Lingodbhava

Lingodbhava-2008

Lingodbhava 2008

“Jullie zijn allemaal goede mensen maar het is mijn plicht om nog betere mensen van jullie te maken. Wanneer ik geboorte geef aan de lingams op Shivaratri is de kracht zo groot dat het jullie allemaal in één keer zal veranderen in goede mensen. De lingams komen alle toegewijden ten goede die aan Shiva en de Lingodbhava denken op Mahashivaratri! Deze Lingams leven. Ze zijn bezield en levend. Wanneer ze tevoorschijn komen uit mijn lichaam zijn ze zacht en pulserend van leven. Je kan de trilling zien. Binnen een dag worden ze hard; tijdens de voorbije kwarteeuw zijn ze gekomen als graniet, kristal, vibhuti en edelstenen. Elke steen afzonderlijk is verschillend en heeft zijn eigen karakter. Wanneer ik een lingam geef aan toegewijden die er met devotie voor zorgen, zal de latente kracht die er in aanwezig is naar buiten komen. Door de “geboorte” van de lingams is er herstel in de wereld.” Swami Premananda

Ling betekent een symbool, en Udbhava betekent geboorte of schepping. Dus betekent het woord in feite de geboorte van de symbolen van zuiver bestaan. De lingam heeft de vorm van een mathematisch perfect meetkundig lichaam, de ellipsoïde. Hij heeft geen voor- of achterkant, is zonder einde en zonder begin. De lingam is het meest geschikte symbool voor het voorstellen van de Goddelijke essentie zonder vorm die God is.

Dus, wanneer de lingam tevoorschijn komt uit de mond van een heilige zoals swami Premananda is dat symbolisch voor de geboorte in tijd en ruimte van DAT wat zonder vorm en eeuwig is binnen een eenvoudig, geometrisch perfect wezen, de lingam. Er wordt gezegd dat alle dingen voortkomen uit de lingam en uiteindelijk weer samensmelten in de lingam. De lingam is het merkteken of teken van Heer Shiva. Het is de meest voorkomende beeltenis van Shiva en wordt in de meeste Shiva tempels aangetroffen. Tijdens de speciale nacht van Mahashivaratri, kwamen een aantal lingams tevoorschijn uit Swamiji’s lichaam. Door dit spiritueel fenomeen wordt de enorme kracht van het Goddelijke zonder vorm in de wereld gemanifesteerd. Toen de lingams in Swamiji’s lichaam waren, waren ze ingepakt in een zakje met een rode vloeistof “kumkum” genoemd’. Wanneer ze uit zijn mond tevoorschijn kwamen, barstte het zakje en kwam die vloeistof (die uiteindelijk opdroogt tot een poeder) naar buiten.

>> Mahashivaratri in Sri Premananda Ashram

>> More about Mahashivaratri 

>> About Vibhutibhava

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved