Laten we de dieren en de natuur respecteren!

Na de creatie van steen, bodem, veren, lucht, gras, planten, klimplanten, bomen, insecten, wormen, vissen, reptielen, dieren en mensen en in de tijd dat de mensen niet wisten dat alles door God werd geschapen, leefden ze door alles te eten. Een dier doodt een ander dier om te leven, en sommige dieren doodden mensen als voedsel. Mensen aten allerlei soorten vegetatie. Al duizenden jaren, ondanks dat ze zes zintuigen hadden, leefden de mensen als wezens met maar vijf zintuigen.

In de 20ste eeuw zijn de mensen steeds geavanceerder geworden, maar iedereen leeft nog steeds volgens zijn eigen wensen. Veel rechtenbewegingen en organisaties verhieven hun stem door nadruk te leggen op mensenrechten, gevoelens, goed gedrag, kinderrechten, mededogen, liefde en het creëren van een betere toekomst.

Sinds de creatie van de wereld hebben mensen andere levende wezens en hun rechten vergeten. Ze fokten koeien voor melk. Zodra de koeien stopten melk te geven werden ze geslacht voor vlees. Zij beschouwden het niet als een zonde. Wanneer een speld in onze vinger prikt, doet het pijn. Dus, wanneer een koe geslacht wordt, voelt het de pijn. Waarom beseffen mensen dit niet?

Alle levende wezens worden ziek. Mensen hebben geen zelfcontrole, maar ze controleren wel andere levende wezens. Vogels zijn gekooid, dieren worden in dierentuinen gehouden. We vernietigen bossen door het kappen van hout, wat de vrije doorgang van dieren beperkt. Boswachters worden aangesteld om het leven van de dieren te beschermen, maar ze doden dieren en eten dagelijks hun vlees. Zij die de dieren zouden moeten redden, moedigen stropers aan door steekpenningen aan te nemen en op veel dieren wordt gejaagd totdat ze uitgestorven zijn. Dit is een feit.

Mensen gebruiken olifanten om voor hen te werken en beren worden in het circus gebruikt om geld te verdienen. Papegaaien worden gebruikt voor waarzeggerij. Stieren worden gebruikt om goederen te vervoeren en paarden en ezels worden gebruikt om te reizen. Veel dieren zijn onderworpen aan wreedheden. Er zijn veel dierenrechtenorganisaties, milieuorganisaties en andere soortgelijke organisaties die zich verzetten tegen de wreedheid die dieren aangedaan wordt, omdat de dieren niet voor zichzelf kunnen spreken.

Tijdens de heerschappij van de Chola koning, Manu, was er een bel die door iedereen gebruikt kon worden voor een klacht. Gedurende vele jaren was de bel niet gebruikt. Op een dag werd de bel geluid. Er werd gebeld door een koe. De koe ging er naar toe en trok aan het touw. De koning vroeg naar de reden voor de klacht. De koning stelde vast dat haar kalf overreden en gedood werd door de wagen van een prins. Toen de koning besefte wat de lijdensweg van de koe was, strafte de koning de prins door hem op dezelfde manier te doden. Dit is een waar gebeurd verhaal. Dit incident vond plaats in de stad Thiruvarur. Sommige koningen steunden de rechten van de dieren en toonden dat alle levens hetzelfde en van gelijke waarde zijn.

Zelfs in moderne tijden, ondanks de ontwikkeling en vooruitgang op alle fronten, beschouwen de mensen in het algemeen dieren niet als levende wezens. In plaats daarvan beschouwen ze hen gewoon als voedsel en leven we in een wereld waarin we ervan genieten om ze op te eten.

We kunnen denken dat religies geen nadruk leggen op eetgewoontes en dat we alles kunnen eten. Maar sommige religieuze mensen volgen het eten van vlees als een religieus voorschrift.

Vegetarisme gaat voorbij religie en voorbij talen. Alle levens zijn gelijk. Kennis en rationele standpunten worden vandaag als het hoogste beschouwd, maar het is medeleven met alle levende wezens die de menselijke samenleving helpt om te ontwikkelen en gezond te leven zonder ziekte. Het zou goed zijn als mensen zouden stoppen met vlees te eten, bossen te vernietigen en niet zouden stropen, jagen of dieren doden. Elke samenleving zou de stem moeten verheffen en helpen om dit te implementeren.

Er kan een tijd komen dat de bossen, bomen en planten worden vernietigd, dat dieren uitsterven en dat tenslotte mensen zullen uitsterven en verdwijnen omdat een situatie zal ontstaan waarin iedereen schade zal ondervinden van buitensporige straling als gevolg van de beschadiging van de ozonlaag. Dus om dit te voorkomen, laten we de bossen beschermen en laten we de dieren in vrijheid leven. Iedereen zou onverwijld moeten beginnen met medeleven te hebben voor alle wezens.

Als gevolg daarvan zou er vrede op aarde kunnen zijn en zullen mensen gelukkig leven.

Jai Prema Shanti!

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved