Advies voor een goed leven

swami-premananda

Naast de verschillende sadhana’s die Swamiji ons voorstelde om te doen zodat we spiritueel kunnen ontwikkelen, gaf hij ons ook veel raad over hoe een gelukkig leven te leiden. Hier zijn enkele fragmenten uit satsangs die hij over de jaren gaf.

Swamiji spreekt over goddelijke liefde 

“De menselijke geest is nogal mysterieus. Hij is een mengsel van liefde, verlangen, woede, moedeloosheid, jaloezie, devotie, lust, vriendschap, sluwheid en nog veel meer eigenschappen. Afhankelijk van de omstandigheden zal een bepaald gevoel op een gegeven moment sterker naar voren treden. De mens wordt door verwarring, smart en neerslachtigheid overmand. Maar als liefde de voornaamste plaats in het leven zou innemen, zou de mens zich deze ellende kunnen besparen. Door liefde kan hij zichzelf beschermen tegen negatieve gevoelens. Liefde moet zuiver en belangeloos zijn. Ze zou op een humanitaire levensopvatting gebaseerd moeten zijn. Ze zou alle onbeduidende begrenzingen, zoals nationaliteit, taal, godsdienst en ras moeten overschrijden. Ware liefde is universeel. We moeten begrijpen dat Liefde God is. Laten we vol toewijding bidden tot God dat Hij ons een hart geeft, groot genoeg om liefde te geven – niet alleen aan onze dierbaren, maar aan de hele mensheid. Lang leve de liefde! Moge het pad van liefde voor altijd bloeien!”

 

Swamiji spreekt over waarheid

“Als je een bad neemt zal je een schoon lichaam hebben. Je kan jezelf in schone kleren steken, maar alleen de waarheid is in staat om de ziel te zuiveren. Hij die verlicht wordt door het eeuwige licht van de waarheid, heeft zijn spirituele doel bereikt. Hij zal in het wereldse leven van alledag niet langer worden beïnvloed door de problemen die hem in datzelfde wereldse leven omringen. Waarheid helpt de mens zijn ziel te beschermen, zijn ware geest, zijn echte wezen. Waarheid is totaal, volledig en oorspronkelijk en ze gaat buiten de grenzen van tijd en ruimte. Door haar aangeboren schittering is de kracht van waarheid in staat om de duisternis die de wereld omhult, te verjagen.”

 

Swamiji spreekt over devotie

“Devotie is iets fantastisch. We kunnen eraan denken als aan een vijver, een rivier of zelfs een bron, maar dat is het niet. Het is als een grote oceaan die oneindig is. Ontspan en word niet zenuwachtig. Probeer niet te huilen of heel emotioneel te worden en kwaadheid te voelen. Probeer anderen niet te bekritiseren, versta hen niet verkeerd of spreek geen onnodige dingen en roddel niet. Wanneer je deze dingen doet, vermindert je devotie. Als er devotie in je hart komt, zal je deze dingen beginnen vergeten. Je gedachten zullen stoppen met van hier naar daar te hollen. Wees soepel, eenvoudig en bescheiden. Open je hart. Devotie zal bloeien.”

 

Swamiji spreekt over geduld

“De tijd gunnen, dat is de essentie van geduld. Als het wateroppervlak in beroering wordt gebracht, heeft het alleen maar tijd nodig om terug te keren naar de oorspronkelijke staat van rust. Zo vergt het tijd om voedsel te verteren en een boom heeft tijd nodig om te groeien. Natuurlijke processen vergen tijd. De tijd nemen en nuchter blijven, heeft velen uit verwarrende situaties bevrijd. Je kan zoveel meer begrijpen als je kalm en beheerst blijft. Als je naar geestelijke vrede verlangt, maakt het niet uit of je gestudeerd hebt of arbeider bent, rijk of arm. De wezenlijke vereiste is geduld.”

 

Swamiji spreekt over vreugde

“Vreugde komt voort uit je innerlijke hart. Als je eenmaal door goddelijke gelukzaligheid wordt overmand kan je ze niet tegenhouden! Ze komt en omhult je volledig. Er is niets in deze wereld waar je bedroefd over hoeft te zijn. Op een dag zullen we allemaal sterven – waarom zou je je voor die tijd ongelukkig voelen? Als je sterft is dit leven voorbij, nietwaar? Dus, wat heeft het voor zin om alleen maar vanuit het verstand te leven en je ellendig te voelen? Leef blij, voor de dood je komt halen. Alles wat een begin heeft, moet ook een einde hebben. Ik zorg voor jou zodat je blij kan zijn in de korte periode tussen geboorte en dood.”

 

Swamiji spreekt over tot rijpheid komen 

“Als je tot rijpheid wil komen, dan zou je je nooit zorgen mogen maken over wat andere mensen doen. Je zou er daarentegen moeten voor zorgen dat je je steeds correct gedraagt ten opzichte van anderen. Respecteer iedereen. Praat liefdevol met anderen. Wees nederig en toegewijd. Kom dichter bij mij en bij God. Laat niet toe dat je geest wankelt door aandacht te geven aan de onnozele lila’s (Sanskriet voor ‘spel’) van andere mensen.”

 

Swamiji spreekt over verlangen

“Iedereen die als mens geboren wordt, kent begeerte. Ieder wezen dat door God geschapen is, kent begeerte. Wanneer begeerte bij iemand de bovenhand neemt, zorgt dit ervoor dat hij gaat dansen op het ritme van zijn gevoelens en emoties. Verlangens worden veroorzaakt doordat we de “apengeest” toelaten onbeheerst af te dwalen. Hij wil zo vele dingen. Hij wil een goede naam en een bijzondere positie in het leven. Omwille van deze doelstellingen gaat begeerte bezit van je nemen, ervoor zorgend dat je steeds meer en meer rijkdom wilt, dat je meer bekendheid wilt en andere vormen van ego-boosting. Hoe kan je ontdekken wat echt oprecht is in jezelf wanneer je al deze begeertes in acht neemt? Denk voorzichtig na. Wil je meer en meer bezittingen hebben? Waarom? Heb je niet genoeg met gewoon een plek om te leven? Heb je schrik voor de toekomst van je kinderen? Maak je je zorgen over wat anderen denken van je huis? Dit is allemaal maya, illusie. Het zal je niet vooruit helpen op het spirituele pad. Je kan niets met je meenemen wanneer je deze wereld verlaat, behalve de genade die je tijdens dit leven hebt verworven. Beheers je gedachten met liefde. Handel niet ondoordacht. Wees standvastig. Je kan zelfbeheersing niet zomaar verwerven. Het vergt tijd. Leid je gedachten gestaag en voorzichtig naar het juiste pad. De zekerste weg naar controle over begeerte is tenslotte jezelf dichter en dichter brengen bij het Goddelijke. Begeerte zal dan vanzelf en gestaag van je afglijden. Er is geen nood om je hiertoe te dwingen. Roep me toe en ik zal je helpen.”

 

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved