Mijn ervaring met Swamiji

Door Manimekhala

Zeven jaar geleden bezocht ik het Sri Premanandacentrum in Villa Carlos Paz, in Argentinië. Ik voelde mij depressief omdat ik toen geen diepere betekenis aan mijn leven kon vinden en één van mijn vrienden had gezegd: “Kom! Ik zal je naar een heel speciale plaats brengen die goed voor je zal zijn!”

De eerste keer dat ik naar het Sri Premanandacentrum in Villa Carlos Paz in Argentinië ging, woonde ik het zondagprogramma van het centrum bij, en vanaf die dag heb ik echt de behoefte gevoeld om terug te komen en deel te nemen aan al de activiteiten. In het begin geloofde ik niet zoveel in Swamiji. Ik beoefende ook geen meditatie. Niettemin, bij elke activiteit van het centrum waaraan ik deelnam, voelde ik meer licht en kracht, wat me hielp als ondersteuning in mijn dagelijks leven.

Het begrip en de maturiteit van de coördinatoren motiveerde me heel sterk en gaf mij moed om met het centrum in aanraking te komen en meer en meer betrokken te raken bij hun activiteiten. Het was de liefde en de verdraagzaamheid van de coördinatoren die me hielpen open te komen voor een nieuwe weg waarop ik kon zoeken naar de betekenis van het leven en Swami Premananda kon vinden.

Toen ik begon met het bijwonen van de programma’s, dacht ik, “Deze mensen zijn een beetje gek om die bhajans zo luid te zingen! Maar nu ben ik ook één van die gekke mensen en zoals Murali (centrumcoördinator) zei: “’t Is goed om gek te zijn – gek van God!”

Ik nam dikwijls deel aan de centrumactiviteiten omdat ik voelde dat ze een injectie van kracht en licht waren die me hielpen om mijn dagelijks leven verder te zetten. Ik had echter wel enkele twijfels over de spirituele Meester, dus besloot ik naar hem te schrijven en hem uit te leggen wat er in me omging. Swamiji antwoordde: “Maak je geen zorgen. Je zal een antwoord op je vragen en twijfels krijgen, op het juiste moment.” Drie jaren verstreken en ik ging door vele moeilijke testen en beproevingen en in die moeilijke momenten besloot ik om aan de zuivere liefde van Swamiji vast te houden, omdat het meest authentieke deel van mezelf me daartoe aanspoorde, al vertelde mijn geest me heel die tijd iets anders!

Ik besloot om naar India te reizen en Swamiji, mijn ‘Goddelijke liefde’ te bezoeken. Van het moment dat ik dit besloot, kon ik voelen dat Swamiji’s zegeningen met mij waren. Ik had enkele twijfels over hoe ik zou reizen omdat ik eigenlijk niet genoeg geld had. Ik zou alleen reizen, ik kon geen woord Engels spreken en ik had nog nooit op een vliegtuig gezeten! Maar ik zei tegen mezelf: “Ik zàl het doen!”

Enkele dagen voor ik zou vertrekken naar India informeerde de Ashram me dat ik Swamiji zou ontmoeten de dag na mijn aankomst! Wat een wonder – Hem zien, onmiddellijk na mijn aankomst. Terwijl ik reisde, voelde ik heel sterk zijn aanwezigheid in de vorm van liefde en misschien was dat zijn zegen. Toen mijn vliegtuig eindelijk landde en ik voet zette op Indische bodem in het vliegveld van Chennai werd ik overweldigd door het gevoel dat ik daar al eerder was geweest, hoewel ik nog nooit naar India was gereisd.

Die dag dat ik Swamiji voor het eerst ontmoette was de belangrijkste dag van mijn leven. Toen ik in zijn aanwezigheid was, kon ik niet stoppen met lachen en hij glimlachte charmant en vroeg mij: “Ben je gelukkig?” waarop we beiden gewoon lachten. Ik voelde altijd zijn zegeningen tijdens mijn verblijf in de Ashram, maar er waren ook enkele moeilijke momenten waarop ik zelfs niet wou horen over spirituele praktijken. Vandaag besef ik dat dit alles te wijten is aan de geslepen trucjes van de geest. Voor mij was deze tijd alsof ik in een wasmachine zat! Zoals onze liefste guruji zegt, het is nodig dat we onze geest beheersen en enkel luisteren naar de stem van onze ziel. Zijn goddelijke stilte zal ons op het juiste pad brengen. Op een dag toen ik in de Ashram rondliep, kwam het antwoord in mij op dat Swamiji me had gegeven in zijn brief: Je twijfels en vragen zullen beantwoord worden op het juiste moment. Ik voelde dat die dagen eindelijk waren gekomen en op dat moment voelde ik dat de meester ons altijd kent en dat het onze enige plicht is onszelf over te geven en in hem te vertrouwen.

Mijn dagelijkse praktijk is nu proberen mij over te geven, zelfs al is dit af en toe een moeilijke test. Swamiji toont mij door ervaring altijd de schoonheid van deze overgave.

Twee jaren gingen voorbij sinds ik naar de Ashram kwam en nu ben ik hier terug voor vier maanden omdat ik voelde dat het de juiste tijd was om mijn spirituele training van nieuwe energie te voorzien en mezelf, binnen de mate van mijn mogelijkheden, over te geven aan mijn geliefde Meester, Swami Premananda.

Ik ben echt dankbaar dat ik één van de deelnemers ben in de centrumactiviteiten in Villa CarIos Paz – het is een wonderlijke gelegenheid die onze geliefde Goeroe ons geeft.

 Jai Prema Shanti!

 

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved