Leid een devotioneel leven!

Deze satsang werd in 1988 opgenomen in Edamalaipatti Pudur in Trichy. Het is een voorheen onuitgegeven satsang, die op video werd opgenomen.

 

Een menselijk wezen zou gedurende zijn leven altijd moeten proberen om een goed pad te volgen. De mensen in deze wereld denken daar echter helemaal niet aan. Mensen vergeten om in dit leven een hoger pad na te streven en te bereiken. Als mensen daar maar even over zouden nadenken, dan zouden ze zichzelf kunnen overgeven aan de voeten van de Heer en van deze gelegenheid gebruik maken. Wanneer ze echter alleen aan zichzelf denken, zal alles wat ze doen in het teken staan van naam en faam, positie, status en zelfzuchtige redenen. Als iemand dichter bij Gods tempel wil komen, zal Gods genade altijd over hem uitstromen. Een menselijk wezen kan Gods genade ontvangen, maar een menselijk wezen blijft een menselijk wezen. Zelfs als iemand Gods genade heeft, zou hij in staat moeten zijn om een toegewijde van Shiva te dienen, om nederigheid te tonen. Wanneer je zegeningen ontvangt van sadhu’s en wijzen (jnani’s), zullen je zonden weggewassen worden. We zouden ieders zegeningen moeten ontvangen. We kunnen daar enkel maar ons voordeel bij doen. Kan je iets van deze verheven wezens begrijpen, beseffen of weten? Nee, dat kan je niet. Maar toch zouden we, gedurende de korte tijd dat we in deze wereld leven, moeten proberen om goed gezelschap op te zoeken, onszelf te engageren in satsang, goede gedachten te creëren en een goede omgeving te scheppen, dag na dag. Om gedurende je leven een dergelijke kans te verkrijgen, moet je een nauw contact hebben met God. Op sommige plaatsen krijgen de mensen geen kans om dicht bij goddelijke wezens te komen, omdat deze niet houden van mensenmassa’s om hen heen. Voor hen is dit een hindernis. Zij volgen bepaalde spirituele regels, die hen weghouden van andere mensen. Anderzijds hebben zij geen kwaadheid of haat tegenover mensen. Maar ik volg dat soort praktijk niet. Daarom ben ik altijd dicht bij jou. Ik ging naar een kumbabishekam en eveneens naar een mandala-abishekam. Er was daar een grote menigte volk. Een Swami vroeg mij: “Wat ga je doen?” Ik zei: “Ik wilde alleen maar al deze mensen zien.” Als God mij naar hier zond, waarom deed hij dat? Om elk van jullie te zien en jullie vibhuti te geven, niet om van jullie weg te blijven en jullie te vragen om bij mij uit de buurt te blijven. Ik wil altijd dicht bij elk van jullie zijn. Ik kom heel dicht bij jou, maar jij verwijdert je van mij – en dat is niet mijn fout. Ik kom altijd veel stappen dichter bij jou. Als jij één stap naar mij zet, zal ik verschillende stappen naar jou toe komen. Maar als je veel stappen terugzet, zal ik niet van jou weggaan. Ik ben hier gekomen om over God te spreken en God te prijzen – daarom kom ik dichter bij je – niet voor je geld, weelde, naam of iets anders. God heeft mij naar hier gezonden om een specifieke reden en daarom wil ik niets anders dan dit uit te dragen in deze wereld.

Ik beschouw het bezoeken van tempels altijd als heel belangrijk. Ik beschouw Gods leringen als groot.

Ik beschouw het uitvoeren van abishekams voor Krishna en Amman als iets groots. Ik heb mezelf volledig overgegeven aan God en ik verricht rituelen voor hem. God heeft mij bepaalde krachten gegeven en hij heeft jullie allemaal geschapen, maar ik denk of verbeeld me nooit dat ik een groot man ben. Waarom? Ik ben een dienaar aan de voeten van de Heer. Ik ben hier om zijn werk te doen. Ik ben niet geaffecteerd door jaloezie, kaste, geloofsovertuiging, afscheiding, taal of wat dan ook. Gods wet is altijd de waarheid. Waarheid is altijd één. Waarheid kan niet veranderd worden in onwaarheid, maar onwaarheid (valsheid) kan zich in deze wereld wel vermommen als waarheid. Maar op een dag zal deze valsheid gezien worden als een leugen. Niemand kan de waarheid vernietigen. Je hoeft geen reclame te maken voor de waarheid. Je moet de waarheid niet aantonen. De waarheid moet niet door iemand uitgelegd worden. Waarheid is waarheid. We hoeven de wereld niet te vertellen dat dit de waarheid is. Spiritualiteit is een satvische (zuivere) kwaliteit en gevoel. Jullie moeten deze spiritualiteit begrijpen, realiseren en bereiken in deze geboorte, door Gods genade. We doen zoveel dingen in de wereld. We zijn zoekende in deze wereld, maar we vergeten aan God te denken en naar zijn lotusvoeten te gaan. De Goddelijke Moeder is diegene die voor ons zorgt. Allen dansen wij op haar tonen. Zij zorgt ervoor dat alles wat we doen, gebeurt.

Er is één iets dat ik steeds van jullie verwacht. Wat is dat? Devotie, devotie, devotie! Zelfs wanneer je heel veel problemen meedraagt, sta ik heel geduldig klaar om ernaar te luisteren. Maar ik zal je altijd één iets duidelijk maken. Heb je geloof in God? Geloof je in God? Heb je vertrouwen in God? Kom dan dicht bij mij. Ik zeg niet dat ik God ben. Ik zeg niet dat ik een avatar ben. Ik zeg niet dat ik een heilige ben. Ik ben maar een gewone mens. Dat is honderd procent de waarheid. Daar schuilt geen leugen in. Verbeeld je dat niet over mij, als je ziet welke dingen ik kan doen. Ik ben alleen maar Gods boodschapper. Ik ben enkel een werktuig door hem gemaakt. Ik ben iemand die aan Gods voeten wil zijn en ik wil dat ieder van jullie zijn voeten vereert. Dat is de betekenis van mijn innerlijk leven en eveneens van mijn uiterlijke handelingen. Dat is wat diep in mij is ingeprent. Omwille van je liefde voor mij, omwille van je genegenheid voor mij, omwille van je toewijding voor mij, toon je mij respect en doe je bepaalde religieuze rituelen voor mij. Ik denk daar niet oneerbiedig over, maar waarom dit allemaal doen voor een gewoon mens? Denk aan God en doe je plicht, alleen dan zal je de waarheid realiseren. Hij is degene die mij geschapen heeft. Hij is degene die mij alles doet doen. Eerder dan te zeggen dat ik dit alles doe, denk er alleen maar aan hoe groot God is en hoe krachtig. Ik kan gedurende een seconde nadenken en dan iets materialiseren. Ik kan gedurende een seconde nadenken en dan iets laten gebeuren. Ik zeg niet dat ik niet het vermogen heb om dat alles te doen. Jawel, ik kan dat doen. Maar wie doet mij dit alles doen? Dat is belangrijk. God doet mij dit alles doen. In welke vorm bestaat deze God? Is hij in de vorm van de Goddelijke Moeder of Krishna of Vishnu? De vorm doet er niet toe. Het kan Ganesha of Muruga zijn, Jezus, Boeddha of Allah, maar God is boven alle vormen. God is zonder naam en zonder vorm en degene die binnen dit lichaam is, is God. Wij denken aan God met verschillende namen en in verschillende vormen en aanbidden Hem. Maar hij is boven dit alles. Hij is zonder naam en zonder vorm, en men zegt dat hij binnenin ons is. Wij zijn niet in staat om deze grote goddelijke kracht, die zonder naam en zonder vorm is, te begrijpen. Waarom? Omdat wij maar gewone mensen zijn, die verstrikt zitten in de wereld van verlangens, verstrikt in verdriet en ellende. We zijn verwikkeld in aardse problemen en lijden daarom pijn, en dan vergeten we de waarheid. Wij zingen en dansen allen maar op de tonen van het leven en vallen ten prooi aan lijden. We zouden ons moeten afvragen of we uitreiken naar God omdat we ware devotie bezitten, of omdat we ons op die manier kunnen ontdoen van ons lijden en onze aardse problemen tot rust kunnen brengen. Het antwoord zou zijn dat de meeste mensen dichter bij God willen komen opdat hun aardse problemen zouden opgelost worden, eerder dan uit zuivere devotie. O God, hoeveel mensen zijn er met echte liefde, met echte toewijding, die willen leven, denkend aan jou en zich willen overgeven aan jouw goddelijke lotusvoeten? Waarom is de toewijding aan God van die aard? Prominente mensen in de wereld hebben standvastig gezegd dat er geen God is en kleine mensen zoals wij geloven nog altijd hun hypocrisie. Het is geen tijdverlies om in God te geloven of in de 63 Saivite-heiligen, de avatars, de siddha’s, de jnani’s en de scheppers van de vier religies: Jezus Christus, Heer Boeddha, de profeet Mohammed en Krishna, of in de Veda’s. De 63 Saivite heiligen en de scheppers van de vier religies hebben gezegd dat er in dit alles een diepe betekenis schuilt. Status, naam en positie hebben bezit van ons genomen en wij geloven dat dit alles ons ten goede zal komen als de dood komt. We leven ons leven terwijl we op deze manier denken.

In deze geboorte kunnen we 50 of 60 jaar leven, maar de weelde die we verzameld hebben, is genoeg om het 300 jaar uit te houden. Deze weelde kan gebruikt worden door de volgende drie generaties, maar je beseft niet dat het op die manier niet zal werken. Je moet jezelf afvragen waarom je zoveel weelde nodig hebt, als je slechts 50 of 60 jaar gaat leven. Dat moet je aan God vragen. Je bent intelligent en je kan daarover nadenken. Je hebt een zesde zintuig dat je kan gebruiken om te begrijpen. Zelfs dieren hebben vijf zintuigen en soms kunnen ze ook voelen. Na vele geboortes doorgemaakt te hebben, heb je een menselijke geboorte bereikt. Als je het na deze geboorte niet kan inzien, in welke geboorte zal je het dan wel doen? Ik vertel je dit, maar het is aan jouzelf om dit in te zien. Ik heb de waarheid gezien, terwijl de meeste mensen het proberen te zien. Ik heb de waarheid gevoeld, daar waar anderen ze niet voelden. Ik heb de waarheid en de zegen van het Goddelijke ontvangen. Ik heb Gods vreugde gevoeld. Ik wilde de vreugde, die ik voelde, delen met deze wereld. Ik wilde dat mensen dit voelden en begrepen. Dit is wat ik de mensen wilde vertellen.

Niemand in onze religie dwingt iemand anders om een bepaald dogma te volgen. Zelfs naar de tempel gaan op vrijdag is geen must. Vanaf het moment dat India terug onafhankelijk werd, hebben we vrij geleefd in verschillende aspecten van ons leven. Ik vertel niemand dat ze naar de tempel moeten gaan of een spiritueel pad moeten volgen of de feiten moeten begrijpen die neergeschreven staan in onze religieuze teksten. Omhels liever de voeten van de Heer en vraag om zijn zegeningen, zodat je waarheidsgetrouw en oprecht kan zijn en dat je niet afvallig wordt van ‘dharma’. We zouden een goed hart en goede gedachten moeten aankweken en op een goede manier moeten leven. Je zou niet dwaas moeten zijn. Hoewel je in een toestand bent om te begrijpen, gedraag je je alsof je niet begrijpt. Je hebt een goede geest, maar je lijkt niet in staat om te begrijpen. Wanneer je de mogelijkheid hebt om God te voelen, maar je laat het na, wanneer je de mogelijkheid hebt om het met je ogen te aanschouwen en je wilt het niet zien – wat is dan de zin van jouw geboorte? Als je het in deze geboorte niet begrijpt, in welke geboorte zal je het dan begrijpen, zien of er zelfs maar over nadenken? We zullen het nooit verkrijgen. Men zegt dat het zeldzaam is om als mens geboren te worden. Na het verkrijgen van een zeldzame geboorte als deze en het krijgen van kansen – zoals het ontmoeten van ontwikkelde mensen – moet je luisteren naar hun satsang, het pad van de sadhu’s volgen, alle heiligen respecteren en alle religieuze meesters respecteren. Je moet de bekwaamheid hebben om de waarheid te spreken en met iedereen te leven. Je zou niet moeten denken aan de kaste of de religie van mensen. Als je met een dergelijke houding door het leven gaat, zal je altijd goede gedachten hebben, goede intenties en goede kansen. Gedurende gans deze tijd voelde mijn hart alsof het sprak tot jullie over spirituele gevoelens, zodat jullie ook Gods genade kunnen ontvangen en dezelfde vreugde kunnen ervaren, die ik voel. Maar het is geen verplichting dat je dit alles volgt. Doe wat je wilt en wat je hart vertelt om te doen.

Belichamingen van het Goddelijke, Ik wil dat jullie allemaal devotioneel zijn en Gods waarheid begrijpen, ernaar verlangen om Gods kracht te zien. Je zou niet alleen maar dit lichaam moeten zien, maar je zou ook God moeten zien. Ik wil dat je aan anderen te kennen geeft dat er in overeenstemming met je geweten zoiets bestaat als God. Dat is waarom ik tot jullie allemaal gesproken heb en gezegd heb dat jullie een devotioneel leven zouden moeten lijden. Je kunt over wat dan ook nadenken op welke manier je maar wil, maar vergeet nooit te denken over God. Je kunt een waarheidlievend persoon zijn, je kan geen waarheidlievend persoon zijn. Je kunt iemand zijn die niet oprecht is, je kan om het even wie zijn, maar je zou God niet mogen vergeten. Je zou altijd aan God moeten denken. Dat is wat ik bedoelde. Wanneer toegewijden naar mij komen zeggen ze mij: “Jij bent alles”, maar ik heb hen al verschillende keren verteld dat dit niet correct is. Ik ben niet alles. Alles is God, God is alles. Alles is hij.

Jai Prema Shanti!

 

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved