Meer over Mahashivaratri

Lingam-premananda

Een Mahashivaratri lingam

Shivaratri wordt waargenomen tijdens de veertiende nacht van de donkere helft van elke maand. Het is algemeen geweten bij mensen die yoga beoefenen dat het gemakkelijker is de gedachten tot rust te brengen tijdens de donkere helft van de maand wanneer de maan krimpt. De veertiende nacht is bijzonder geschikt voor een iets intensievere sadhana om het laatste en overblijvende vijftiende deel van de geest dat overeenkomt met de laatste fractie van de maan te laten vervluchtigen. Het is mogelijk om de complete overwinning over de geest te behalen tijdens deze nacht.

De oude zieners en rishi’s waren zich ten volle bewust van de invloed die door de planeten op het menselijk lichaam wordt uitgeoefend en ze gebruikten deze invloeden ten voordele van hun spirituele ontwikkeling. Het gebruik om intensieve sadhana te doen op de veertiende dag van de afnemende maan heeft dus zijn oorsprong in de persoonlijke ervaring van de oude wijzen van India. In de maand Maagh (februari/maart), is de veertiende nacht gekend als Maha-Shivaratri. ‘Maha’ betekent groot, ‘Shiva’ betekent gunstig, ‘Ratri’ betekent nacht: de grote gunstige nacht. Deze nacht is niet alleen gunstig om complete controle over je gedachten te krijgen, maar Shiva, de godheid zonder vorm, wordt tijdens die nacht geboren in de vorm van een lingam. Shiva in de vorm van de lingam wordt aanbeden en vereerd omwille van zijn goddelijke wijsheid.

Er wordt gezegd dat zij die het geluk hebben om te zien hoe het Goddelijke zich toont tijdens de Lingodbhava, tijdens dit leven bevrijding zullen krijgen en dat zij niet opnieuw zullen moeten geboren worden. Het goede dat verworven is door vele jaren te mediteren of een sober leven te leiden gedurende vele eeuwen kan niet worden vergeleken met het goede dat wordt verworven door getuige te zijn van de Lingodbhava.

Wanneer een lingam tevoorschijn komt door het lichaam van een groot spiritueel wezen, is op een spiritueel niveau het hele universum getuige van deze gebeurtenis. Maar toch zijn slechts enkele mensen in de gelegenheid om met hun fysieke ogen getuige te zijn van deze gebeurtenis. In de vedische boeken staat geschreven dat elke 7000 tot 8000 jaar een groot spiritueel wezen geboren wordt dat gezegend is met de mogelijkheid lingams naar buiten te brengen. Gedurende vele duizenden jaren hebben deze grote spirituele wezens de lingams geboorte gegeven in de afzondering van hun ashram of kluizenaarsverblijf. Eens de lingam tevoorschijn was gekomen, werd hij begraven, aangezien die grote spirituele wezens oordeelden dat geen mens op aarde in die tijd waardig was om de lingam te ontvangen als een geschenk om te aanbidden of te vereren.

>> Mahashivaratri in de Sri Premananda Ashram

>> Meer over Lingodhava

>> Meer over the Vibhtubhava

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved