Metta meditatie in een groep is echt good voor ons

Metta meditatie in het Sri Premananda Centrum van Villa Carlos Paz: “In 2014 begonnen we met een groep de metta meditatie te beoefenen als deel van de maandelijkse programma’s in ons Sri Premananda Centrum. De laatste zondag van elke maand na de avondabishekam houden we met een groepje metta meditatie. We nodigen mensen via Facebook uit om hier aan deel te nemen. We voelen dat dit echt goed is voor mensen, vooral nieuwe mensen die zich beginnen te interesseren in spiritualiteit. Ze hoeven niet te weten hoe te mediteren want het is een geleide meditatie en we hebben dan ook de kans om nieuwe mensen een beetje over Swamiji, het Centrum en de Ashram te vertellen als de gelegenheid zich voordoet. We vragen meestal aan de mensen om een beetje eten mee te brengen om te delen aan het einde van de meditatie.”

De volgende instructies zijn een voorbeeld van een liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie. Ze worden traag voorgelezen terwijl er tijd wordt tussengelaten tussen de instructies zodat mensen deze kunnen assimileren en diep naar binnen gaan.

Zorg dat je comfortabel zit.
Richt je aandacht op je ademhaling.
Je adem gaat vanzelf in en uit tot diep in het lichaam.
Geef aandacht aan het gelijkmatige ritme van je ademhaling.
Keer zachtjes naar binnen.
Voel je alsof jij zelf je enige kind bent.
Zeg stilletjes in je hart,

Dat ik in mijn hart mag wonen,
Dat ik vrij mag zijn van lijden,
Dat ik geheeld mag worden,
Dat ik in vrede mag zijn.

Voel je adem tot in de ruimte van je hart terwijl je jezelf met liefde, vriendelijkheid en mededogen benadert.

Dat mijn hart mag openbloeien,
Dat ik de vreugde van mijn ware zijn mag kennen,
Dat ik in vrede mag zijn.

Terwijl je met iedere ademhaling diepere vrede voelt, ontstaat er een diep geduld dat liefdevol is voor de dingen zoals ze zijn in plaats van te wachten tot ze veranderen.

Stuur een gevoel van welzijn naar je geest en lichaam.
Omarm jezelf met deze zachte liefdevolle woorden.
Breng nu zachtjes je gedachten naar iemand voor wie je warmte en genegenheid voelt.
Het kan een vriend zijn of iemand van je familie.
Stel je deze geliefde in je hart voor.
Trek hen in je hart met elke inademing.
Vul hen met liefdevolle vriendelijkheid met elke uitademing.
Fluister innerlijk tot jezelf en naar hen,

Dat je gelukkig mag zijn,
Dat je vrij mag zijn van lijden,
Dat je je goed mag voelen,
Dat je in vrede mag zijn.

Stuur hen liefde, mededogen en aandacht.
Stel je een licht voor dat straalt vanuit je hart.
Het raakt het hart van je vriend en vervult hem of haar met vreugde.
Deel dit kostbare moment met hen.

Herhaal dit voor iemand die je niet zo goed kent, iemand waar je neutraal tegenover staat, iemand die je maar af en toe ziet. Stel je voor dat die persoon voor jou zit en bied hen dezelfde uitspraken over liefdevolle vriendelijkheid aan.

Herhaal dit voor iemand met wie je het moeilijk hebt.
Stel dat deze persoon nu bij jou is.
Merk op of er ongemakkelijke gevoelens zijn.
Merk op wat je over hen denkt.
Welke slechte gevoelens je over die persoon hebt.
Laat bewust deze gevoelens los en in plaats daarvan fluister je hen zachtjes toe,

Dat je gelukkig mag zijn,
Dat je vrij van lijden mag zijn,
Dat het je goed mag gaan,
Dat je in vrede mag zijn.

Nu openen we ons hart op dezelfde manier voor alle levende wezens overal, zonder onderscheid, zonder afscheiding.

Voel hoe de hele wereld geheeld wil worden en in vrede wil zijn.
Laten we ons hart openen en bidden,

Mogen alle wezens vrij van lijden zijn,
Mogen alle wezens in vrede zijn,
Mogen alle wezens geheeld en heel zijn.
Mogen alle wezens gelukkig en gezond zijn en in vrede leven.
Alle mensen, alle dieren, alle schepselen, alles wat er bestaat, dicht of veraf, bekend of onbekend voor ons.
Alle wezens op de aarde, in de lucht, in het water.
Diegenen die geboren worden, diegenen die sterven.
Mogen alle wezens overal gelukkig zijn, gezond zijn en in vrede leven.

Voel hoe de energie van dit verlangen zich tot in het oneindige uitstrekt,
Voel het voor je, voel het aan elke zijde, achter jou, boven en onder jou.
Je hart opent zich en breidt zich uit zonder grenzen, het omhelst alles en iedereen.

Laat je adem zachtjes komen.
Laat je adem zachtjes gaan.
Zend genegenheid en liefde, welzijn en vriendelijkheid naar deze wereld die we allen delen.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved