Doelstellingen

Group-service-(1)

Premananda Jeugd helpt in de plantenkwekerij van de Ashram

“Ik wil jullie eraan herinneren dat ik de Premananda Jeugd in het leven heb geroepen met als doel deze aarde te veranderen en onze boodschap van spiritualiteit te verspreiden. De Premanandajeugd heeft als taak een solidaire samenleving te creëren en de wereld te tonen hoe we moeten leven volgens het Goddelijke plan. Ik heb jeugdleiders in elk land aangesteld en heb voorgesteld om een comité te vormen, zodat de Jeugdactiviteiten ook voortgezet kunnen worden als een coördinator afwezig is. Dit is een heel bijzondere gelegenheid. Eerst en vooral moeten we onze eigenschappen veranderen en een groot voorbeeld zijn voor de jongeren. Het heeft geen zin over mij en mijn werk te spreken als je zelf geen levend voorbeeld bent van mijn leringen! Je bent nog jong en je hebt nog de kans om jezelf grotendeels te veranderen. Ik zou het erg vervelend vinden als je me nog steeds dezelfde spirituele vragen zou stellen als je 40 of 50 jaar bent, omdat je nu als jongere de kans hebt om alles te vragen en omdat je nu de kans hebt om spiritualiteit te beoefenen.” Swami Premananda

“Waarom richtte ik centra en jeugdcentra op? In de wereld van vandaag maken mensen geen onderscheid tussen waarheid en leugen. Ze leven gewoon volgens wat hun verstand hen ingeeft. Ik heb deze centra opgericht om een goede cultuur, nederigheid en vriendelijkheid te onderwijzen en om mensen aan te moedigen om onbaatzuchtige dienst te verlenen in hun eigen land. Verwacht niet dat veel mensen zullen komen om deze goede dienst te verlenen. Zelfs als maar een handvol mensen naar de groep komt, help hen dan om ware liefde te realiseren, te steunen en te begrijpen. Moedig hen aan om dienstbaar te zijn. Dit is een uitzonderlijke gelegenheid om op zo’n goede manier te kunnen leven.” Swami Premananda

“Om succesvolle jeugdgroepen over de hele wereld op te richten, is het een noodzaak om een goede en stevige internationale fundering voor te bereiden van eenheid en samenhorigheid. De Premanandajongeren van de verschillende landen kunnen elkaar schrijven en ideeën voor dienstverlening en culturele ideeën uitwisselen en ze kunnen elkaar ook bezoeken. Zo zal onderscheid van ras, kleur en status verdwijnen.”

Swami Premananda

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved