Shiva, de vernietiger van onwetendheid

Mahadeva (de grote God), Paramatma (het ene onbegrensde universele Zelf), pure gelukzaligheid, de eerste yogi, de eerste goeroe, Dat wat niet is – Shiva is dit alles. De “Grote Nacht van Shiva”, Mahashivaratri, is een van de meest belangrijke spirituele vieringen in het hindoeïsme. Deze viering vindt éénmaal per jaar plaats op de veertiende dag van de maand Masi (in februari/maart), net voor de nieuwe maan. Waarom op deze datum en waarom is het zo veelbetekenend? Op dit exacte tijdstip bieden de planetaire invloeden of natuurkrachten ons de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van onze natuurlijke energieën om met het Goddelijke samen te smelten, met Shiva en om zijn genade te ontvangen.

De geschriften, en ook Swami, moedigen toegewijden aan om Mahashivaratri te vieren met de hele nacht vasten en wakker blijven terwijl we onafgebroken onze gedachten op Shiva gericht houden, en deelnemen aan verschillende spirituele oefeningen. In de Ashram houden deze oefeningen in: meditatie, abhishekam, ‘Om Namah Shivaya’ reciteren, devotionele liederen zingen, maar ook deelnemen in devotionele toneel- dans- en muziekoptredens, of ernaar kijken.

Swami Premananda was een buitengewone ziel die vanaf jonge leeftijd tot zijn overgaan elk jaar geboorte gaf aan lingams via zijn mond tijdens de Grote Nacht van Shiva. Deze lingams werden in de voorafgaande negen maanden in zijn lichaam gevormd. Bovendien, enige tijd na de geboorte van de lingams manifesteerde zich heilige as, vibhuti, uit de huidporiën van Swami en deze werd ook via de mond in aswolken uitgeblazen.

Nu is Swami niet langer meer in zijn lichaam, maar dit uitzonderlijke spirituele fenomeen gaat verder op een andere wijze. Elk jaar vanaf zijn overgaan, werden met Mahashivaratri een variërend aantal lingams op wonderbaarlijke wijze gemanifesteerd in zijn Samadhi-tempel in de Ashram in India.

Zij die het geluk hebben om Mahashivaratri in de Ashram te vieren zullen in staat zijn om de enorme spirituele kracht die op dat moment aanwezig is te ervaren en voordeel te halen uit deze unieke kans om hun eigen spirituele energieën te gaan realiseren en spirituele oefeningen te verdiepen. Maar de liefdevolle energie van Swami zal ook bij al degene zijn die samenkomen en deelnemen aan de Mahashivaratri vieringen in de Sri Premananda Centra over de hele wereld, alsook bij de toegewijden die alleen zijn en aan Shiva en Swami denken tijdens deze erg speciale nacht.

“Alle wezens delen een groot gemeenschappelijk doel. Wij worden allen steeds voorwaarts getrokken op onze reis naar het Goddelijke. Het is het lot van alle wezens om te evolueren. De Hindoe Sanatana Dharma onderwijst dat, om dit mogelijk te maken, de zielen steeds opnieuw verschillende lichamen aannemen. Gedurende deze incarnaties wordt elk wezen gereinigd van alle onzuiverheden, wereldse instincten en neigingen. Wanneer zuiverheid wordt bereikt en alle neigingen zijn verdwenen, wordt de ziel vrij. Gedurende Mahashivaratri bidden wij tot Heer Shiva om ons dicht bij God te brengen en om ons te bevrijden. (…) De goddelijke Heer Shiva wacht ons op, op onze eindbestemming. Laat ons hem niet vergeten, die met een eindeloos geduld en liefde wacht op de thuiskomst van al zijn kinderen.”

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved