Materialiteit en spiritualiteit

Je moet vaak en op een vriendelijke manier tegen je verstand spreken over de voordelen van spiritualiteit en de voorbijgaande aard van de materiële wereld. Herinner je geest voortdurend aan de tijdelijkheid van het genot en de materiële zaken die je zoekt. Verlangen schept verlangen. Verlangens worden nooit bevredigd. Een aap is altijd op zoek naar vruchten van de bomen in het bos. Net als die gulzige aap is de geest steeds op zoek naar vermaak. Ook al word je nog honderd keer geboren, er zal geen eind aan komen als je nu niet begint om je een beetje te beheersen. Zorg dat je gaat begrijpen dat het verlangen naar wereldse zaken je uiteindelijk ongelukkig maakt. Onderzoek jezelf en probeer erachter te komen wat de oorzaak is van je verlangens. Je moet naar de wortels van de zaak gaan en de reden van je verlangen weghalen. Als je een boom omhakt maar de wortels in de grond laat zitten, zal de boom opnieuw uitlopen. Zo zal je ook steeds weer met droefheid te maken krijgen als je de oorzaak van verlangen niet vindt en probeert te verwijderen. Als je wordt overmand door begeerte, ga dan na wat de oorzaak ervan is en doe je best om die weg te nemen. Door steeds maar weer toe te geven en alsmaar in te stemmen met wat de geest verlangt, zal je je oude wereldse gewoonten nooit kunnen doorbreken.   

Wees niet hard voor jezelf. Doe het geleidelijk aan.

Veel spirituele meesters spreken over het juk van de gehechtheden. Wat bedoelen zij? Als je toestaat dat passie jou beheerst en als je alleen maar op zoek bent naar genot dan zal je verlangen naar alles wat zinnelijk en materieel is ongetwijfeld alsmaar groter worden. Deze boeien zullen heel sterk worden. We hebben het niet over stoffelijke boeien van touw of ijzer! De sterkste boeien zijn gemaakt van geld, macht, verlangen naar schoonheid, naar seks en het verzamelen van grote hoeveelheden nutteloze hebbedingen, auto’s en bezit. Word je bewust van de vergankelijkheid van deze ketens. Om dat te bereiken is het goed om voor een tijdje wat afstand te nemen. Het is heilzaam om een poosje te verzaken aan de wereld en een eenvoudig leven te leiden op een spirituele plaats, te leren wat toewijding is en die te beoefenen, eenvoudig voedsel te eten en een zuiverend dieet te volgen. Als je dan naar de wereld terugkeert, zal je merken dat de oude boeien niet meer zo vast zitten. Als je de oefeningen bijhoudt die je tijdens de spirituele retraite hebt geleerd, zal je ontdekken dat je op het pad komt van spirituele realisatie.   

Ben je eenmaal van je intense begeerten verlost, dan zullen lijden en problemen verdwijnen. Rijkdom en materieel bezit kunnen je ondergang veroorzaken. Er zijn zelfs mensen die zelfmoord hebben gepleegd omdat ze hun materiële bezit waren kwijtgeraakt. Bedenk daarom: wie is rijk? Degenen die materiële rijkdommen bezitten of de rijken van geest? Wat voor nut kan een stervende verwachten van bezittingen, geld, eigendom en seksuele relaties? De stervenden kunnen niets meenemen. Maar wel kunnen ze punya (verdienste), goed karma en shanti (vrede) die voortkomen uit spirituele oefeningen, met zich meenemen. Zij die nog aan allerlei dingen gehecht zijn, zullen deze wereld in strijd verlaten, terwijl ze proberen om zichzelf van al deze bezittingen te bevrijden. Zij die verlangden naar devotie, naar eenheid met het Goddelijke, naar de diepe betekenis van dienstbaarheid aan hun medeschepselen, kunnen de allerhoogste realisatie zelfs nog in dit leven bereiken. 

Maak je geest helder en schoon als een geploegde akker. Beschouw al je passies en verlangens als onkruid dat de zaailingen van je nieuwe spirituele ambitie zal verstikken. Verdelg het onkruid. Plant de nieuwe zaden van spiritualiteit. Maak het veld regelmatig schoon en verzorg je zaden dagelijks. Binnen zeer korte tijd zal je zien dat, nu je bevrijd bent van verlangens, je spirituele akker een prachtige, rijke oogst met goede vruchten zal opleveren. Geniet van je opbrengst – en vergeet niet om er ook wat van aan anderen te geven!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved