Bhajans

bhajans

Premananda Jeugdconcert tijdens de Internationale abishekam uit Jeugdconferentie in 2010

Het zingen van devotionele liederen

In de Ashram komen de toegewijden elke avond samen in de tempel om bhajans te zingen.

“Het zingen van bhajans en het herhalen van mantra’s en gebeden zuivert de atmosfeer van je huis of het spiritueel centrum. Door met gevoel te zingen, vul je jezelf en je omgeving met de fijnste en hoogste energieën. Bhajanliederen beschrijven de ware eigenschappen van het Goddelijke in zijn vele vormen en hoedanigheden. Dit zijn de kwaliteiten die de aspirant ook in zichzelf moet cultiveren. Regelmatig bhajans zingen, brengt je in een geestestoestand waarin je voor korte tijd de wereld en alle problemen en verwarring kan vergeten. Je bent dan volledig ondergedompeld in sublieme gedachten. In zo’n toestand is het voor een devotioneel persoon mogelijk om de allerhoogste vreugde en diepe innerlijke vrede te ervaren. Het zingen van goddelijke namen zuivert de geest en de gedachten. Iemand die zuiver is van geest en gedachten helpt zijn onmiddellijke omgeving. Zijn trillingen van waarheid, licht en pure liefde komen de gemeenschap ten goede. In tegenstelling hiermee zal muziek die aanzet tot seks, geweld en begeerte de toehoorder met deze inhoud en boodschap vervullen. Dergelijke muziek maakt dat de geest naar een lager trillingsniveau afzakt.

Bhajans zijn ook een vorm van discipline. De muziek en het ritme van de bhajan dempen de storingen van de buitenwereld. Je kan in kleermakerszit op de grond zitten, of in een andere eenvoudige houding met de ruggengraat gestrekt maar niet stijf. Tijdens de bhajans kan je beter niet met anderen praten of naar hen kijken. Als je deze simpele regels volgt, kan je diep in jezelf gaan en vol vuur vanuit je hart zingen.

Denk niet dat bhajans niet meer zijn dan een hulpmiddel op het spirituele pad. Voor vele heiligen waren ze het middel bij uitstek om eenheid met God te realiseren. De ‘smaak’ van devotie kan je enkel begrijpen door ze zelf te proeven. Zing een tijdlang bhajans met gevoel en kijk naar het effect hiervan op je geest.”

Swami Premananda

>> Bhajans 

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved