Hoe meer geduld iemand heeft, hoe beter

Het is een feit dat we slechts voor een heel korte tijd leven. Wat moeten we in deze korte tijd bereiken? In dit leven mogen we niet vergeten wat het werkelijk is dat we zouden moeten bereiken. Om het essentiële doel te bereiken, wat hebben we nodig? We hebben toewijding en geduld nodig. Hoe meer geduld iemand heeft, hoe beter. Je zo lang laten wachten, is ook een test van je geduld! Echt waar, ik wilde je niet zo testen. Ik was laat met het verlaten van Birmingham en toen ik aankwam [in Leicester] namen de toegewijden veel tijd in beslag. Het was zeven uur ’s avonds toen ik aankwam, maar het duurde lang voordat ik hier was, omdat ik eerst zoveel toegewijden moest ontmoeten. Ik bleef niet lang op één plaats, maar de bezoeken bevatten een aantal echt zieke patiënten.

Door de genade van God zou je je allemaal naar een hoger niveau moeten ontwikkelen. Grote wezens zijn voorbestemd om op aarde geboren te worden om rechtvaardigheid in deze wereld te vestigen. Daartoe worden heiligen, wijzen en avatars geboren – om toewijding en devotie terug te vestigen, om de wereld onder te dompelen in toewijding – omdat de wereld tegenwoordig verstrikt is in adharma, ongerechtigheid, en steeds meer mensen leven niet op een juiste manier.

Om deze toewijding en dharma te herstellen, worden mensen die door de kracht van God verlichting hebben bereikt en zij die dicht bij God staan, in deze wereld opnieuw en opnieuw geboren.

Terwijl ze in deze wereld leven, begrijpen we ze niet, maar als ze er niet meer zijn, beginnen we eraan te denken. Daarom zijn er veel grote wezens met bijzondere krachten geboren en zullen er nog geboren worden in deze wereld, maar gewoonlijk onthullen ze zichzelf niet. (…) We moeten zelf volwassen zijn om in staat te zijn hun grootsheid te begrijpen. Mis niet de kans om bij hen te zijn. Probeer dichter bij hen te komen en dan zullen ze ook dichter bij jou komen. Als je afstand neemt van hen zullen ze gewoon blijven waar ze zijn.

Als je in dit leven niet gaat begrijpen of zien wat je dient te realiseren, wanneer ga je het dan zien? Ga je 100 jaar leven voordat je eindelijk ziet wat belangrijk voor je is om te realiseren in deze wereld? De regering van dit land kan je toestaan om tachtig jaar te leven, maar ik weet niet of je leven het zal toestaan! Daarom moet je het feit erkennen dat dit leven erg kort is. In die korte tijd moet je je bewust worden van wat het is dat zo belangrijk is om te realiseren en te verwerven.

Laten we in dit leven proberen om deze grote heiligen en het rechtvaardige pad dat ze hebben onderwezen te begrijpen. Als je geboren was in de tijd van Heer Krishna, zou je dan naar hem toe zijn gegaan? Ik betwijfel of je de moeite zou hebben gedaan om Heer Krishna te gaan zien, omdat je in die tijd niet zou hebben begrepen wie hij was. Hij werd pas begrepen nadat hij zijn universele vorm aan Arjuna liet zien en nadat hij deze wereld had verlaten. Tijdens zijn leven wisten heel weinig toegewijden dat hij een avatar was en dat hij God was, maar tegenwoordig is hij bij zo ongeveer iedereen bekend. Evenzo beseften heel weinig mensen tijdens Ramakrishna Paramahamsa’s leven zijn grootsheid. Toen Jezus Christus zijn dharma aanleerde, wat deden de mensen dan? Ze maakten plannen om hem te arresteren en gevangen te zetten. In plaats van naar zijn dharma te luisteren, kruisigden ze hem. Wie probeerde Jezus Christus te kruisigen? Wie was verantwoordelijk voor zijn dood? Als je ernaar kijkt, zul je zien dat het degenen waren die vreesden dat hij het dharma dat op dat moment werd onderwezen zou veranderen en het soort geloof zou veranderen dat mensen in God hadden. Mensen geloofden in God voordat Jezus kwam maar zij geloofden op een andere manier. In de veronderstelling dat hij die manier van geloven zou verstoren, kruisigden ze Christus uit eigenbelang. Er is veel concurrentie, jaloezie en ego onder devotionele mensen en religieuzen – er was er toen en er is er nu. Dit is de reden dat Christus werd gekruisigd. Als hij nog enkele jaren zou hebben geleefd, zou hij zijn dharma op grotere schaal hebben kunnen verspreiden. Evenzo weet je misschien niet met hoeveel obstakels [een hedendaagse avatar] wordt geconfronteerd om zijn boodschap over dharma te verspreiden.

Sri Premananda Ashram © 2019. All Rights Reserved