Hoe kan de moderne geest tot wijsheid komen?

De Absolute Werkelijkheid, die met vele namen wordt genoemd, is waarheid en kennis. Het begrip dat wordt verkregen door het bereiken van de ultieme staat van kennis wordt jnanam genoemd, wat wijsheid betekent.

Het spirituele pad dat zoekt naar jnanam is een  route naar het ultieme spirituele doel van moksha, bevrijding.

In de wereld van vandaag heeft de mensheid grote wetenschappelijke hoogten bereikt. In het moderne leven zijn bedrijven en huizen gevuld met hoogtechnologische gadgets, computers, mobiele telefoons enzovoort. Veel van de hedendaagse mensen   zijn afhankelijk van dergelijke machines. Ze zijn hun eigen natuurlijke wijsheid vergeten. Zelfs als ze het zouden overwegen, zouden ze vinden dat het nutteloos is. Daarom is de echte kennis van het Zelf en de reden van het bestaan ​​verloren gegaan voor de moderne man en vrouw. Mensen weten zich afhankelijk van materiële zaken. Zij voelen dat zij alleen de baas zijn. In werkelijkheid zijn ze in elk aspect van het leven volledig afhankelijk van externe factoren. Ze zijn afhankelijk van de producten van de technologische en logische geest. Ware kennis zal nooit in hen opkomen totdat ze deze afhankelijkheid van maya, illusie, afleggen. De producten van de moderne wereld zijn valstrikken die iemands vrijheid en onafhankelijkheid daadwerkelijk wegnemen. De volledig gerijpte en bevrijde geest hangt uitsluitend af van de Absolute Realiteit, het Goddelijke. Dit is wijsheid.

Door gebruik te maken van computers en internet kan de mens oneindig veel informatie over ontelbare onderwerpen kennen en ervaren. Maar dit zijn slechts externe dingen. Ze zijn onwetend over hun eigen aangeboren vermogens van bewustzijn. Mensen gebruiken in het dagelijks leven slechts een klein deel van hun denkkracht. Het grootste deel van de energie van de hersenen ligt ongebruikt en slapend. Plotseling, vaak na een zeer diepe emotionele en ideaal-verpletterende ervaring, ontwaakt deze energie en realiseert de persoon zich dat er een grote kracht is buiten deze alledaagse wereld. Hij kan een korte glimp opvangen van zijn verleden of een helderziende ervaring van de toekomst. Hij kan een spirituele ervaring hebben die niet door wetenschap of technologie kan worden verklaard. Dit is een voorproefje van jnāna. Het is het visitekaartje van het Goddelijke. Zo’n ervaring komt je op het juiste pad duwen. Het betekent dat je voldoende volwassen bent geworden om op het pad naar het hoogste doel te beginnen. Om de staat van jnāna te bereiken, of ernaartoe te gaan, moet men een bepaald ontwikkelingsstadium hebben bereikt. Jnāna is de hoogste kennis die de mensheid kent. Alleen rijpe vruchten vallen op de grond. Pas nadat je jezelf er klaar voor hebt gemaakt, kun je wijsheid bereiken.

Er zijn jnani’s, verlichte wijze mannen en vrouwen, die vandaag in deze wereld leven en er hebben er velen op aarde geleefd in het verleden. Ze zijn bij ons sinds het begin der tijden. Door hun openbaringen en ervaringen zijn we in staat te weten wat wijsheid is, wat het goddelijke is, wat het doel en de zin van het leven is en hoe we volgens de goddelijke wetten moeten leven. Deze groten brachten ons de eeuwige levenscodes, Sanatana Dharma. Hun gouden woorden hebben ons moeilijke pad naar vrede en innerlijke kennis verlicht. Van tijd tot tijd incarneren ze in de wereld om de menselijke geest te leiden en te leiden naar zijn rechtmatige erfenis, namelijk jnanam. Deze zielen, vol van genade en liefde, bereikten een staat waarin ze de betekenis van goddelijke kennis voelden en begrepen. Zij zijn het ook die anderen de hoogste kennis kunnen laten begrijpen. Ze hebben wijsheid uitgelegd aan de hand van de tijd waarin ze zijn geboren en de plaats van hun geboorte. Van tijd tot tijd kwamen ze om de grootste waarheden en levenswijzen te onderwijzen.

Neem bijvoorbeeld de meester van wijsheid, Heer Jezus, de grote profeet Mohammed en degene die vol licht is, Heer Boeddha. Hun boodschappen van wijsheid waren in overeenstemming met de tijd waarin ze leefden. Nu, in de eenentwintigste eeuw, moeten de meesters de modern ingestelde mensen ook in deze tijd de essentiële wijsheid laten begrijpen. Ze moeten de omstandigheden begrijpen waarin de mensen leven en hun cultuur. Alleen dan kunnen de spirituele meesters de mensen begrijpen en leiden naar kennis en wijsheid.

Neem hetgeen echte meesters zeggen niet licht op. Hun woorden zijn van grote betekenis en belang voor de mensheid. Als je oprecht nadenkt over wat ze zeggen, zul je een kern van waarheid in hun woorden vinden, wat je ten goede zal komen. Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen. Laat je niet beïnvloeden door anderen. Gebruik je eigen brein. Dit is het begin van wijsheid! Als zielen die tot volle rijpheid zijn gerijpt de mensen goed begeleiden, verandert de samenleving. Het is belangrijk om te begrijpen dat we eerst de wereld moeten overspoelen met spiritualiteit en de harten van de mensen moeten veranderen. Alleen dan kan het goede deze wereld betreden. Als wijze mensen, met het meest verheven gezond verstand, de landen van de aarde regeren, dan zullen goedheid en een gouden eeuw van wijsheid zegevieren.

Wijze meesters kennen de weg naar bevrijding van begin tot eind. Het waren de oude rishi’s, de zieners en mahatma’s, de grote zielen, die alle religieuze riten en verschillende doctrines en voorschriften introduceerden die tegenwoordig in de moderne wereld steeds populairder worden. Zij zijn het die de traditionele rituelen hebben geïnitieerd en de religieuze waarheden hebben gepropageerd. Nadat ze de voordelen van de verschillende spirituele oefeningen zelf hadden ervaren, legden ze vervolgens hun onschatbare waarde uit aan de mensen. Het is vanwege hun waakzaamheid, toewijding en alertheid vanaf het moment dat de wereld zelf werd geschapen, dat de grote religies van de aarde nog steeds stabiel zijn en hun invloed uitoefenen in de geest, het hart en het leven van mensen. In de huidige tijd volgen we niet correct wat de jnani’s hebben gezegd en we oefenen ook niet goed. Hun woorden worden misbruikt als messcherpe wapens. Deze vervorming van hun religieuze wijsheid veroorzaakt onenigheid en zelfs oorlogen. Er wordt bloed vergoten omdat mensen de wijsheid verdraaien en misbruiken.

Ware kennis gaat verder dan alledaags begrip. Het gaat voorbij de woorden, voorbij de geest, voorbij zelfs de meest filosofische gedachten. Het is totaal anders dan wereldse kennis. Om de staat van wijsheid te bereiken, moet je je geest zo zuiveren dat deze nirmala wordt, zonder vlekken. Vervolgens leer je de geest stil te houden zonder van de ene gedachte naar de andere te rennen.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved