Swami Premananda

Een toegewijde vroeg Swamiji: “Wat is de essentie van uw spirituele leer?” Hij lachte en antwoordde: “De geest tot rust brengen, hem verlossen van onnodige gedachten en depressie, hem bevrijden en jou naar geluk leiden.”

Swami-premananda

Swami Premananda was een spirituele meester die zijn leven wijdde aan het dienen van anderen. Hij was een levend voorbeeld van hoe hindernissen te overwinnen met een positieve geest en zijn eerste bekommernis was altijd er te zijn voor anderen. Swamiji’s geduld en zuivere liefde waren oneindig. Hij besteedde vele uren aan het luisteren naar de problemen van zijn toegewijden, hen helpen deze op te lossen en hen leiden naar een leven van innerlijke vrede en geluk. Zijn leven was een inspiratie voor allen die hem ontmoetten.

Swamiji begon een Ashram in Matale in Sri Lanka die vernietigd werd tijdens etnische rellen in 1983. Hij verhuisde dan naar Zuid-India waar hij een nieuwe Ashram begon. De Ashram bloeide en Swamiji richtte Sri Premananda Centra en Premananda Jeugdgroepen op in vele landen over de hele wereld. Het doel van de Ashram, Centra en Groepen is om spirituele leiding en hulp te geven aan iedereen die komt en om dienst te verlenen aan diegenen in nood over de hele wereld. Swamiji’s onderricht is universeel en overstijgt de grenzen van ras en religie.

Swamiji’s mahasamadi (de belangrijke en definitieve samadi is de daad van bewust en doelgericht het lichaam verlaten) gebeurde op 21 februari 2011. Hoewel Swamiji niet fysiek aanwezig is, blijven zijn goddelijke genade, leiding en onderricht ons verheffen en iedereen helpen die in contact komt met hem.

who come and to offer service to those in need throughout the world. Swamiji’s teachings are universal and transcend the barriers of race and religion. Swamiji’s mahasamadhi (the great and final samadhi is the act of consciously and intentionally leaving one’s body) was on 21st February 2011. Although Swamiji is not present with us physically, his divine grace, guidance and teachings continue to uplift and help all who come in contact with him.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved