch iets, het is een oningevulde ruimte. Die ruimte is God. Hoe ga ik lege ruimte uitleggen? Ik wil je uitleg geven over het Goddelijke, daar je gevraagd hebt wat God is.

God heeft geen naam of vorm. Daarom zal je jezelf moeten ontwikkelen om God en goddelijkheid te begrijpen. Ieder persoon begrijpt het anders dus God reageert op onze verschillende manieren van begrip. Hoe begreep Jezus God? Je leest de bijbel, maar je vraagt mij hoe hij het begreep. Hij zei: “God is pure liefde.” Wat zei Mohammed? Hij zei: “God is universeel en je zou dicht bij de hele wereld moeten zijn, niet alleen bij je man of vrouw.” Wat zei Boeddha? “Ontdoe je van je ego en jaloezie en alles.” Wat zei Krishna? Hij sprak over vertrouwen. Hij vertelde Arjuna om hem volledig op zijn woorden te vertrouwen, dat vertrouwen is het hoogte. Hij zei dat als je geen vertrouwen of geloof hebt, je niets hebt. Dus wat zal ik zeggen wat God is?

Denk niet dat de liefde die je in een relatie aan elkaar laat zien echte liefde is. Dat is maya. Fysieke genegenheid zoals elkaar kussen en seks hebben is geen liefde. Ware liefde is de wereld volledig lief hebben. Je moet iedereen en allen lief hebben.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved