Onze regelmatige programma’s in het Sri Premananda Centrum van Dordogne, Frankrijk

Elke maand is er, zoals gebruikelijk, een viering met een abishekam op één van de vier Centrumbeelden of de lingam, en één keer per maand doen we kleine poeja’s voor de andere goden. We beginnen altijd met de Goeroe Astotra, gevolgd door bhajans. Na de abishekam lezen we een satsang voor en hebben daarrond een korte uitwisseling. Dan volgt een leuk moment met thee en prasadam terwijl we de satsang bespreken. De sfeer is altijd heel vriendschappelijk. Daarna blijven de meeste mensen om te helpen met het schoonmaken van het abishekam vaatwerk.

Dit jaar organiseerden we drie speciale programma’s, dit voor een hele dag of voor een weekend. We gingen door met onze gewone programma’s, maar we voegden er metta meditatie bij, een yagam met offers aan moeder aarde, een poeja op de Centrumlingam met zegeningen en een langer samenzijn rond één van de satsangs van Swamiji.

We proberen jaarlijks om een groot evenement te organiseren om geld voor liefdadigheid in te zamelen. Dit jaar organiseerden we een grote rommelmarkt. We informeerden de mensen in onze regio een paar maanden op voorhand dat we spullen wilden inzamelen om te verkopen op de rommelmarkt. Wij legden plaats en tijd vast voor vier zondagnamiddagen. Twee vrijwilligers waren aanwezig voor het verzamelen van alles wat verkocht zou worden. Mensen zijn altijd zo gelukkig wanneer zij iets kunnen weggeven wat ze niet meer nodig hebben of niet meer wensen als het voor een goed doel is. Veel mensen voelden zich geïnspireerd om een grote schoonmaak te doen in hun huis zodat ze de spullen konden uitzoeken om te doneren, en ze waren ook gelukkig met de mooie sfeer die dat teweegbracht in hun huis. Als resultaat kregen we veel spullen om te verkopen.

Tijdens een weekend op het einde van november, waarin anders niet zo veel te doen is in onze landelijke omgeving, zijn we begonnen met de mensen van het Centrum en veel andere vrienden die we als vrijwilligers hadden aangetrokken om alles klaar te krijgen. De dag zelf was een groot succes. We hadden een stand waar we warme dranken verkochten, soep, samosa met chutney, halva, cakes en vegetarische broodjes. We hadden werkelijk een zeer leuke dag, hoewel iedereen heel moe was op het einde van het weekend. Het raakte ons dat veel vrienden, die ons vrijwillig wilden helpen voor een halve dag, uiteindelijk de hele dag bleven. Ze bleven gewoon hangen in de energie en waren blij om te helpen. Toen we eindelijk klaar waren met opbergen en schoonmaken deelden we de rest van het eten met alle vrijwilligers.

Tot slot willen we een bijzondere dankbetuiging brengen aan Swamiji, omdat al onze Centrumbeelden de hele tijd een klein beetje vibhuti blijven manifesteren. We zijn zo blij met deze bijzondere zegen voor ons Centrum en onze omgeving.

Jai Prema Shanti!

Dhriti en Asutosh

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved