SKANDA SHASHTI

Skanda Shashti: Een tijd om te mediteren en om ego en hoogmoed te vernietigen

Muruga statue in the Sri Premananda Ashram

Het verhaal over de geboorte van Muruga begint met een groep asura’s (demonen) die vele jaren sadhana uitgevoerd hadden om door de genade van Heer Shiva kracht te verkrijgen. Het probleem was dat zij hun krachten voor de verkeerde doelen gebruikten. De leider van de asura’s heette Surapadma. Hij drong het rijk van de Goden binnen en nam Indra, de koning der Goden, samen met vele andere deva’s gevangen. Indra en zijn gemalin veranderden zich in papegaaien en wisten te ontsnappen. En zo ging een groep deva’s aangevoerd door Heer Vishnu, Brahma en Indra naar de heilige woonplaats van Heer Shiva op de top van de berg Kailasha om hem te zien. Heer Shiva verzekerde hen dat hij ze zou beschermen. Enige tijd later kwam hij deze belofte na. Hij zond zes schitterende, briljante goddelijke vonken uit zijn oog van wijsheid en gaf opdracht aan Vayu, god van de wind, en aan Agni, god van het vuur deze vonken naar de heilige rivier de Ganges te brengen en ze erin te plaatsen. Aldus vertrok een groep deva’s aangevoerd door Heer Vishnu, Brahma en Indra naar Ganga, de riviergodin, om haar te bezoeken. Ganga droeg de vonken naar het Saravana-meer, waar de vonken veranderden in zes prachtige babyjongetjes. Elke baby lag op een liefelijke lotus en werd verzorgd door een van de Kartikai stergodinnen. Shiva, de Goddelijke Moeder Parvati en alle deva’s kwamen naar deze avatar van een nieuwe en krachtige godheid kijken. Parvati nam alle baby’s in haar armen en gaf hen één naam, Skanda. Uit de armen van de Goddelijke Moeder rees het Goddelijke op in de vorm van een jongeling met zes gezichten. Hij was Shanmukha, hij met de zes gezichten. Toen hij ouder werd legde hij veel moed aan de dag en het vermogen om te strijden en legers aan te voeren. Hij versloeg verschillende machtige moordende en folterende asura’s.

Heer Shiva ontbood Muruga en gaf hem geweldige goddelijke wapens waarmee hij kwaadaardigheid en onwetendheid kon vernietigen. De Goddelijke Moeder gaf hem de weergaloze Vel, de gouden speer van kennis, licht en overwinning en de jeugdige god trok, samen met legers vol dappere strijders, op om degene die vrede en dharma vernielden te verslaan.

Skanda Shashti is een zes dagen durende viering waarin het geduchte gevecht tussen kwade krachten gesymboliseerd door Surapadma en de krachten van licht en dharma gesymboliseerd door Heer Skanda en zijn Vel herdacht wordt. Deze strijd duurde zes dagen. Op de zesde dag van de strijd, de Shashti dag, versloeg Muruga Surapadma door zijn Vel naar de demon te gooien en hem in tweeën te splijten. In zijn oneindige barmhartigheid en grenzeloze liefde veranderde Heer Skanda de twee delen van Surapadma’s lichaam in een haan en een pauw. De haan werd het embleem in de overwinningsvlag van Muruga en de pauw werd zijn eigen goddelijk rijdier.

De Skanda Shashti-viering wordt door Muruga-aanbidders gevierd op de zesde dag na de nieuwe maan in de Kartikka maand (oktober/november), in Tamil Aipassa genoemd. Gedurende deze zes dagen mediteren de toegewijden intens en met grote toewijding en concentratie op Heer Muruga. Zij mediteren op de zes aspecten van Muruga, deze worden vertegenwoordigd door zijn zes verschillende gezichten: moed, genade, liefde, wijsheid, gelukzaligheid en medegevoel met alle wezens.

Kavadi-dans en een abhishekam voor Heer Muruga in de Sri Premananda Ashram, India

Menig toegewijde gebruikt Skanda Shashti als een kans om zichzelf te bevrijden van vroeger karma. Zij vasten gedurende de zes dagen, enkelen drinken slechts een klein beetje water en op de zesde dag zelfs dat niet. Sommigen eten een maaltijd per dag en sommigen slaan een maal over overeenkomstig hun vermogen. Op de zesde dag zou je eerst eten moeten geven aan de armen voordat je zelf normaal gaat eten. Swami adviseerde ware toegewijden van Muruga om tijdens de Skanda Shashti zeker dagelijks de Heer te eren met poeja of abhishekam en zij zouden een poging moeten doen om te vasten. Ook zouden zij iedere dag moeten mediteren op zijn hierboven genoemde grote kwaliteiten. Gedurende deze tijd zou men zeker celibatair moeten zijn. Sommigen gaan zelfs om voedsel bedelen en lopen blootsvoets naar de heiligdommen van Heer Muruga. Sommigen dragen de kavadi op hun schouders. Dit is een gebogen stuk hout, prachtig gedecoreerd met doeken en pauwenveren. De kavadi-dansen zijn beroemd in Tamil Nadu. Door deze verschillende vormen van sadhana uit te oefenen bereiken Muruga toegewijden soms een een hoge staat van gelukzaligheid, waarin zij enkel genade van Muruga gewaar zijn en hun lichaamsbewustzijn verliezen.

Swami zegt: “Ik zegen allen die gedurende deze zes dagen zelfs een kleine sadhana uitvoeren. De diepe compassie en barmhartigheid van Heer Muruga zal zeker en vast bij jullie zijn. Moge hij jullie ego vernietigen met zijn gouden Vel en jullie oorspronkelijk stralend Zelf in al zijn glorie onthullen!”

Vel Vel Muruga, Vetri Vel Muruga!

Bekijk de video van Swami die een Muruga bhajan zingt!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved